Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  
LINGVISTICKÁ AKADÉMIA BONUMENG

JAZYKOVÁ ŠKOLA

Študujte u nás moderne prostredníctvom intenzívneho interaktívneho kurzu cudzieho jazyka!

VÝHODY A PREDNOSTI

• Interaktívna, intuitívna, intenzívna metodika, moderná a pokroková;
• Vyučovanie natívnymi lektormi pre vybudovanie od základov správnej výslovnosti;
• Štúdium gramatiky formou názorných ukážok a praktických príkladov použitia (bez názvoslovia);
• Komplexné zameranie na čítanie, písanie, výslovnosť a ústny prejav, pochopenie z počutia;
• Okamžité automatické objektívne vyhodnotenie prospechu po každom úkone a jednotlivom celku;
• Po úspešnom absolvovaní kurzu vystavenie osvedčenia o dosiahnutej jazykovej znalosti;
• Mimoriadne veľký vyber odborné pripravených lingvistických kurzov v 16 jazykoch.
# Kurz (reč/jazyk) Študent
(os.)
Forma
vyučovania
Koncept
a metóda
Interaktívne
multimediálne
Znalostné
úrovne
Kino/Kniž
f. príloha
Cena
úč.hodiný
Min.
predplat.
1 Angličtina 1 interná R-S-B 5.5 (BDÚ) úplne (5) A1-C1 + 8 €/os. 1 mes.
  Britská 2 interná R-S-B 5.5 (BDÚ) úplne (5) A1-C1 + 6 €/os. 1 mes.
+ Angličtina 1 int/externá BG New-Total-English čiastočne (6) A1-C2 + 10 €/os. 1 mes.
  Britská 2 int/externá BG New-Total-English čiastočne (6) A1-C2 + 7 €/os. 1 mes.
    4 int/externá BG New-Total-English čiastočne (6) A1-C2 + 5 €/os. 1 mes.
+ Angličtina 1 int/externá BG Face2Face čiastočne (6) A1-C2 + 10 €/os. 1 mes.
  Britská 2 int/externá BG Face2Face čiastočne (6) A1-C2 + 7 €/os. 1 mes.
    4 int/externá BG Face2Face čiastočne (6) A1-C2 + 5 €/os. 1 mes.
2 Angličtina 1 interná R-S-B 5.5 (BDÚ) úplne (5) A1-C1 + 8 €/os. 1 mes.
  Americká 2 interná R-S-B 5.5 (BDÚ) úplne (5) A1-C1 + 6 €/os. 1 mes.
3 Nemčina 1 interná R-S-B 5.5 (BDÚ) úplne (5) A1-C1 + 10 €/os. 1 mes.
    2 interná R-S-B 5.5 (BDÚ) úplne (5) A1-C1 + 8 €/os. 1 mes.
+ Nemčina 1 int/externá Hueber-Menschen čiastočne (3) A1-B1 + 15 €/os. 1 mes.
    2 int/externá Hueber-Menschen čiastočne (3) A1-B1 + 12 €/os. 1 mes.
    4 int/externá Hueber-Menschen čiastočne (3) A1-B1 + 9 €/os. 1 mes.
+ Nemčina 1 int/externá Schubert-Begegnungen čiastočne (3) A1-B1 + 15 €/os. 1 mes.
    2 int/externá Schubert-Begegnungen čiastočne (3) A1-B1 + 12 €/os. 1 mes.
    4 int/externá Schubert-Begegnungen čiastočne (3) A1-B1 + 9 €/os. 1 mes.
+ Nemčina 1 int/externá HR Schritte International čiastočne (3) A1-B1 + 15 €/os. 1 mes.
    2 int/externá HR Schritte International čiastočne (3) A1-B1 + 12 €/os. 1 mes.
    4 int/externá HR Schritte International čiastočne (3) A1-B1 + 9 €/os. 1 mes.
4 Taliančina 1 interná R-S-B 5.5 (BDÚ) úplne (5) A1-C1 - 12 €/os. 1 mes.
    2 interná R-S-B 5.5 (BDÚ) úplne (5) A1-C1 - 10 €/os. 1 mes.
5 Španielčina 1 interná R-S-B 5.5 (BDÚ) úplne (5) A1-C1 - 12 €/os. 1 mes.
    2 interná R-S-B 5.5 (BDÚ) úplne (5) A1-C1 - 10 €/os. 1 mes.
6 Francúzština 1 interná R-S-B 5.5 (BDÚ) úplne (5) A1-C1 - 12 €/os. 1 mes.
    2 interná R-S-B 5.5 (BDÚ) úplne (5) A1-C1 - 10 €/os. 1 mes.
7 Holandčina 1 interná R-S-B 5.5 (BDÚ) úplne (3) A1-B1 - 12 €/os. 1 mes.
    2 interná R-S-B 5.5 (BDÚ) úplne (3) A1-B1 - 10 €/os. 1 mes.
8 Ruština 1 interná R-S-B 5.5 (BDÚ) úplne (5) A1-C1 + 12 €/os. 1 mes.
    2 interná R-S-B 5.5 (BDÚ) úplne (5) A1-C1 + 10 €/os. 1 mes.
+ Ruština 1 int/externá BG 5 Elements čiastočne (3) A1-B1 + 20 €/os. 1 mes.
    2 int/externá BG 5 Elements čiastočne (3) A1-B1 + 15 €/os. 1 mes.
    4 int/externá BG 5 Elements čiastočne (3) A1-B1 + 10 €/os. 1 mes.
9 Maďarčina 1 int/externá BG Hungarian with Ease čiastočne (5) A1-C1 - 10 €/os. 1 mes.
    2 int/externá BG Hungarian with Ease čiastočne (5) A1-C1 - 8 €/os. 1 mes.
    4 int/externá BG Hungarian with Ease čiastočne (5) A1-C1 - 6 €/os. 1 mes.
10 Slovenčina 1 int/externá BG Slovenčina pre cudz. čiastočne (3) A1-B1 - 15 €/os. 1 mes.
    2 int/externá BG Slovenčina pre cudz. čiastočne (3) A1-B1 - 12 €/os. 1 mes.
    4 int/externá BG Slovenčina pre cudz. čiastočne (3) A1-B1 - 8 €/os. 1 mes.
11 Čínština 1 interná R-S-B 5.5 (BDÚ) úplne (5) A1-C1 - 10 €/os. 1 mes.
    2 interná R-S-B 5.5 (BDÚ) úplne (5) A1-C1 - 8 €/os. 1 mes.
12 Japončina 1 interná R-S-B 5.5 (BDÚ) úplne (3) A1-B1 - 10 €/os. 1 mes.
    2 interná R-S-B 5.5 (BDÚ) úplne (3) A1-B1 - 8 €/os. 1 mes.
13 Kórejčina 1 interná R-S-B 5.5 (BDÚ) úplne (3) A1-B1 - 12 €/os. 1 mes.
    2 interná R-S-B 5.5 (BDÚ) úplne (3) A1-B1 - 10 €/os. 1 mes.
14 Arabčina 1 interná R-S-B 5.5 (BDÚ) úplne (3) A1-B1 - 12 €/os. 1 mes.
    2 interná R-S-B 5.5 (BDÚ) úplne (3) A1-B1 - 10 €/os. 1 mes.
15 Turečtina 1 interná R-S-B 5.5 (BDÚ) úplne (3) A1-B1 - 12 €/os. 1 mes.
    2 interná R-S-B 5.5 (BDÚ) úplne (3) A1-B1 - 10 €/os. 1 mes.
16 Poľština 1 interná R-S-B 5.5 (BDÚ) úplne (3) A1-B1 - 12 €/os. 1 mes.
    2 interná R-S-B 5.5 (BDÚ) úplne (3) A1-B1 - 10 €/os. 1 mes.
Kurz pozostáva zo: seminárov (vyučovacích hodín)
Čas konania seminárov: od 14 do 19 h. (Po-So)
Dĺžka seminára: 50 min (vyučovacia hodina)
Dĺžka jednotlivého kurzu: záleží na zvolenej úrovni znalosti (A1, A2, B1 atď.), nie na počte seminárov
Intenzita kurzu: voliteľne 8 - 48 seminárov mesačne (SM), t.j. od 2 seminárov týždenne a viac
Určenie kurzu/ov: pre všetky vekové skupiny (a to pre: dospelých, mládež, a deti od 4 rokov)
Externá forma kurzu: prebieha cez Internet s použitím sieťového softvéru (Skype alebo Viber)
Pozastavenie kurzu: je možné na max. 2 mes. (zo strany študenta)
Predčasné ukončenie kurzu: je možné kedykoľvek (zo strany študenta)

BDÚ: skrátka pre bez domácich úloh

Príprava na štátne skúšky: áno (B1-B2-C1-C2), pričom ponúkame aj extra kurzy pre úroveň C2 (nemčina)

Úhrada kurzu: čiastková, zálohovou formou (predplatné) na základe zmluvy a účt. dokladu
Min. predpl.: minimálne predplatné 1 mes. (SM x Cena €/os.)
Formy platby: v hotovosti alebo prevodom na účet (vystavuje sa príjmový doklad/faktúra)
Účtovanie sa koná za: nastávajúce mesačné obdobie

Zápis študentov: celoročne
Adresa interných kurzov: Bonumeng n.f., Plzenská 5, Bratislava, 83103, SR
Kontaktný telefón: 0950 47 95 17
Adresa ústredia BONUMENG n.f.: SNP 46, Nové Zámky. T: 0950 47 95 17
Registrovaná na: Okresný úrad Bratislava, SR

Jazyková škola

Efektívne a záživné štúdium 16 jazykov:

• Angličtina (britská)
• Angličtina (americká)
• Nemčina
• Francúzština
• Taliančina
• Španielčina
• Holandčina
• Maďarčina
• Slovenčina
• Poľština
• Ruština
• Čínština
• Japončina
• Kórejčina
• Arabčina
• Turečtina
 Akademické
 štúdium jazykov
 metodikou R-S-B:

Inovatívne
Interaktívne
Intenzívne
Individuálne

Vyučovanie jazykov

Interaktívne a intenzívne

jazykový kurz angličtiny
jazykový kurz nemčiny
jazykový kurz francúzštiny
jazykový kurz taliančiny
jazykový kurz španielčiny
jazykový kurz holandčiny
jazykový kurz maďarčiny
jazykový kurz slovenčiny
jazykový kurz poľštiny
jazykový kurz ruštiny
jazykový kurz čínštiny
jazykový kurz japončiny
jazykový kurz kórejčiny
jazykový kurz arabčiny
jazykový kurz turečtiny

Na adrese:
SNP 46,
Nové Zámky,
Bonumeng n.f.
T: 0950 47 95 17
O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™