RU | CS | SK
BONUMENG™  
základní
překlad
odborný
překlad
kreativní
překlad
Nabízíme a provádíme základní překlady v případech, kdy je požadavek na zjednodušené rychlé všeobecné překlady s použitím volné metody překladu. Jsou to zejména informativní překlady, zdrojovým textem pro které jsou tzv. běžné texty jako například novinové články, filmy, webstránky, tiskopisy určené pro širokou veřejnost. Výhodou základních překladů pro naše klienty je vysoká rychlost provedení a nízká cena. Nabízíme a provádíme odborné přek- lady. Odborné překlady jsou vhodné všude tam, kde jsou zapotřebí precizní, spolehlivé a profesionální překlady textů, které obsahují odborovou, technickou terminologii nebo definují právní vztahy. Jsou to překlady nejrůznějších typů dokladů, dokumentace a jiných text. materiálů určených zejména pro odborníky. Důležitou výhodou pro klienty je preciznost a zaručena prvotřídní kvalita provedení našich odb. překladů. Nabízíme a provádíme kreativní přek- lady. Kreativní překlady vyžadují nejen jazykovou kvalifikaci, ale i znalosti a zkušenosti v oboru, kterého se týkají. Kreativní překlady jsou nezbytné všude tam, kde je požadavek na tzv. adaptaci překládaných textů pro jejich cílový trh určení. Jsou to zejména exportní marketingové materiály a literární díla. Charakteristickou vlastností kreativních překladů je tržně orientovaná potřebnost v současném zlepšení zdroj. textu.
úředně
ověřený
překlad
personální
tlumočník
konzultant
bezplatná
informační
podpora
Nabízíme a provádíme úředně ověřené překlady a překlady s apostilou. Úředně překlady provádějí pouze kvalifikovaní úřední (soudní) překladatelé. Jsou to překlady opatřené kulatým úředním razítkem, svázané, sešité šňůrou a řádně zaevidované podle příslušných právních předpisů ČR a SR. Podstatnou výhodou úředního překladu od nás je zaručená nadstandardní kvalita překladu, krátké termíny provedení a cena založená na sazbě. Poskytujeme profesionální konsekutivní doprovodné tlumočení z/do: němčiny, angličtiny, ruštiny, italštiny, francouzštiny, španělštiny a dalších jazyků na vašich služebních cestách, obchodních jednáních, schůzkách, veletrzích, výstavách, seminářích, summitech, konferencích, exkurzích a jiných akcích, t.j. kdekoliv a kdykoliv ho potřebujete. S naším tlumočníkem vaše komunikační možnosti v cizím jazykovém prostředí budou neomezené. Nabízíme pro vaše využití bezplatný vícejazyčný online překladač, výkladový slovník bonumeng a množství užitečných informačních materiálů v textové a grafické podobě z oblasti: slovenských a mezinárodních právních předpisů, slovenských a mezinárodních norem, standardů, obchodního a občanského dokumentárního styku, odborných článků a mnoho dalších užitečných údajů, které jsou zároveň volně dostupné na stěhování.
M A R Č
podpora
a součinnost
založení
a správa
offshore
Chápeme potřeby našich klientů, víme jak je důležitá se prosadit a úspěšně působit na zahraničních trzích a proto máme v nabídce naši MARČ podporu za účelem marketingové prezentace výrobků a služeb našich podnikových klientů, získávání pro ně zahraničních zákazníků, zjišťování obchodních příležitostí a rizik na velkých zahra- ničních trzích. Založení a správa absolutně legitimní offshore společnosti, podle vaší volby, ve více než 96. jurisdikcích po celém světě. Poskytujeme kompletní regist- rační a doprovodné služby, které zahrnují: vypracování příslušných žádostí a zakladatelských listin, zajištění regist- račního řízení na úřadech, úřední ověření registračních dokladů a jejich expresní dodání do vašich rukou. Právní pomoc ve všech oblastech práva: obchodní právo, správní právo, pozemkové právo, právo duševního a průmyslového vlastnictví, právo fúze a akvizice, občanské právo, trestní právo, rodinné právo, pracovní právo, mezinárodní právo. Právní zastupování před soudy a orgány státní správy. Soudní a mimosoudní vymáhání pohledávek, právní poradenství.

TOP 5

KLIENTI BONUMENG

Aquario Nové Zámky / Slovensko Trade Line / Slovensko Kienle+Spiess Hungary / Maďarsko Vino-Masaryk / Slovensko SAD Nové Zámky / Slovensko
Adresa centrály BONUMENG: Turecká 36, Nové Zámky, Kraj Nitra, Slovensko

ÚŘEDNÍ PŘEKLAD

úředně
osvědčený
překlad
úřední překlad ze slovenštiny do angličtiny běžných listin jako jsou:
rodný list, oddací list a úmrtní list; výpis z rejstříku trestů; občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, apostila, notářské osvědčení pravosti podpisu
Úřad pro soudní překlady při MS SR v Nových Zámcích vyhotovuje za snížený úřední poplatek:

22,58 EUR
11,25 EUR

včetně úředního vyhotovení
ve lhůtě 1-2 pr. dní
*cena za normostranu (1 NS)
při platbě předem,
každý úřední / soudní překlad odpovídá právním předpisům a podléhá evidenci MS SR

Expresní překlad do 1-4 h.

Pokud potřebujete skutečně rychlý překlad se zárukou odbor- nosti, odpovědnosti a příznivé ceny, organizace Bonumeng je Vám k dispozici.
Využijte naše expertní překlady a navíc získejte množství skvělých výhod, včetně bezplatné informační a lingvistické podpory.

Rychlý

překladatelský

servis


a podpora

BONUMENG

O nás  |  Spolupráce  |  Obchodní podmínky  |  Právní informace  |  Reference  |  Adresa
Bonumeng WebPortal v.3.3 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™