Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  
úradný
preklad
odborný
preklad
jazykové
kurzy
Z poverenia MS SR, vykonávame ako oprávnení prekladatelia zapísaní v Registri MS SR, úradne osvedčené, resp. súdne, preklady, ktoré môžu byť na požiadanie dodatočne osvedčené aj apostilom pre použitie v zahraničí. Sú to preklady: opatrené úradnou pečiatkou, zviazané, zošité šnúrou a riadne zaevidované podľa príslušných právnych predpisov SR. Podstatnou výhodou úradného prekladu od nás je zaručená nadštandardná kvalita prekladu, krátke termíny zhotovenia a cena založená na tarife. Vykonávame odborné preklady. Odborné preklady sú vhodné všade tam, kde sú potrebné precízne, spoľahlivé a profesionálne preklady textov, ktoré obsahujú odborovú, technickú terminológiu alebo definujú právne vzťahy. Sú to preklady najrôznejších typov dokladov, dokumentácie a iných textových materiálov určených najmä pre odborníkov. Dôležitou výhodou pre klientov je precíznosť a zaručená prvotriedna kvalita vyhotovenia našich odborných prekladov. Využite naše pokrokové nástroje na vaše maximálne komunikačné vybavenie a pohodlne pôsobenie vo svete a doma. Jazyková škola Akadémie Bonumeng s použitím vyspelých a moderných metód efektívne a záživné vyučuje 16 jazykov: angličtina, nemčina, ruština, francúzština, čínština, japončina, taliančina, španielčina, holandčina, maďarčina, slovenčina, kórejčina, arabčina. Jazykové kurzy Bonumeng sú vhodné a určené pre všetky vekové skupiny (a to pre: dospelých, mládež, a deti od 4 rokov).
publicistický
preklad
personálny
tlmočník
konzultant
lexikografia
slovníky
Vykonávame publicistické (základné) preklady v prípadoch, keď je požiadavka na zjednodušené rýchle všeobecné preklady s použitím voľnej metódy prekladu. Sú to najmä informatívne preklady, zdrojovým textom pre ktoré sú tzv. bežné texty ako napríklad novinové články, filmy, webstránky, tlačivá a iné textové materiály určené pre širokú verejnosť. Výhodou publicistických prekladov pre našich klientov je vysoká rýchlosť vyhotovenia a nízka cena. Poskytujeme profesionálne konzekutívne sprievodné tlmočenie z/do: nemčiny, angličtiny, ruštiny, taliančiny, francúzš-tiny, španielčiny a ďalších jazykov na vašich služobných cestách, obchodných rokovaniach, schôdzkach, veľtrhoch, výstavách, seminároch, summitoch, konferenciách, exkurziách a iných podujatiach, t.j. kdekoľvek a kedykoľvek ho potrebujete. S naším tlmočníkom vaše komunikačné možnosti v cudzo-jazyčnom prostredí budú neobmedzené. Ponúkame pre vaše využitie bezplatný mnohojazyčný online prekladač, výkla- dový slovník bonumeng a množstvo užitočných informačných materiálov v textovej a grafickej forme z oblasti: slovenských a medzinárodných práv- nych predpisov, slovenských a medzinárodných noriem, štandardov, obchodného a občianskeho dokumentárneho styku, odborných článkov a mnoho ďalších užitočných informácií, ktoré sú zároveň voľne dostupne na sťahovanie.
proexportná
podpora
výrobcov
založenie
a správa
zahraničnej
PO
Chápeme potreby našich klientov, vieme ako je dôležite sa presadiť a úspešne pôsobiť na zahraničných trhoch a preto máme v ponuke našu proexportnú podporu výrobcov za účelom marketingovej prezentácie výrobkov a služieb podnikových klientov, získavania pre nich zahraničných zákazníkov, zisťovania obchodných príležitostí a rizík na veľkých zahraničných trhoch. Založenie a správa právnickej osoby (obchodnej spoločnosti alebo neziskovej organizácie), podľa vašej voľby, vo viac než 96. jurisdikciách po celom svete. Poskytujeme kompletné registračné a sprievodné služby, ktoré zahrňujú: vypracovanie príslušných žiadostí a zakladateľských listín, zabezpečenie registračného konania na úradoch, úradné overenie registračných dokladov a ich expresné dodanie do vašich rúk. Právna pomoc vo všetkých oblastiach práva: obchodné právo, správne právo, pozemkové právo, právo duševného a priemyselného vlastníctva, právo fúzie a akvizície, občianske právo, trestné právo, rodinné právo, pracovné právo, medzinárodné právo. Právne zastupovanie pred súdmi a orgánmi štátnej správy. Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok, právne poradenstvo.
Adresa ústredia BONUMENG n.f.: Plzenská 5, Bratislava, 83103, SR, 940 01, SR. T: 0950 47 95 17
Registrovaná na: Okresný úrad Bratislava, SR
Úradný prekladateľ, Plzenská 5, Bratislava, 83103, SR. Kontaktný tel.: 0950 47 95 17

Preberáme objednávky a naše úradné preklady dodávame v rámci celého Slovenska, vrátane:
Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bardejovské kúpele, Bojnice, Brezno, Bratislava, Bytča, Čadca, Čierna nad Tisou, Demänovská Dolina, Detva, Dolný Kubín, Donovaly, Dubnica nad Váhom, Dudince, Dunajská Streda, Fiľakovo, Galanta, Gelnica, Hliník nad Hronom, Hlohovec, Hnúšťa, Humenné, Hurbanovo, Ilava, Kežmarok, Komárno, Košice, Kráľovský Chlmec, Kremnica, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Modra, Moldava nad Bodvou, Myjava, Námestovo, Nitra, Nová Baňa, Nová Dubnica, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Podhájska, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Rajecké Teplice, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Senec, Senica, Sereď, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Belá, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stará Turá, Starý Smokovec, Stropkov, Svidník, Šaľa, Šamorín, Štúrovo, Šurany, Topoľčany, Tornaľa, Trebišov, Trenčianska Teplá, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vráble, Vranov nad Topľou, Zlaté Moravce, Zvolen, Žarnovica, Želiezovce, Žiar nad Hronom, Žilina.

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1 pr. deň*
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR

Akademické jazykové kurzy

Efektívne a záživné štúdium 16 jazykov:

• Angličtina (britská)
• Angličtina (americká)
• Nemčina
• Francúzština
• Taliančina
• Španielčina
• Holandčina
• Maďarčina
• Slovenčina
• Poľština
• Ruština
• Čínština
• Japončina
• Kórejčina
• Arabčina
• Turečtina
 Akademické
 štúdium jazykov
 metodikou R-S-B:

Inovatívne
Interaktívne
Intenzívne
Individuálne
O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
úradný prekladateľ, angličtina (anglický jazyk), ruština (ruský jazyk) na adrese: Plzenská 5, Bratislava, 83103, SR, tel.: 0950 47 95 17
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™