RU | CS | SK
 
základní
překlad
odborný
překlad
kreativní
překlad
Nabízíme a provádíme základní překlady v případech, kdy je požadavek na zjed-nodušené rychlé všeobecné překlady s použitím volné metody překladu. Jsou to zejména informativní překlady, zdrojo- vým textem pro které jsou tzv. běžné texty jako například novinové články, filmy, webstránky, tiskopisy určené pro širokou veřejnost. Výhodou základních překladů pro naše klienty je vysoká rychlost provedení a nízká cena. Nabízíme a provádíme odborné přek- lady. Odborné překlady jsou vhod- né všude tam, kde jsou zapotřebí precizní, spolehlivé a profesionální překlady textů, které obsahují odborovou, tech- nickou terminologii nebo definují právní vztahy. Jsou to překlady nejrůznějších typů dokladů, dokumentace a jiných text. materiálů určených zejména pro odborníky. Důležitou výhodou pro klien- ty je preciznost a zaručena prvotřídní kvalita provedení našich odb. překladů. Nabízíme a provádíme kreativní přek- lady. Kreativní překlady vyžadují nejen jazykovou kvalifikaci, ale i znalosti a zkušenosti v oboru, kterého se týkají. Kreativní překlady jsou nezbytné všude tam, kde je požadavek na tzv. adaptaci překládaných textů pro jejich cílový trh určení. Jsou to zejména exportní marke- tingové materiály a literární díla. Chara- kteristickou vlastností kreativních pře- kladů je tržně orientovaná potřebnost v současném zlepšení zdroj. textu.
úředně
ověřený
překlad
personální
tlumočník
konzultant
bezplatná
informační
podpora
Nabízíme a provádíme úředně ověřené překlady a překlady s apostilou. Úředně překlady provádějí pouze kvalifikovaní úřední (soudní) překladatelé. Jsou to překlady opatřené kulatým úředním razítkem, svázané, sešité šňůrou a řádně zaevidované podle příslušných právních předpisů ČR a SR. Podstatnou výhodou úředního překladu od nás je zaručená nadstandardní kvalita překla- du, krátké termíny provedení a cena založená na sazbě. Poskytujeme profesionální konsekutivní doprovodné tlumočení z/do: němčiny, angličtiny, ruštiny, italštiny, francouz- štiny, španělštiny a dalších jazyků na vašich služebních cestách, obchodních jednáních, schůzkách, veletrzích, výstavách, seminářích, summitech, konferencích, exkurzích a jiných akcích, tj. kdekoliv a kdykoliv ho potřebujete. S naším tlumočníkem vaše komunikační možnosti v cizím jazykovém prostředí budou neomezené. Nabízíme pro vaše využití bezplatný vícejazyčný online překladač, výklado- vý slovník bonumeng a množství užitečných informačních materiálů v textové a grafické podobě z oblasti: slovenských a mezinárodních právních předpisů, slovenských a mezinárodních norem, standardů, obchodního a občan- ského dokumentárního styku, odbor- ných článků a mnoho dalších užiteč- ných údajů, které jsou zároveň volně dostupné na stěhování.
M A R Č
podpora
a součinnost
založení
a správa
offshore
Chápeme potřeby našich klientů, víme jak je důležitá se prosadit a úspěšně působit na zahraničních trzích a proto máme v nabídce naši MARČ podporu za účelem marketingové prezentace výrobků a služeb našich podnikových klientů, získávání pro ně zahraničních zákazníků, zjišťování obchodních příležitostí a rizik na velkých zahra- ničních trzích. Založení a správa absolutně legitimní offshore společnosti, podle vaší volby, ve více než 96. jurisdikcích po celém světě. Poskytujeme kompletní regist- rační a doprovodné služby, které zahr- nují: vypracování příslušných žádostí a zakladatelských listin, zajištění regist- račního řízení na úřadech, úřední ověření registračních dokladů a jejich expresní dodání do vašich rukou. Právní pomoc ve všech oblastech práva: obchodní právo, správní právo, pozemkové právo, právo duševního a průmyslového vlastnictví, právo fúze a akvizice, občanské právo, trestní právo, rodinné právo, pracovní právo, meziná- rodní právo. Právní zastupování před soudy a orgány státní správy. Soudní a mimosoudní vymáhání pohledávek, právní poradenství.

TOP 5

KLIENTI BONUMENG

Aquario Nové Zámky / Slovensko Trade Line / Slovensko Kienle+Spiess Hungary / Maďarsko Vino-Masaryk / Slovensko SAD Nové Zámky / Slovensko
Adresa centrály BONUMENG: Turecká 36, Nové Zámky, Kraj Nitra, Slovensko

ÚŘEDNÍ PŘEKLAD

úředně
osvědčený
překlad
úřední překlad ze slovenštiny do angličtiny, maďarštiny a naopak z angličtiny, maďarštiny do slovenštiny běžných listin jako jsou:
rodný list, oddací list a úmrtní list; výpis z rejstříku trestů; osvědčení o registraci motorového vozidla; občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, apostila, notářské osvědčení pravosti podpisu
Úřad pro soudní překlady při MS SR v Nových Zámcích vyhotovuje za snížený
úřední poplatek:

22,58 EUR
14,40 EUR

včetně úředního vyhotovení
ve lhůtě 1-2 pr. dní
*cena za normostranu (1 NS)
při platbě předem,
každý úřední / soudní překlad odpovídá právním předpisům a podléhá evidenci MS SR

Expresní překlad do 1-4 h.

Pokud potřebujete skutečně rychlý překlad se zárukou odbor- nosti, odpovědnosti a příznivé ceny, organizace Bonumeng je Vám k dispozici.
Využijte naše expertní překlady a navíc získejte množství skvělých výhod, včetně bezplatné informa- ční a lingvistické podpory.

Rychlý

překladatelský

servis


a podpora

BONUMENG

O nás  |  Spolupráce  |  Obchodní podmínky  |  Právní informace  |  Reference  |  Adresa
Bonumeng WebPortal v.3.2 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™