Dnes má meniny:  RU | CS | SK
BONUMENG™  

TARIFNÝ SADZOBNÍK PREKLADATEĽSKÝCH ÚKONOV

Cena za preklad sa stanovuje podľa:
kategórie, prekladateľskej zložky, počtu strán prekladu (NS) a lehoty jeho vyhovenia

I. KATEGÓRIA - ÚRADNÝ PREKLAD / ÚRADNE OSVEDČENÝ ODBORNÝ PREKLAD

1.A) Úradný preklad pre jazykové kombinácie: slovenčina/angličtina a slovenčina/maďarčina Úradný preklad (justičný preklad) takých listín ako: rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu so zľavou
Cena: 16,80 EUR/NS (pri platbe vopred) - vyhotovenie v lehote do 24 hod.◊ (súrny termín)
1.B) Úradný preklad pre jazykové kombinácie: angličtina/slovenčina a maďarčina/slovenčina 25,33 EUR/NS (pri platbe vopred: 19,00 €) - vyhotovenie v lehote 2-3 prac. dní◊ (bežný termín)
31,66 EUR/NS (pri platbe vopred: 23,75 €) - vyhotovenie v lehote do 24 hod.◊ (súrny termín)
44,33 EUR/NS (pri platbe vopred: 33,25 €) - vyhotovenie v lehote 1-4 hod.◊ (na počkanie)
2.A) Úradný preklad pre: DE/SK, IT/SK, FR/SK, ES/SK, PL/SK, CS/SK, SR/SK, HR/SK, UA/SK, RU/SK Úradný preklad (justičný preklad) takých listín ako: rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Cena: 22,40 EUR/NS (pri platbe vopred) - vyhotovenie v lehote 1-2 prac. dní◊ (bežný termín)
2.B) Úradný preklad pre: DE/SK, IT/SK, FR/SK, ES/SK, PL/SK, CS/SK, SR/SK, HR/SK, UA/SK, RU/SK 37,33 EUR/NS (pri platbe vopred: 28,00 €) - vyhotovenie v lehote 2-3 prac. dní◊ (bežný termín)
46,66 EUR/NS (pri platbe vopred: 35,00 €) - vyhotovenie v lehote 24 hod.◊ (súrny termín)
65,33 EUR/NS (pri platbe vopred: 49,00 €) - vyhotovenie v lehote 1-4 hod.◊ (na počkanie)
3. Úradný preklad pre jazykové kombinácie ďaľších 42 jazykov a slovenčiny 52,00 EUR/NS (pri platbe vopred: 39,00 €) - vyhotovenie v lehote 3-10 prac. dní◊ (bežný termín)
4. Úradný preklad pre jazykové kombinácie: EN/DE, FR/ES, RU/EN, FR/DE, DE/HU 36,00 EUR/NS (pri platbe vopred: 27,00 €) - vyhotovenie v lehote 3-5 prac. dní◊ (bežný termín)

II. KATEGÓRIA - ODBORNÝ PREKLAD (NEÚRADNÝ, BEZ OSVEDČENIA, NEREGISTROVANÝ MS SR)

1. Odborný preklad pre jazykové kombinácie: angličtina/slovenčina a maďarčina/slovenčina 12,16 EUR/NS (pri platbe vopred: 9,12 €) - pri množstve od 300 NS◊ (termín dohodou)
18,23 EUR/NS (pri platbe vopred: 13,67 €) - pri množstve od 25 NS◊ (termín dohodou)
19,25 EUR/NS (pri platbe vopred: 14,44 €) - pri množstve od 05 NS◊ (termín dohodou)
20,26 EUR/NS (pri platbe vopred: 15,20 €) - pri množstve do 05 NS◊ (bežný termín)
2. Odborný preklad pre: DE/SK, FR/SK, ES/SK, IT/SK, HU/SK, SR/SK, HR/SK, UA/SK, CS/SK, RU/SK 15,68 EUR/NS (pri platbe vopred: 11,76 €) - pri množstve od 300 NS◊ (termín dohodou)
23,52 EUR/NS (pri platbe vopred: 17,64 €) - pri množstve od 25 NS◊ (termín dohodou)
24,82 EUR/NS (pri platbe vopred: 18,62 €) - pri množstve od 05 NS◊ (termín dohodou)
26,13 EUR/NS (pri platbe vopred: 19,60 €) - pri množstve do 05 NS◊ (bežný termín)
3. Odborný preklad pre jazykové kombinácie ďaľších 42 jazykov a slovenčiny 32,11 EUR/NS (pri platbe vopred: 24,08 €) - pri množstve od 05 NS◊ (termín dohodou)
33,80 EUR/NS (pri platbe vopred: 25,35 €) - pri množstve do 05 NS◊ (bežný termín)
4. Odborný preklad pre jazykové kombinácie: EN/DE, FR/ES, RU/EN, FR/DE, DE/HU 25,92 EUR/NS (pri platbe vopred: 19,44 €) - pri množstve od 25 NS◊ (termín dohodou)
27,36 EUR/NS (pri platbe vopred: 20,52 €) - pri množstve od 05 NS◊ (termín dohodou)
28,80 EUR/NS (pri platbe vopred: 21,60 €) - pri množstve do 05 NS◊ (bežný termín)

Tarifný sadzobník (cenník) je platný do: 31.12.2021

Zľavy a výhody pre klientov

• grátis poplatok za dodanie poštou doporučene (1.tr) od 3 NS
• grátis poplatok za dodanie poštou na dobierku (1.tr) od 4 NS
• zľava 20% platba vopred
• zľava   5% pri množstve od 6 NS do 25 NS
• zľava 10% pri množstve od 25 NS do 50 NS
• zľava 15% pri množstve od 50 NS do 100 NS
• zľava 20% pri množstve od 100 NS do 200 NS
• zľava 30% pri množstve od 200 NS do 300
• zľava 40% pri množstve od 300 NS a viac
• zľava 10% na preklady z/do ruštiny, angličtiny a slovenčiny ako bonus pre najväčších klientov
• zľava 15% na neodborný preklad, resp. proforma-preklad

Ďalšie výhody a podpora pre klientov

◊ 100% garancia vrátenia peňazí pri oprávnenej reklamácii
◊ Prekladateľské úkony sú bez 20% prirážky DPH (DPH neúčtujeme)
◊ Konfidenciálny prístup (v súlade so zákonom č. 382/2004 Z.z. v plátnom znení)
◊ Vystavujeme záručný list s poistením zodpovednosti s poistným krytím 3 320 EUR
◊ Možnosť vykonania prekladu prednostne (na počkanie)
◊ Možnosť vopred stanoviť cenu prekladu bez nutností prípadného doplatku (podľa faktického počtu NS)

Popis prekladateľských zložiek a jazykových kombinácií

I. Prekladateľská lingvoskupina

Do tejto zložky patria nasledovné preklady:
(1) preklad z angličtiny do slovenčiny a zo slovenčiny do angličtiny,
(2) preklad z maďarčiny do slovenčiny a zo slovenčiny do maďarčiny,

II. Prekladateľská lingvoskupina

Do tejto zložky sú zaradené nasledovné preklady: (1) preklad z taliančiny do slovenčiny a zo slovenčiny do taliančiny, (2) preklad zo španielčiny do slovenčiny a zo slovenčiny do španielčiny, (3) preklad z ruštiny do slovenčiny a zo slovenčiny do ruštiny, (4) preklad z francúzštiny do slovenčiny a zo slovenčiny do francúzštiny, (5) preklad z chorvátčiny do slovenčiny a zo slovenčiny do chorvátčiny, (6) preklad zo šrbčiny do slovenčiny a zo slovenčiny do šrbčiny, (7) preklad z nemčiny do slovenčiny a zo slovenčiny do nemčiny, (8) preklad z poľštiny do slovenčiny a zo slovenčiny do poľštiny, (9) preklad z češtiny do slovenčiny a zo slovenčiny do češtiny, (10) preklad z ukrajinčiny do slovenčiny a zo slovenčiny do ukrajinčiny.

III. Prekladateľská lingvoskupina

Do tejto zložky patria nasledovné preklady: preklad albánčiny, preklad arabčiny, preklad arménčiny, preklad azerbajdžančiny, preklad bengálčiny, preklad bieloruštiny, preklad bulharčiny, preklad bosniančiny, preklad čínštiny, preklad čiernohorčiny, preklad dánčiny, preklady estónčiny, preklad fínčiny, preklad gréčtiny, preklad gruzínčiny, preklad ivritu/hebrejčiny, preklad holandčiny, preklad indonézštiny, preklad islandčiny, preklad japončiny, preklad kazaštiny, preklad kórejčiny, preklad kurdčiny, preklad latinčiny, preklad litovčiny, preklad lotyštiny, preklad macedónčiny, preklad malajčiny, preklad moldavčiny, preklad mongolčiny, preklad nórčiny, preklad perzštiny, preklad portugalčiny, preklad rumunčiny, preklad slovinčiny, preklad švédčiny, preklad tadžičtiny, preklad thajčiny, preklad turečtiny, preklad urdčiny, preklad uzbečtiny, preklad vietnamčiny.

IV. Prekladateľská lingvoskupina

Do tejto zložky patria preklady: (1) z ruštiny do angličtiny a z angličtiny do ruštiny; (2) z angličtiny do nemčiny a z nemčiny do angličtiny; (3) z maďarčiny do nemčiny a z nemčiny do maďarčiny; (4) z francúzštiny do angličtiny a z angličtiny do francúzštiny; (5) z nemčiny do ruštiny a z ruštiny do nemčiny; (6) z francúzštiny do nemčiny a z nemčiny do francúzštiny; (7) z francúzštiny do španielčiny a zo španielčiny do francúzštiny; (8) z taliančiny do angličtiny a z angličtiny do taliančiny; (9) z taliančiny do francúzštiny a z francúzštiny do taliančiny.

Poznámky

◊ Úradný preklad – je úradne osvedčený prvotriedny preklad s poistením zodpovednosti
◊ Pri stanovení ceny prekladu vopred sa používa prepočtový koeficient 1,3 na NS pre cieľové jazyky
◊ Kalkulácia počtu NS sa vykonáva podľa § 10 ods. 5 vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z.z. v plátnom znení
◊ NS - strana prekladu (normostrana), 1 NS = 1800 znakov s medzerami
◊ Pri bežnom termíne - deň prijatia objednávky sa nepočíta
◊ V prípade nového klienta, resp. klienta bez bonity sa vyžaduje 100% záloha z ceny prekladu

Prípadne príplatky a ceny za vedľajšie požadované úkony a služby

• 5 EUR - každé úradné vyhotovenie k prekladu navyše
• 10 EUR - každé úradné vyhotovenie k prekladu, ktorý bol vyhovený predtým v priebehu toho istého kal. roku
• 10 EUR - každé úradné vyhotovenie k prekladu aj v elektronickej forme vo formáte PDF
• 27 EUR - expertný audit externého prekladu (lingvisticky znalecký posudok) za NS
• 7 EUR - proofreading (korektúry na gramatiku/lexiku/štýl) za NS alebo za každých 25 opráv (kat. II 1-2)
• 5 EUR - exkluzívne bilingválne vyhotovenie vrátane formátovania (za NS)
• 1 EUR - kontrola zhody medzi e-kópiu prekladanej listiny a jej papierovou ver. (za NS)
• 1 EUR - formatovanie preloženého textu do tabuliek a/alebo stĺpcov (za NS)
• 1 EUR - kalkulácia ceny prekladu písomností formátu iného než PDF/Word/Excel (grátis ak je zadaný, za NS)
• 4 EUR - zaslanie faktúry poštou samostatne od zákazky (vnútroštátne)
• 5 EUR - doporučene 1. triedou (vnútroštátne)
• 8 EUR - doporučene na dobierku 1. triedou (vnútroštátne)
• 12 EUR - (cca) doporučene 1. triedou (v rámci EÚ)
• +50% - technicko-terminologická náročnosť (zdravotníctvo, technológie a stroje)
• +50% - ručne vypísané prekladané písomnosti
• +50% - preklady v turečtine
• +25% - preklady zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny (okrem kategórie 1.A)

Prekladateľské služby poskytujeme v rámci celého Slovenska, vrátane:
Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bardejovské kúpele, Bojnice, Brezno, Bratislava, Bytča, Čadca, Čierna nad Tisou, Demänovská Dolina, Detva, Dolný Kubín, Donovaly, Dubnica nad Váhom, Dudince, Dunajská Streda, Fiľakovo, Galanta, Gelnica, Hliník nad Hronom, Hlohovec, Hnúšťa, Humenné, Hurbanovo, Ilava, Kežmarok, Komárno, Košice, Kráľovský Chlmec, Kremnica, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Modra, Moldava nad Bodvou, Myjava, Námestovo, Nitra, Nová Baňa, Nová Dubnica, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Podhájska, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Rajecké Teplice, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Senec, Senica, Sereď, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Belá, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stará Turá, Starý Smokovec, Stropkov, Svidník, Šaľa, Šamorín, Štúrovo, Šurany, Topoľčany, Tornaľa, Trebišov, Trenčianska Teplá, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vráble, Vranov nad Topľou, Zlaté Moravce, Zvolen, Žarnovica, Želiezovce, Žiar nad Hronom, Žilina.

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1 pr. deň*
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR

Súrny preklad do 1-4 h.

Ak potrebujete skutočne rýchly preklad so zárukou odbornosti, zodpovednosti a priaznivej ceny, nezisková organizácia Bonumeng je Vám k dispozícii.
Využite naše expertné preklady a navyše získajte množstvo skvelých výhod, vrátane bezplatnej informačnej a lingvistickej podpory.

Pohotovostný

prekladateľský

servis


a podpora

BONUMENG

O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™