Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK BONUMENG


Abecedné vyhľadávanie
0-9 A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

W

WAN

WAN - [angl. skr. pre Wide Area Network] I.T. počítačová sieť, ktorá zaberá relatívne veľké geografické oblasti. WAN sa obyčajne skladá z dvoch a viac miestnych počítačových sietí LAN. Môže spájať počítače na väčších územiach ako napr. štátu, kontinentu alebo aj na celom svete. Počítače pripojené do rozsiahlych počítačových sietí WAN sú často spojené s verejnými sieťami akou je napríklad telefónny systém. Samozrejme môžu byť pripojené i cez prenajaté pevné linky alebo satelity. Najväčšou takouto sieťou je sieť Internet.

WAP

WAP - [angl. skr. pre Wireless Application Protocol] I.T. norma, ktorá poskytuje užívateľom okamžitý prístup k informáciám pomocou príručných zariadení akými sú napríklad mobilné telefóny, pager-e, dvojsmerné rádioprijímače, inteligentné telefóny a komunikátory. WAP podporuje väčšina bezdrôtových sietí. Patria sem: CDPD, CDMA, GSM, PDC, PHS, TDMA, FLEX, ReFLEX, iDEN, TETRA, DECT, DataTAC a Mobilex. WAP podporujú všetky operačné systémy. Tie, ktoré sú špecificky určené pre príručné zariadenia obsahujú: PalmOS, EPOC, Windows CE, FLEXOS, OS/9 a JavaOS. WAP prístroje, ktoré využívajú obrazovku a prístup na Internet sa nazývajú mikroprehliadače (microbrowsers) - prehliadače s malou veľkosťou súborov, ktoré sa dokážu prispôsobiť stiesneným podmienkam malých pamätí príručných prístrojov a obmedzujúcim podmienkam bezdrôtových príručných sietí s nízkou šírkou frekvenčného (vlnového pásma). Aj keď WAP podporuje HTML a XML, existuje tu ešte ďalší jazyk - WML. WAP taktiež podporuje WMLScript. WAP bol vytvorený spoločnosťami: Unwired Planet, Motorola, Nokia a Ericsson.

WDN

WDN - [angl. skr. pre Wage Dynamics Network] market. expertná skupina zaoberajúca sa dynamikou miezd.

Webhosting

Webhosting - [angl.] I.T. poskytovanie priestoru (diskovej kapacity webservera) na umiestnenie webstránok a web aplikácií.

Webserver

Webserver - [angl.] I.T. počítač umiestnený v sieti Internet, ktorý poskytuje službu www, t.j. zasiela užívateľom na žiadosť ich programov (browser) webové stránky (websites / weby).

Webstránka

Webstránka - I.T. súbor údajov (jednotlivý dokument), formátovaný vo web štandarde (HTML, XHTML, XML, WML a pod.), ktorý tak umožňuje prepojenia na iné dokumenty, ako aj grafiku, audio a video súbory a ktorý si môžu prezerať všetci ľudia pripojení na Internet.

Wi-Fi

Wi-Fi (Wireless Fidelity) - [angl.] I.T. prebezdrôtová vernosť. Tento názov pochádza z Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA). Názov "Wi-Fi" je používaný namiesto názvu IEEE 802.11 rovnako ako je názov "Ethernet" ktorý je používaný namiesto názvu IEEE 802.3, čo sú sieťové a komunikačné štandardy vyvinuté organizáciou Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Produkty, ktoré WECA certifikuje ako Wi-Fi, spolupracujú navzájom aj keď sú od rôznych výrobcov. Užívateľ Wi-Fi môže použiť akúkoľvek značku prístupového zariadenia s akoukoľvek inou značkou klientského adaptéru, ktorý je vyrobený podľa Wi-Fi štandardu.

Wi-Fi acces point

Wi-Fi acces point - [angl.] I.T. prístupový bod, zariadenie v bezdrôtovej lokálnej sieti na ktoré sa pripájajú klientske zariadenia (počítač, notebook, PDA ...).

Wi-Fi client

Wi-Fi client - [angl.] I.T. zariadenie, ktoré umožňuje pripojenie zariadenia (počítač, notebook, PDA ...) do bezdrôtovej lokálnej siete.

WLAN

WLAN - [angl. skr. pre Wireless LAN] I.T. bezdrôtová lokálna sieť.

WML

WML - [angl.] I.T. XML aplikácia, ktorá je špeciálne navrhnutá pre malé obrazovky a jednoručné ovládanie bez klávesnice. WML je stupňovatelný od dvojriadkových obrazoviek až po grafické obrazovky, ktoré sa nachádzajú na prístrojoch ako napríklad telefóny a komunikátory.

Workaholic

Workaholic - [angl.] neúnavný pracovník, fanatik práce.

WTO

WTO (World Trade Organization) - [angl.] Svetová obchodná organizácia.

WWW

WWW (World Wide Web) - [angl.] I.T. slovo World Wide Web je často nesprávne považované ako synonymum pre Internet. Je to kombinácia celosvetovej pavučiny web stránok s jednoduchým intuitívnym ovládaním a ich prepojenia navzájom pomocou hypertextových odkazov, používajúcich protokol HTTP, prístupných používateľom z jednoduchého grafického prostredia. Stránky publikované na internete sú preto označované ako webstránky a súbor takýchto stránok nachádzajúcich sa na rovnakej adrese v Internete sa nazýva website, resp. jednoducho - web.

X

Xeroftalmia

Xeroftalmia - zdrav. nadmerné vysychanie očných spojiviek.

Xerostómia

Xerostómia - zdrav. suchosť ústnej dutiny následkom zníženej tvorby slín.

XML

XML - [angl. skr. pre Extensible Markup Language] I.T. jazyk využívajúci značky na definovanie štruktúry informácií v dokumentoch. Štandard XML je publikovaný a udržiavaný organizáciou W3C, ktorá spravuje väčšinu webových štandardov. Rovnako ako ďalšie jazyky tohto typu používa aj jazyk XML na definovanie jednotlivých elementov v dokumentoch značky. Značky XML definujú štrukturálne elementy dokumentov a význam týchto elementov. Na rozdiel od značiek jazyka HTML, ktoré určujú vzhľad a formátovanie dokumentov, je možné jazyk XML použiť na definovanie štruktúry a obsahu dokumentov, nie len ich vzhľadu. Štandard XML oddeľuje obsah dokumentov od spôsobu ich zobrazenia, a teda umožňuje zmysluplnú prácu s obsahom dokumentu.

Y

Adresa centrály BONUMENG: SNP 46, Nové Zámky, Reg. Nitra, Slovensko

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1-2 dní
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR
O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™