Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

PROEXPORTNÁ PODPORA VÝROBCOV

Chápeme potreby našich klientov, vieme ako je dôležite sa presadiť a úspešne pôsobiť na zahraničných trhoch a preto máme v ponuke našu proexportnú podporu za účelom marketingovej prezentácie výrobkov a služieb našich podnikových klientov, získavania pre nich zahraničných zákazníkov, zisťovania obchodných príležitostí a rizík na veľkých zahraničných trhoch.

Proexportná podpora podnikov je mandátna akvizično-reprezentačná činnosť a prípadne zastupovanie na zahraničných trhoch v prospech podniku - producenta výrobkov alebo služieb, ktorý má záujem získať nových zahraničných zákazníkov a/alebo zabezpečiť manažment priaznivých vzťahov z jestvujúcimi zahraničnými zákazníkmi, s možnosťou výstavby efektívneho marketingového kanálu a zmluvného vertikálneho marketingového systému.

Proexportná podpora podnikov je založená na správnom využití všetkých dostupných marketingových nástrojov.
Marketingové nástroje sú súhrnom autonómnych trhových opatrení firmy na určovanie a dosahovanie najvhodnejšej ponuky podniku pre získanie konkrétneho trhu, resp. trhového segmentu, zahrňujú 4-P: 1/P product - produkt (produktový nástroj – tovar/služba); 2/P price - cenotvorba (cenový nástroj); 3/P promotion - komunikáciu (komunikačný nástroj pre ovplyvnenie rozhodovania zákazníka); 4/P place - distribúcia (kanál distribúcie produktu od podniku/výrobcu ku konečnému zákazníkovi).
Pre dosahovanie najlepšieho výsledku pri získavaní, udržaní alebo zlepšení podnikovej pozície na konkrétnom trhu, resp. trhovom segmentu, je najvhodnejším riešením použitie celého marketingového mixu, zloženého z jednotlivých marketingových nástrojov.
Naším zámerom je pomôcť manažmentu podniku vypracovať efektívny marketingový mix pre predmetný zahraničný trh, určiť najvhodnejší trhový segment pre výrobok (alebo službu), určený na export. Dôležitou súčasťou našej Proexportnej podpory je aj identifikácia silných a slabých stránok, príležitostí a nebezpečí na základe SWOT analýzy.


Proexportná podpora sa skladá z nasledovných kľúčových prvkov a etáp


1. Uzavretie mandátnej zmluvy o akvizično-reprezentačnej činnosti.
2. Informovanie o predbežnom/súčasnom podnikovom marketingovom mixe.
3. Informovanie o podnikovej predstave marketingovej stratégie pre predmetný trh.
4. Marketingový prieskum predmetného trhu (trhového segmentu) a identifikácia potenciálnych zákazníkov.
5. Plošná SWOT analýza a identifikácia obchodných partnerov (vhodného distribučného kanálu).
6. Korekcia alebo vypracovanie akčného marketingového mixu, najmä komunikačného submixu.
7. Akvizično-reprezentačné (komunikačné) marketingové akcie na predmetnom trhu.
8. Dolaďovacia SWOT analýza a rozhodovanie o negociačnych a aproximačných procesoch.
9. Negociačné a aproximačné procesy za účasti manažmentu zainteresovaných podnikov.
10. Procesy rozhodovania o vstupe na predmetný trh, schvaľovania definitívnej marketingovej stratégie a mixu.


Proexportná podpora a krajiny určenia


V súčasnosti proexportnú podporu ponúkame najmä pre nasledovné zahraničné trhy: Rusko, Bielorusko, Ukrajina.
V prípade Vášho záujmu o iné krajiny určenia vašich výrobkov/služieb, neváhajte nás kontaktovať, následné pripravíme Vám ponuku alebo navrhneme náhradné riešenie.


Cena proexportnej podpory


Cena proexportnej podpory je porovnateľná s cenou práce dobrého právneho zástupcu, v každom prípade platí, že cenová dostupnosť je našou prednosťou, môžete teda očakávať prijateľnú ponuku, stačí sa obrátiť na nás s dopytom.

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 14,25 eur
22,58 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1 pr. deň*
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR

Súrny preklad do 1-4 h.

Ak potrebujete skutočne rýchly preklad so zárukou odbornosti, zodpovednosti a priaznivej ceny, nezisková organizácia Bonumeng je Vám k dispozícii.
Využite naše expertné preklady a navyše získajte množstvo skvelých výhod, vrátane bezplatnej informačnej a lingvistickej podpory.

Pohotovostný

prekladateľský

servis


a podpora

BONUMENG

O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™