Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

PRÁVNE INFORMÁCIE

Prevádzkovateľom webov (internetových webportálov) bonumeng.eu a certified-translations.org (ďalej len "weby Bonumengu") je organizácia BONUMENG (ďalej len "BONUMENG").

BONUMENG™ a B1™ sú obchodnými značkami a majetkom organizácie BONUMENG n.f., Slovensko.
Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
Weby Bonumengu, ako aj ich jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len "autorský zákon").
Akýkoľvek neoprávnený zásah do webov Bonumengu alebo ich častí, akékoľvek neoprávnené používanie webov Bonumengu alebo ich častí, akékoľvek kopírovania alebo napodobňovanie webov Bonumengu alebo ich častí je zakázané a je v rozpore s autorským zákonom tak ako aj inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a Európskej Únie.
BONUMENG týmto deklaruje, že všetky ďalšie autorské práva sú vo vlastníctve ich zodpovedajúcich vlastníkov. Všetky obchodné mená a značky tretích osôb sú použité len informačne a v žiadnom prípade nie sú dotknuté práva ich vlastníkov.
Údaje, uvedené na weboch Bonumengu, sú informatívneho charakteru a nie sú právne záväzné. Ich uverejnením na weboch Bonumengu nevzniká BONUMENG definitívna právna povinnosť poskytnutia určitého výrobku alebo služby. Všetky bližšie informácie o produktoch (výrobkoch a službách) BONUMENG získate na jej obchodných miestach.
BONUMENG nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť údajov, ktoré na weby Bonumengu preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.

BONUMENG nezodpovedá za prípadné škody, spôsobené používaním webov Bonumengu.

BONUMENG tiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním webov tretích osôb, na ktoré odkazujú weby Bonumengu.
BONUMENG si vyhradzuje právo neodpovedať na nevyžiadané ponuky výrobkov alebo služieb fyzických a právnických osôb, ktoré boli zaslané BONUMENG v papierovej alebo elektronickej podobe.

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1 pr. deň*
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR

Súrny preklad do 1-4 h.

Ak potrebujete skutočne rýchly preklad so zárukou odbornosti, zodpovednosti a priaznivej ceny, nezisková organizácia Bonumeng je Vám k dispozícii.
Využite naše expertné preklady a navyše získajte množstvo skvelých výhod, vrátane bezplatnej informačnej a lingvistickej podpory.

Pohotovostný

prekladateľský

servis


a podpora

BONUMENG

O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™