Dnes má meniny:  RU | CS | SK
 
publicistický
preklad
odborný
preklad
kreatívny
preklad
Vykonávame publicistické (základné) preklady v prípadoch, keď je požiadavka na zjednodušené rýchle všeobecné preklady s použitím voľnej metódy prekladu. Sú to najmä informatívne preklady, zdrojovým textom pre ktoré sú tzv. bežné texty ako napríklad novinové články, filmy, webstránky, tlačivá a iné textové materiály určené pre širokú verejnosť. Výhodou publicistických prekladov pre našich klientov je vysoká rýchlosť vyhotovenia a nízka cena. Vykonávame odborné preklady. Odborné preklady sú vhodné všade tam, kde sú potrebné precízne, spoľahlivé a profesionálne preklady textov, ktoré obsahujú odborovú, technickú terminológiu alebo definujú právne vzťahy. Sú to preklady naj- rôznejších typov dokladov, dokumen- tácie a iných textových materiálov určených najmä pre odborníkov. Dôležitou výhodou pre klientov je precíznosť a zaručená prvotriedna kvalita vyhotovenia našich odborných prekladov. Vykonávame kreatívne preklady. Kreatívne preklady vyžadujú nie len lingvistickú kvalifikáciu, ale aj znalosti a prax v odbore, ktorého sa týkajú. Kreatívne preklady sú potrebné všade tam, kde je požiadavka na tzv. adaptáciu prekladaných textov pre ich cieľový trh určenia. Sú to najmä exportné marketingové materiály a literárne diela. Charakteristickou vlastnosťou kreatívnych prekladov je trhovo orientovaná potrebnosť v súčasnom vylepšení zdrojového textu.
úradne
overený
preklad
personálny
tlmočník
konzultant
bezplatná
informačná
podpora
Ponúkame a vykonávame úradne overené preklady a preklady s apostilou. Úradne preklady vykonávajú iba kvalifikovaní úradní (súdni) prekladatelia. Sú to preklady: opatrené úradnou pečiatkou, zviazané, zošité šnúrou a riadne zaevidované podľa príslušných právnych predpisov SR. Podstatnou výhodou úradného prekladu od nás je zaručená nadštandardná kvalita prekladu, krátke termíny zhotovenia a cena založená na tarife. Poskytujeme profesionálne konze- kutívne sprievodné tlmočenie z/do: nemčiny, angličtiny, ruštiny, taliančiny, francúzš-tiny, španielčiny a ďalších jazykov na vašich služobných cestách, obchodných rokovaniach, schôdzkach, veľtrhoch, výstavách, seminároch, summitoch, konferenciách, exkurziách a iných podujatiach, t.j. kdekoľvek a kedykoľvek ho potrebujete. S naším tlmočníkom vaše komunikačné možnosti v cudzo-jazyčnom prostredí budú neobmedzené. Ponúkame pre vaše využitie bezplatný mnohojazyčný online prekladač, výkla- dový slovník bonumeng a množstvo užitočných informačných materiálov v textovej a grafickej forme z oblasti: slovenských a medzinárodných práv- nych predpisov, slovenských a medzinárodných noriem, štandardov, obchodného a občianskeho dokumen-tárneho styku, odborných článkov a mnoho ďalších užitočných informácií, ktoré sú zároveň voľne dostupne na sťahovanie.
proexportná
podpora
výrobcov
založenie
a správa
zahraničnej
PO
Chápeme potreby našich klientov, vieme ako je dôležite sa presadiť a úspešne pôsobiť na zahraničných trhoch a preto máme v ponuke našu proexportnú podporu výrobcov za úče- lom marketingovej prezentácie výrob- kov a služieb podnikových klientov, získavania pre nich zahraničných zákazníkov, zisťovania obchodných príležitostí a rizík na veľkých zahraničných trhoch. Založenie a správa absolútne legitímnej offshore spoločnosti, podľa vašej voľby, vo viac než 96. jurisdikciách po celom svete. Poskytujeme kompletné regist- račné a sprievodné služby, ktoré zahr- ňujú: vypracovanie príslušných žiadostí a zakladateľských listín, zabezpečenie registračného konania na úradoch, úradné overenie registračných dokladov a ich expresné dodanie do vašich rúk. Právna pomoc vo všetkých oblastiach práva: obchodné právo, správne právo, pozemkové právo, právo duševného a priemyselného vlastníctva, právo fúzie a akvizície, občianske právo, trestné právo, rodinné právo, pracovné právo, medzinárodné právo. Právne zastupova- nie pred súdmi a orgánmi štátnej správy. Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok, právne poradenstvo.

TOP 5

KLIENTI BONUMENG

Logo Logo Logo Logo Logo
Adresa centrály BONUMENG: Turecká 36, Nové Zámky, Reg. Nitra, Slovensko
Preberáme objednávky a preklady dodávame v rámci celého Slovenska, vrátane:
Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bardejovské kúpele, Bojnice, Brezno, Bratislava, Bytča, Čadca, Čierna nad Tisou, Demänovská Dolina, Detva, Dolný Kubín, Donovaly, Dubnica nad Váhom, Dudince, Dunajská Streda, Fiľakovo, Galanta, Gelnica, Hliník nad Hronom, Hlohovec, Hnúšťa, Humenné, Hurbanovo, Ilava, Kežmarok, Komárno, Košice, Kráľovský Chlmec, Kremnica, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Modra, Moldava nad Bodvou, Myjava, Námestovo, Nitra, Nová Baňa, Nová Dubnica, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Podhájska, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Rajecké Teplice, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Senec, Senica, Sereď, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Belá, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stará Turá, Starý Smokovec, Stropkov, Svidník, Šaľa, Šamorín, Štúrovo, Šurany, Topoľčany, Tornaľa, Trebišov, Trenčianska Teplá, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vráble, Vranov nad Topľou, Zlaté Moravce, Zvolen, Žarnovica, Želiezovce, Žiar nad Hronom, Žilina.

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny, zo slovenčiny do maďarčiny a naopak z angličtiny do slovenčiny, z maďarčiny do slovenčiny bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 14,40 eur
22,58 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1 pr. deň*
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR

Súrny preklad do 1-4 h.

Ak potrebujete skutočne rýchly preklad so zárukou odbornosti, zodpovednosti a priaznivej ceny, organizácia Bonumeng je Vám k dispozícii.
Využite naše expertné preklady a navyše získajte množstvo skve- lých výhod, vrátane bezplatnej informačnej a lingvistickej podpory.

Pohotovostný

prekladateľský

servis


a podpora

BONUMENG

O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal v.3.2 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™