Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

KONZEKUTÍVNE A SPRIEVODNÉ TLMOČENIE

Poskytujeme profesionálne konzekutívne/ sprievodné tlmočenie
z a do veľkého množstva vo svete rozšírených jazykov.


Poskytujeme profesionálne konzekutívne/ sprievodné tlmočenie na vašich služobných cestách, obchodných rokovaniach, schôdzkach, veľtrhoch, výstavách, seminároch, summitoch, konferenciách, vernisážach, exkurziách a iných podujatiach, t.j. kdekoľvek a kedykoľvek ho potrebujete. S naším tlmočníkom vaše komunikačné možnosti v cudzojazyčnom prostredí budú neobmedzené a porozumenie dokonale. Vďaka našej tlmočníckej asistencie vaše pracovné alebo priateľské stretnutie so zahraničnými partnermi na domácej alebo zahraničnej pôde bude prebiehať v komfortnej atmosfére slobodnej konverzácie.
Pokiaľ tlmočník alebo tlmočníčka bude plniť rovnako reprezentatívnu funkciu, ponúkame vám jeho alebo jej fotografiu na schválenie

Potrebujete pretlmočiť obchodnú schôdzku, prejav alebo exkurziu? Naši tlmočníci vám s tým pomôžu. Vaše potreby sú našou prioritou, preto sa naši tlmočníci vždy starostlivo pripravia na základe vami dodaných materiálov, aby dodaný výkon bol pokiaľ možno perfektný. Či už pôjde o tlmočenie prejavu z listu, alebo o tlmočenie obchodného rokovania vetu po vete, vždy sa môžete spoľahnúť na našu odbornosť, diskrétnosť a profesionálny výkon.

Tlmočíme z a do nasledovných jazykov


angličtina, nemčina, ruština, francúzština, španielčina, taliančina, maďarčina, chorvátčina, poľština, rumunčina, ukrajinčina, čeština.

Doplnkové služby a možnosti obchodnej spolupráce


• tlmočenie šepkané
• zastupovanie a vedenie rokovaní popri tlmočení
• komunikácia s obchodnými partnermi, úradmi
• preklady textov (dokladov, listov, dokumentácie, tlačív, zmlúv a pod.) popri tlmočení
• nasadenie tlmočníkov s právnym vzdelaním
• jazykový audit zamestnancov klienta, vyhotovenie jazykových posudkov

Cena

Cena za profesionálne konzekutívne/ sprievodné tlmočenie je vždy vypracovaná s ohľadom na podmienky tlmočenia.

Objednávanie


Tlmočenie je potrebné objednať v predstihu min. 7 dní.
V súrnych prípadoch sme pripravení zaistiť tlmočenie aj do 6 hodín.


Otázky a odpovede


Čo je tlmočnícka činnosť?


Tlmočnícka činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná tlmočníkmi pre potreby zadávateľa. Úkonom tlmočníckej činnosti je najmä tlmočenie. Úkon tlmočníckej činnosti možno vykonať len ústne. Tlmočník vykonáva tlmočnícku činnosť využívaním svojho jazykového vzdelania a ďalšieho odborného vzdelania, špecifických schopností, zručností, skúseností, jazykových prostriedkov, technických prostriedkov a pomôcok; výsledok tejto činnosti je určený najmä na jednorazové vnímanie konkrétnej situácie z hľadiska používania rôznych jazykov a umožňuje priamu komunikáciu medzi osobami používajúcimi odlišné jazyky.

Čo je úradná / súdna tlmočnícka činnosť?


Tlmočnícka činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v zákone 382/2004 Z.z., v platnom znení, prísažnými tlmočníkmi pre potreby zadávateľa.

Kto je tlmočník?


Tlmočník je: 1) osoba prekladajúca ústny jazykový prejav z jedného jazyka do druhého, človek sprostredkujúci dorozumenie medzi osobami hovoriacimi rozličnými jazykmi (tlmočník je aj: a) tlmočník posunkovej reči nepočujúcich, b) artikulačný tlmočník, c) tlmočník pre hluchoslepé osoby); 2) osoba tlmočiaca niečo niekomu, prostredník; 3) osoba tlmočiaca jazykový prejav.

Čo je tlmočenie?


Tlmočenie je: 1) vysoko odborná tvorivá duševná činnosť spočívajúca vo verbálnom prevedení informácie zo zdrojového jazyka do cieľového jazyka; 2) vyjadrovanie v mene niekoho.

Čo je sprievodné tlmočenie?


Sprievodné tlmočenie je tlmočenie konzekutívne alebo šepkané, ale menej oficiálna forma tlmočenia (tzv. informatívne tlmočenie), keď tlmočník pomáha jazykovej orientácií zákazníka v cudzojazyčnom prostredí a je k dispozícii aj ako sprievodca (pri komunikácii v reštaurácií, v dopravných prostriedkoch, v obchodoch, atď.) ale netlmočí oficiálne jednania.

Čo je konzekutívne tlmočenie?


Konzekutívne tlmočenie je tlmočenie následné, keď si tlmočník počas prejavu rečníka robí tlmočnícky zápis a začne tlmočiť až keď sa rečník odmlčí, pričom takýto prejav môže trvať aj niekoľko minút (vysoká konzekutíva), prípadne tlmočí rečníkov prejav po vetách alebo kratších úsekoch, ktoré si nevyžadujú robenie tlmočníckeho zápisu (bežná konzekutíva). Používa sa pri najrôznejších príležitostiach, napr.: príhovoroch, rokovaniach, pri návštevách firiem, pracovných obedoch, tlačových konferenciách, diskusiách, besedách a pod.

Čo je šepkané tlmočenie?


Šepkané tlmočenie je tlmočenie súbežné, keď tlmočník nečaká na koniec prejavu rečníka, ale tlmočí jeho prejav do cieľového jazyka s minimálnym časovým posunom bez použitia tlmočníckej techniky (tiež označované ako šušotáž). Tlmočník tichým hlasom tlmočí rečníka jednému príp. dvom poslucháčom.

Čo je simultánne tlmočenie?


Simultánne tlmočenie je tlmočenie súbežné, keď tlmočník nečaká na koniec prejavu rečníka, ale tlmočí jeho prejav do cieľového jazyka s minimálnym časovým posunom s použitím tlmočníckej techniky (tiež označované ako kabínové tlmočenie). Tlmočník začína hovoriť s niekoľkosekundovým posunom po rečníkovi, pričom počúva a zároveň rozpráva v cieľovom jazyku. Pri jednom rečníkovi sa vzhľadom na náročnosť v krátkych intervaloch musia striedať dvaja tlmočníci a vyžaduje sa tlmočnícka technika. Tento druh tlmočenia sa väčšinou využíva na konferenciách.

Čo je pilotáž?


Pilotáž je tlmočenie pri ktorom jeden tlmočník tlmočí z málo známeho jazyka do bežnejšieho jazyka, z ktorého ho následne tlmočia iní tlmočníci pre poslucháčov do ďalších jazykov. Pilotáž sa používa pri kabínovom tlmočení na konferencii s viacerými jazykmi. Pilotný jazyk je ten, ktorému rozumejú všetci členovia tlmočníckeho tímu a ktorého prostredníctvom tlmočia vystúpenia rečníkov, ktorí hovoria jazykom, ktorému niektorí tlmočníci nerozumejú. Príklad: rečník má prejav v švédčine, tlmočník zo švédčiny tlmočí prejav do angličtiny a všetci ostatní tlmočníci, ktorí nerozumejú švédčine, počúvajú tlmočenie do angličtiny a z angličtiny tlmočia ďalej do svojich jazykov slovenčiny, češtiny, maďarčiny, ruštiny atď.

Čo je pracovný deň tlmočníka?


Pracovný deň tlmočníka znamená časový úsek ôsmich po sebe nasledujúcich hodín, vrátane prestávok a prerušení.

Čo je pracovný poldeň tlmočníka?


Pracovný poldeň tlmočníka znamená časový úsek štyroch po sebe nasledujúcich hodín, vrátane prestávok a prerušení.

Čo je doba nasadenia tlmočníka?


Doba nasadenia tlmočníka začína v momente, keď sa tlmočník dostaví na miesto tlmočenia v súlade s pokynmi objednávateľa a končí sa časom uvedeným v objednávke alebo momentom, keď objednávateľ tlmočníkovi oznámi, že jeho služby už v daný deň nebude potrebovať, alebo keď z konkrétnych okolností jednoznačne vyplýva, že tlmočenie je ukončené.

Čo je tlmočnícka technika?


Tlmočnícka technika je technické zariadenie, najmä tlmočnícke slúchadlá, tlmočnícky pult a mikrofón, ktoré sú umiestnené v tlmočníckej kabíne a ktoré umožňujú tlmočníkom počúvať originál prejavu rečníka alebo jeho tlmočenie v inom jazyku a tlmočiť prejav rečníka buď priamo z originálu alebo z inej jazykovej verzie prejavu (tzv. tlmočenie z pilotáže).

Čo je tlmočnícka kabína?


Tlmočnícka kabína je zvukovo izolovaná miestnosť alebo prenosná kabína určená pre tím minimálne dvoch tlmočníkov tlmočiacich do toho istého cieľového jazyka. Z hľadiska rozmerov, akustiky a vetrania musí tlmočnícka kabína spĺňať podmienky normy ISO 2603 (pevné kabíny), resp. ISO 4043 (prenosné kabíny).

Kde všade poskytujete konzekutívne a sprievodné tlmočenie?


Bonumeng je organizácia s celoštátnou pôsobnosťou. Preberáme objednávky a tlmočnícke služby poskytujeme vo väčšine krajín sveta a v rámci celého Slovenska, vrátane:
Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bardejovské kúpele, Bojnice, Brezno, Bratislava, Bytča, Čadca, Čierna nad Tisou, Demänovská Dolina, Detva, Dolný Kubín, Donovaly, Dubnica nad Váhom, Dudince, Dunajská Streda, Fiľakovo, Galanta, Gelnica, Hliník nad Hronom, Hlohovec, Hnúšťa, Humenné, Hurbanovo, Ilava, Kežmarok, Komárno, Košice, Kráľovský Chlmec, Kremnica, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Modra, Moldava nad Bodvou, Myjava, Námestovo, Nitra, Nová Baňa, Nová Dubnica, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Podhájska, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Rajecké Teplice, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Senec, Senica, Sereď, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Belá, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stará Turá, Starý Smokovec, Stropkov, Svidník, Šaľa, Šamorín, Štúrovo, Šurany, Topoľčany, Tornaľa, Trebišov, Trenčianska Teplá, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vráble, Vranov nad Topľou, Zlaté Moravce, Zvolen, Žarnovica, Želiezovce, Žiar nad Hronom, Žilina.

Infolinka •)

0950 47 95 17
Všetky potrebné informácie
o aktuálnych cenách, akciách, bonusoch a výhodách Vám radi poskytneme na našej
B•)NUMENG infolinke.

Odbornosť
 Operatívnosť
  Precíznosť
  sú naším
  krédom

Súrny preklad do 1-4 h.

Ak potrebujete skutočne rýchly preklad so zárukou odbornosti, zodpovednosti a priaznivej ceny, nezisková organizácia Bonumeng je Vám k dispozícii.
Využite naše expertné preklady a navyše získajte množstvo skvelých výhod, vrátane bezplatnej informačnej a lingvistickej podpory.

Pohotovostný

prekladateľský

servis


a podpora

B•)NUMENG

O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™