Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK BONUMENG

Edícia 3.26  Aktualizácia: 17.II.2020
Abecedné vyhľadávanie
0-9 A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

0-9

7

7 - relig. v kresťanskej symbolike číslo božej priazne a dokonalosti.

00

00 - označenie miesta so zariadením na vykonávanie telesnej potreby, toaleta.

21

21 - zdrav. najmenší ľudský chromozóm, ktorý hrá dôležitú roľu v genetike človeka. Jeho nadbytok sa u jedinca prejaví závažným postihnutím - Downov syndróm.

470

470 - šport kategória jachtingu. Dvojposádková loď s klasickým oplachtením s troma plachtami. Súťažia zvlášť muži a zvlášť ženy.

666

666 - relig. podľa biblickej knihy "Zjavení" v Jánovej Apokalypse kód šelmy, Satana. Číslo označuje postavu, skrze ktorú prejaví svoju moc Satan.

1 SP

1 SP (jedna strana prekladu) - písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1 800 znakov na jednej strane textu. Každá posledná neúplná strana a každá jedna samostatná neúplná strana alebo listina v rozsahu menšom, ako je jedna strana, sa považujú za jednu celú stranu.

II. dôchodkový pilier

II. dôchodkový pilier - starobné dôchodkové sporenie ako súčasť povinného štátneho dôchodkového poistenia (fondový, príspevkovo definovaný systém).

III. dôchodkový pilier

III. dôchodkový pilier - doplnkové dôchodkové sporenie, dobrovoľný príspevkovo definovaný fondový systém podporovaný štátom formou daňového zvýhodnenia.

3-DCR HIV

3-DCR HIV - zdrav. nový druh vírusu HIV, ktorý bol objavený vo februári 2005. Na rozdiel od bežného HIV spôsobuje veľmi rýchly rozvoj choroby AIDS, ktorá sa plne rozvinie za 3 - 20 mesiacov, aj keď u bežného vírusu HIV trvá prepuknutie choroby okolo 10 rokov. Vírus objavil virológ Robert Gallo. Vírus je odolný voči trom skupinám liekov zo štyroch, ktoré sa používajú na liečbu AIDS.

19. jamka

19. jamka - šport golfový slang. Golfové ihrisko má 18 jamiek. 19. jamkou sa myslí bar v klubovni.

38 rovnobežka

38 rovnobežka - polit. hraničná línia vedená cez polostrov Kórea. Rozdeľuje polostrov na severnú (Kórejská ľudovodemokratická republika) a južnú časť s dvoma štátmi (Kórea). Táto hranica bola stanovená po skončení 2. svetovej vojny - severnú časť oslobodil ZSSR, južnú USA. Po Kórejskej vojne bola demarkačná línia obnovená po mierovej dohode v roku 1953.

1D

1D (dimenzia) - 1) rozmer priestoru alebo dĺžka času: vlastnosť udávajúca veľkosť, mieru niečoho najmä v priestore, prípadne trvanie niečoho v čase, rozmer, rozloha, rozsah; 2) mat. počet nezávislých súradníc určujúcich polohu bodu v priestore.

3D

3D (tri dimenzie, troj-dimenzionálny) - 1) teleso, ktoré má tri dimenzie dĺžku, šírku a výšku; 2) niečo týkajúce sa troch dimenzií; 3) troj-dimenzionálny priestor; 4) účinok aplikácie rôznych technológií, ktoré simulujú efekt hĺbky tým, že reprodukujú mierne odlišné zobrazenia scény pre každé oko.

3D kamera

3D kamera - kamera, ktorá natáča naraz dva filmy, jeden pre ľavé oko a druhý pre pravé oko. Pri premietaní sa používajú špeciálne okuliare, cez ktoré sa pozerá na plátno, na ktoré sú synchronicky premietané oba filmy.

49er

49er - šport kategória jachtingu. Dvojposádkový rýchly jednotrupový skif. Otvorená kategória pre mužov i ženy.
Adresa centrály BONUMENG: SNP 46, Nové Zámky, Reg. Nitra, Slovensko

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1-2 dní
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR
O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™