Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

ORGANIZÁCIA BONUMENG

Organizácia BONUMENGBONUMENG team

Profil organizácie


Organizácia BONUMENG - je konzorciom kvalifikovaných európskych lingvistov, advokátov a marketingových expertov s dlhoročnými skúsenosťami v branži.
Vykonávame profesionálne všeobecné a úradne overené preklady, preklady bežných a odborných textov, z/do všetkých vo svete rozšírených jazykov v najvyššej kvalite a to v najkratšom termíne so zárukou odbornosti a spoľahlivosti za priaznivé ceny.

Poskytujeme prekladateľské služby s využitím najnovších: informačných, komunikačných, prekladateľských technológií v súlade s: požiadavkami zákona č.382/2004 Z.z. v platnom znení, príslušnými právnymi predpismi, etickým kódexom prekladateľskej a tlmočníckej činnosti, a v nadštandardnej kvalite - HQS/BONUMENG, podstatné prísnejšej než vyžaduje norma STN EN 15038:2006, ktorú akceptujeme a dodržujeme.

Navyše pre zainteresované podniky poskytujeme našu MARČ podporu (mandátna akvizično-reprezentačná činnosť) za účelom marketingovej prezentácie ich výrobkov a služieb, získavania zahraničných zákazníkov, zistenia obchodných príležitostí a rizík na významných zahraničných trhoch. Vďaka našim znalostiam domácej a zahraničnej štátnej správy, vrátane príslušných požiadavok registračných a certifikačných úradov a autorizovaných certifikačných agentúr, poskytujeme pre zainteresované podniky naše služby v oblasti zabezpečenia procedúry registrácie spoločností, jej pobočky, filiálky v zahraničí a/alebo certifikácie výrobkov pre zahraničný trhy.

Naši prekladatelia majú zahraničné alebo slovenské vysokoškolské vzdelanie a oprávnenie Ministerstva spravodlivosti SR na úradné a všeobecné preklady. Pretože preklady sú najdôležitejšou náplňou našej profesionálnej činnosti vykonávame aj náročné odborné preklady dôkladné, kvalitne a za prijateľnú cenu.
Prekladateľskou činnosťou pre slovenské a zahraničné obchodné a výrobné podniky sa úspešne zaoberáme už od roku 1994. Od roku 2009 poskytujeme naše prekladateľské služby aj pre verejnosť a organy verejnej správy. Organizáciám a podnikom pomáhame vypracovať pôsobivú prezentáciu tovarov a služieb smerom do zahraničia, vrátane iných štátov Európy, získavať zahraničných zákazníkov a partnerov, vybudovať efektívnu komunikáciu a pozitívne vzťahy s nimi, úspešne budovať a rozvíjať svoj biznis v Európe i po celom svete. Občanom poskytujeme profesionálne preklady osobných dokladov na úradné a všeobecné účely.
Prinášame všetkým záujemcom o spoluprácu programy férového odmeňovania a dlhodobého výhodného partnerstva.

Silné stránky a výhody spolupráce s organizáciou Bonumeng:


Naša vysoká kvalita, odbornosť, precíznosť a spoľahlivosť
Naše najnižšie ceny prekladov a programy odmeňovania
Naša diskrétnosť a dôraz na ochranu osobných/obchodných údajov
Naša dostupnosť, Ústretovosť a Flexibilnosť
Náš pohotovostný garančný servis a poistenie profesionálnej zodpovednosti
Naša celoštátna a medzinárodná pôsobnosť
Naša bezplatná technická a informačná podpora

Naša vysoká kvalita, odbornosť, precíznosť a spoľahlivosť


Naši úradní prekladatelia a tlmočníci sú kvalifikovaní, overení experti (vrátane rodených hovorcov cudzích jazykov) s potrebnými skúsenosťami v príslušnom jazyku, odbore či odvetvi vďaka čomu sme schopní vypracovať nie len významovo presný preklad ale aj fakticky identický alebo marketingovo či umelecký vyladený preklad. A na základe tejto schopnosti vždy vieme ponúknuť Vám viac a prispôsobiť naše služby Vašim predstavám alebo požiadavkám na výsledný produkt.
Naša moderná technická a technologická vybavenosť, ktorá pozostáva nie len takých špičkových profesionálnych nástrojov ako: SDLTrados/SLDX, DejaVu, WordFast, ale aj z profesionálnych SMT, VMT, NC a DIG systémov, umožňuje nám zachovať vysokú rýchlosť, konzistenciu (jednotnosť používanej terminológie a formulácií), precíznosť a spoľahlivosť našej práce. Na profesionálnej úrovni našich produktov nám záleží z tohto dôvodu pri občasných terminologických nejasnostiach v zdrojovom texte konzultujeme to s klientom, takže sa nestane, že by zákazník po prijatí výsledného prekladu objavil v ňom terminologické nezrovnalosti.
O kvalite a spoľahlivosti našich služieb už vedia mnohí domáci a zahraniční klienti a opätovne sa na nás obracajú.

Naše najnižšie ceny prekladov a programy odmeňovania


Ceny našich úradných prekladov sú maximálne priaznivé pre bežného občana, pretože nie sú navýšené agentúrnou maržou a sú stanovené na základe vyhlášky 491/2004 Ministerstva Spravodlivosti SR. Pri neúradných – všeobecných prekladoch cena prekladu vždy zodpovedá jeho náročnosti po odbornej stránke. Dôležitým faktom je, že každý klient sa môže zapojiť do programu bonumeng odmeňovania a/alebo vip partnerstva a získať množstvo skvelých výhod, vrátane výrazných zliav, bezplatnej informačnej a lingvistickej podpory.

Naša diskrétnosť a dôraz na ochranu osobných/obchodných údajov


Diskrétnosť a prísna ochrana neverejných údajov či dôverného obsahu zdrojových materiálov našich klientov je dôležitou súčasťou našich prekladateľských a tlmočníckych služieb. Všetky diskrétne údaje klientov po výkone projektovej práce sú vždy natrvalo odstránené zo súborov (z nosičov dát: počítačov, CD, DVD, flash a pod.) a rovnopisov úradných prekladov (ktoré musia byť uschované po dobu 10 rokov, podľa zákona 382/2004 Z.z.), a originály a kópie príslušných dokumentov sú vždy vrátené ich zadávateľom.

Naša dostupnosť, diskrétnosť a flexibilnosť


Naša online zákaznícka linka je vám nepretržite k dispozícii. Sme dostupní vám prostredníctvom E-mail, Skype či ICQ komunikátorov a na našich obchodných miestach doma i v zahraničí. Našu flexibilitu dokazujú schopnosti organizácie: prekladať a tlmočiť z a do akéhokoľvek jazyka, spracovať zdrojový materiál dodaný v akomkoľvek svetovom textovom alebo grafickom formáte, pracovať aj nadčas, aby sme sa prispôsobili Vašim potrebám. Vďaka dlhodobým skúsenostiam s vedením komplexných prekladateľských projektov a individuálnemu prístupu k zákazníkovi sme schopní garantovať maximálnu spokojnosť nášho zákazníka.

Náš pohotovostný garančný servis a poistenie


V prípade, ak náš klient by predsa nebol úplné spokojný s niektorou z poskytnutých služieb, okamžite má k dispozícii náš pohotovostný garančný servis a súrne vybavenie reklamácie či dokonca vrátenie peňazí.
Navyše každý jazykový projekt našej organizácii je poistený v renomovanej poisťovni - Allianz na zodpovednosť pri výkone profesijnej činnosti. Vďaka celoročnému nepretržitému poisteniu v Allianz náš klient je chránený aj proti prípadnej materiálnej ujme ak by aj náhodou vznikla v súvislosti s prekladateľskou činnosťou.

Naša celoštátna a medzinárodná pôsobnosť


Bonumeng je organizácia s celoštátnou pôsobnosťou. Preberáme objednávky a preklady dodávame v rámci celého Slovenska, vrátane:
Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bardejovské kúpele, Bojnice, Brezno, Bratislava, Bytča, Čadca, Čierna nad Tisou, Demänovská Dolina, Detva, Dolný Kubín, Donovaly, Dubnica nad Váhom, Dudince, Dunajská Streda, Fiľakovo, Galanta, Gelnica, Hliník nad Hronom, Hlohovec, Hnúšťa, Humenné, Hurbanovo, Ilava, Kežmarok, Komárno, Košice, Kráľovský Chlmec, Kremnica, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Modra, Moldava nad Bodvou, Myjava, Námestovo, Nitra, Nová Baňa, Nová Dubnica, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Podhájska, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Rajecké Teplice, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Senec, Senica, Sereď, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Belá, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stará Turá, Starý Smokovec, Stropkov, Svidník, Šaľa, Šamorín, Štúrovo, Šurany, Topoľčany, Tornaľa, Trebišov, Trenčianska Teplá, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vráble, Vranov nad Topľou, Zlaté Moravce, Zvolen, Žarnovica, Želiezovce, Žiar nad Hronom, Žilina.
Naša organizácia má aj medzinárodnú pôsobnosť a zastúpenie vo viacerých krajinách Európy. Naši spolupracovníci doma a v zahraničí umožňujú nám obstarávať, koordinovať a využívať vo váš prospech aj podporu cudzojazyčných autentických rodených hovorcov.
V súvislosti s tým, že naše služby podliehajú kontrole Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky je kvalita našej práce zaisťovaná systémom štandardizovaných procedúr, ktoré nám umožňujú dosahovať vysoké profesionálne štandardy.

Naša bezplatná technická a informačná podpora


Organizácia Bonumeng poskytuje bezplatný online preklad z/do najrozšírenejších svetových jazykov, vrátane slovenského. Mnohojazyčný online prekladač a slovník s rozhraním B1, ktorý prevádzkujeme na našom webe, je efektívnym nástrojom pre okamžitý preklad v ľubovoľných jazykových kombináciách, je vhodný pre všetkých ľudí, ktorých znalosti cudzích jazykov nie sú na prekladateľskej úrovni.
A to nie je ani zďaleka všetko, na našom webe môžete nájsť množstvo bezplatných, ale určite všestranné využiteľných informácií, v textovej a grafickej forme, z oblasti: slovenských a medzinárodných právnych predpisov, medzinárodných noriem a štandardov, odbornej terminológie (cez výkladový slovník), obchodného a občianskeho dokumentárneho styku, odborných článkov a mnoho ďalších. Informačné materiály sú zároveň voľne dostupne na sťahovanie v rozšírených formátoch: .pdf, .doc, .xls .
Adresa centrály BONUMENG: SNP 46, Nové Zámky, Reg. Nitra, Slovensko

Oblasti pôsobenia

Organizácia Bonumeng pôsobí predovšetkým v nasledovných oblastiach:

Expertné prekladateľské služby
Expertné tlmočníčke služby
Akvizično-reprezentačné služby
Marketingové poradenstvo
Právna pomoc a poradenstvo
Podnikové colné poradenstvo
Registrácia spoločností v zahr.
Certifikácia výrobkov v zahr.
Mandátne zastupovanie v zahr.
Mandát. logistika IT/AT/SK/RU
Web projekt., inžiniering, dizajn
Tvorba podnikovej identity
Bezplatná online infopodpora.
Oblasti pôsobenia organizácie

Ratingy a Ocenenia

BONUMENG - Ratingy:


BONUMENG - Ocenenia:

Bonumeng rated at Ritecounter
O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™