Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK BONUMENG


Abecedné vyhľadávanie
0-9 A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

T

Tablet

Tablet - [angl.] prenosný počítač s otočným dotykovým displejom.

Tabloid

Tabloid - [angl.] 1) noviny malého formátu; 2) senzáciechtivé noviny, bulvárne noviny; 3) resumé.

Tabuľka krížová

Krížová tabuľka - market. metóda prezentácie a korelácie dát s dvoma alebo viacerými premennými s cieľom ukázať ich súčet a nájsť ich vzťahy.

Tachykardia

Tachykardia - zdrav. zrýchlená srdcová frekvencia nad 90 úderov za minútu.

Tachypnoe

Tachypnoe - zdrav. zrýchlené dýchanie.

Tajomník (tajomníčka)

Tajomník (tajomníčka) - úradník alebo funkcionár vybavujúci najmä agendu (tajomník ministra, tajomník riaditeľa, štátny tajomník (v USA minister zahraničia).

Taktika marketingová

Marketingová taktika - market. operatívny prístup, pri ktorom firma zameriava všetky marketingové činnosti na pohotovú voľbu a okamžitú, resp. krátkodobú realizáciu činností zabezpečujúcich efektívny predaj.

Talasémia

Talasémia - zdrav. anémia dedičného pôvodu, ktorá je podmienená genetickou poruchou tvorby reťazcov hemoglobínu. Môže byť ľahká až ťažká.

Tampón

Tampón - zdrav. zmotaná vata, gáza či iný materiál, schopný absorbovať (nasať) tekutý materiál, používa sa k zastaveniu krvácania, vyplnenia dutín a k ich vyčisteniu od krvi alebo iných tekutín (sekrétov).

TARGET

TARGET - [angl. skr. pre Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system] bank. automatizovaný expresný systém hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase.

TARGET2

TARGET2 – [angl.] bank. nová generácia systému TARGET, pričom systém hrubého vyrovnania platieb prebieha v reálnom čase v eurách s vyrovnaním v peniazoch centrálnej banky. Funguje na základe Jednotnej technickej platformy SSP, cez ktorú sa technicky rovnakým spôsobom zadávajú a spracovávajú všetky platobné príkazy a prijímajú platby.

TARGET2–SK

TARGET2–SK – [angl.] bank. systém Národnej banky Slovenska, ktorý je súčasťou TARGET2.

Tarifa

Tarifa - 1) sadzba poplatkov; 2) market. v medzinárodnom marketingu daň (clo) štátu z tovarov vstupujúcich do krajiny.

Tazyk

Tazyk - biol. sval s chuťovými pohárikmi, ktorý sa nachádza v ústnej dutine.

t.č.

t.č. - skrátka pre pojem: toho času.

Tehotenstvo

Tehotenstvo - obdobie medzi počatím (koncepcia) a narodením dieťaťa. Priemerná doba je 10 "lunárnych" mesiacov (t.j. 9 kalendárnych): 40 týždňov alebo tiež 280 dní od 1. dňa poslednej menštruácie. Behom tehotenstva sa z bunky (zygoty) vyvinie zrelý plod (novorodenec). Na tehotenstvo najčastejšie upozorní vynechaním menštruačného krvácania, po ktorom sa urobia testy umožňujúce potvrdenie alebo vyvrátenie tehotenstva. Tehotenstvo pozostáva z troch časti (trimestre). V organizme matky dochádza k zmenám v krvnom obehu, v trávení, hormonálnom systéme, zvyšuje sa riziko zubného kazu, psychických zmien a iné.

Tehotenstvo mimomaternicové

Mimomaternicové tehotenstvo - zdrav. tehotenstvo, ktoré vzniká pri uhniezdení zárodku mimo maternicu, väčšinou vo vajcovode, alebo vo vaječníku či v dutine brušnej. Často je spôsobené predchádzajúcim ochorením. Príznaky spočiatku pripomínajú normálne tehotenstvo s častou bolesťou brucha. Niekedy plodové vajce samo odumrie a vstrebá sa, inak rastúci zárodok spôsobí zhruba za 6-12 týždňov prasknutie vajcovodu s krvácaním do brucha. Liečba prebieha chirurgicky. Zárodok môže byť z vajcovodu tiež vypudený do maternice, pripadne do dutiny brušnej.

Technika tlmočnícka

Tlmočnícka technika - technické zariadenie, najmä tlmočnícke slúchadlá, tlmočnícky pult a mikrofón, ktoré sú umiestnené v tlmočníckej kabíne a ktoré umožňujú tlmočníkom počúvať originál prejavu rečníka alebo jeho tlmočenie v inom jazyku a tlmočiť prejav rečníka buď priamo z originálu alebo z inej jazykovej verzie prejavu (tzv. tlmočenie z pilotáže).

Technológia

Technológia - 1) náuka o výrobnom postupe; 2) výrobný postup.

Technológia informačná

Informačná technológia - technológia, ktorá zahrnuje navrhovanie a riadenie počítačových a komunikačných sietí s cieľom poskytovať informačný systém uspokojujúci potreby organizácie v oblasti uchovávania dát, ich spracúvania a dostupnosti.

Tekutina synoviálna

Synoviálna tekutina - zdrav. kĺbový maz. Viskózna tekutina vo vnútri kĺbu, ktorá chráni a zvlhčuje kĺbové chrupky.

Telarché

Telarché - začiatok vývoja ženského prsníka, ktorý nastáva v puberte.

Telegraf

Telegraf - elektr. zariadenie na prenášanie kódovaných správ na diaľku.

Telegrafia

Telegrafia - prenášanie správ na diaľku telegrafom.

Telekomunikácia

Telekomunikácia - prenos informácií na diaľku.

Telekonferencia

Telekonferencia - stretnutie, rokovanie na diaľku prostredníctvom telefónu alebo počítačovej siete s prípadným využitím videa.

Telemarketing

Telemarketing - market. spôsob osobného predaja, pri ktorom sa na komunikáciu so zákazníkom, na jeho informovanie i uzatváranie kontraktov používa telefón.

Telemarketing prichádzajúci

Prichádzajúci telemarketing - market. používanie "zelených" bezplatných telefónnych čísel, na ktoré môžu zákazníci volať, aby získali informácie o tovaroch alebo službách alebo kupovať.

Telenákup

Telenákup - market. nakupovanie prostredníctvom televízie - druh teleshopingu využívajúci ako reklamné médium televíziu.

Teletext

Teletext - informácie v textovej a jednoduchej grafickej forme prístupné pomocou televízneho prijímača.

Televízia

Televízia - 1) jeden z prostriedkov hromadnej informácie a významné reklamné médium založený na vysielaní obrazu pomocou elektromagnetických vĺn; 2) inštitúcia zabezpečujúca toto vysielanie a jeho obsah.

Televízor

Televízor - televízny prijímač.

Telex

Telex - spojenie cez ďalekopisnú ústredňu s priamym stykom účastníkov.

Tendencia

Tendencia - 1) zámer, úsilie uplatniť isté myšlienky, úmysly a pod.; 2) smer vývinu; 3) sklon.

Tender

Tender - 1) návrh; ponuka; 2) konkurz, verejné obstarávanie.

Tender NBS repo - dvojtýždňový

Dvojtýždňový repo tender NBS - štandardná repo operácia centrálnej banky, ktorou je poskytnutý alebo prijatý úver so zabezpečovacím prevodom cenných papierov, so splatnosťou 14 dní. Táto repo operácia je vykonávaná hromadnou formou (tender). Úroková sadzba na dvojtýždňový repo tender je základnou úrokovou sadzbou NBS.

Teplota bazálna

Bazálna teplota - zdrav. teplota, ktorá sa meria v pošve (poprípade v konečníku) ráno hneď po prebudení. U žien odráža zmeny spôsobené hormonálnym cyklom. V druhej fáze menštruačného cyklu sa teplota mierne zvýši (nad 37 °C) pod vplyvom vylučovania hormónu gestagénu, čo svedčí o prebiehajúcej ovulácii. Tento poznatok sa využíva aj v antikoncepcii - plodné a neplodné dni.

Teplota telesná

Telesná teplota - zdrav. teplota sa meria v podpazuší, pod jazykom alebo v konečníku. Teplota tela je v rozmedzí 36,3-36,7 stupňa, pri 37 stupňoch je to zvýšená teplota. Ak je hodnota vyššia ako 37 stupňov hovoríme o horúčke.

Terapia

Terapia - zdrav. liečba, súbor metód použitých v liečbe nejakého ochorenia.

Terapia flotačná

Flotačná terapia - zdrav. metóda liečby relaxáciou v beztiažovom stave. Spočíva vo "vznášaní sa" v plytkej nádrži s vodou, ktorá obsahuje vysokú koncentráciu epsomskej (horskej) soli. Uši sú chránené špeciálnymi upchávkami, svetlo je zhasnuté a voda má stálu teplotu, rovnakú ako teplota kože (34,2 stupňa). Vďaka rozpustenej soli netreba pri "vznášaní" vynakladať nijakú námahu. Všetky rušivé vplyvy zvonku sú odstránené a väčšina ľudí dosiahne za niekoľko minút výrazné uvoľnenie.

Teratológia

Teratológia - veda, ktorá sa zaoberá vývinom orgánov.

Termín

Termín - 1) vymedzenie času, lehota, v ktorom treba splniť niečo (úlohy, povinnosti, záväzok): plánovaný termín; termín dokončenia úlohy, termín skúšok; 2) pomenovanie pojmu v sústave pojmov daného vedného odboru, odborný názov: odborný termín, právnický termín, botanický termín; 3) (v matematickej logike) meno indivídua alebo odborný výraz obsahujúci premenné; (v tradičnej logike) subjekt a predikát kategorického súdu alebo sylogizmu.

Terminál

Terminál - koncové zariadenie; miesto v komunikačnom systéme, v ktorom môže informácia vstupovať alebo vystupovať.

Test bronchoprovokačný

Bronchoprovokačný test - zdrav. test, pri ktorom sú vdychované rozličné koncentrácie histamínu, ktoré u astmatikov spôsobujú stiahnutie priedušiek (bronchospazmus).

Test divácky

Divácky test - market. pretest, pri ktorom spotrebitelia vidia testovanú reklamu v TV reláciách alebo filmoch a oznamujú svoje pocity pomocou elektronických záznamníkov alebo dotazníkov.

Test expozičný

Expozičný test – zdrav. viď - Provokačný test.

Test glukózový - tolerančný

Glukózový tolerančný test - zdrav. metóda podania glukózového roztoku (orálne) a sledovanie tvorby hladiny inzulínu v krvi (kvapka krvi z prstu), v hodinových časových odstupoch (3x za sebou).

Test hemoglutinačný - treponema pallidum

Treponema pallidum hemoglutinačný test (TPHA) - zdrav. skríningové vyšetrenie na syfilis.

Test imunofluorenčný

Imunofluorenčný test (IFT) – zdrav. metóda zistenia množstva protilátok proti mikroorganizmom.

Test konfirmačný

Konfirmačný test - zdrav. vyšetrenie, ktorým sa potvrdzuje predpokladané ochorenie alebo ochorenia.

Test provokačný

Provokačný test - zdrav. test s alergénom sa vykonáva zvyčajne v očiach, nose alebo v pľúcach, za účelom buď presného diagnostikovania alergie alebo sledovania úspešnosti liečby alergie. Zvyšujúce sa dávky alergénu sa často používajú na zistenie prahu senzitivity.

Test skríningový

Skríningový test - zdrav. vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie ochorenia.

Test škrobový

"Škrobový" test - market. posttest respondentov, hodnotiaci percento z nich ktorí: 1) zapamätali reklamu, 2) videli (prečítali) tú časť reklamy, ktorá identifikuje produkt alebo značku, 3) vyhlasujú, že videli (prečítali) viac než polovicu reklamy.

Testovanie koncepcie

Testovanie koncepcie - market. externé hodnotenie predstavy výrobku alebo služby, pozostávajúce z predbežného testovania konceptu nového produktu medzi spotrebiteľmi.

Testovanie trhové

Trhové testovanie - market. testovanie nového výrobku na trhu.

Testosterón

Testosterón - mužský pohlavný hormón (androgén), vznikajúci v Leydigových bunkách vo vajciach.

Testy diagnostické - alergénové

Diagnostické alergénové testy – zdrav. dva najčastejšie používané testy: 1) - kožný test (skin test) a 2) - krvný test na stanovenie špecifického IgE v krvi.
1- pri kožnom teste sa kvapne podozrivý alergénový extrakt na pacientovo predlaktie a ihlou sa jemne prepichne koža pod kvapkou. Ako pozitívny výsledok sa popisuje svrbiace opuchnutie a začervenanie kože po 10 až 15 minútach;
2- krvný test stanovuje reaktivitu cirkulujúceho IgE na špecifický alergén.
Iné používané testy sú: 3- epikutánny test (náplasťový test, používaný pri diagnostike kontaktnej alergie) a 4- provokačný test (používaný na potvrdenie potravinovej alebo liekovej alergie ak kožný, či krvný test je pozitívny; pri tomto teste sa prehltne malé množstvo podozrivého alergénu (napr. mlieko, antibiotiká), ak sa nevyskytne žiadna reakcia, postupne sa množstvo zväčšuje; pri tomto teste môže vzniknúť anafylaktická reakcia, či iné nežiaduce účinky.

Testy hepatálne

Hepatálne testy - zdrav. (pečeňové testy) vyšetrenie funkcie pečene. Zvýšené hodnoty poukazujú na poruchu funkcie pečene: ALT, AST alebo žlčových ciest: ALP, GMT, bilirubín.

Testy pečeňové

Pečeňové testy - zdrav. vyšetrenie funkcie pečene. Zvýšené hodnoty poukazujú na poruchu funkcie pečene: ALT, AST alebo žlčových ciest: ALP, GMT, bilirubín.

Tetanus

Tetanus - zdrav. akútne ochorenie nervového systému. Vzniká ako komplikácia poranení, omrzlín a popálenín. Prejavuje sa bolestivými kŕčmi žuvacieho svalstva, neskôr svalstva celého trupu, pri plnom vedomí pacienta. Frekvencia záchvatov sa postupne zrýchľuje, nastáva obrna dýchacích svalov, udusenie a smrť. Úmrtnosť pri tetane je takmer 50%. Pôvodcom nákazy je baktéria Clostridium tetani. Baktéria sa vyskytuje v črevnom trakte viacerých druhov zvierat (kone, ošípané, ovce, hovädzí dobytok). Výkalmi sa dostáva do pôdy, v ktorej vytvára spóry, prežívajúce desiatky rokov. Do organizmu sa dostáva poranenou kožou, prenáša sa aj kontaminovanými nástrojmi, ktoré spôsobia poranenia kože.

Tetraplégia

Tetraplégia - zdrav. úplne ochrnutie tela od krku smerom nadol.

Text zdrojový

Zdrojový (východiskový) text - pôvodný text, ktorý sa prekladá (alebo sa má preložiť) do cieľového textu.

Text cieľový

Cieľový text - preklad zdrojového textu.

Tím

Tím (team) - skupina ľudí (spravidla profesionálov) so spoločnou úlohou; mužstvo, družstvo, partia, kolektív.

Tím medzifunkčný

Medzifunkčný tím - market. malá skupina ľudí z rozličných oddelení organizácie, ktorí sú si navzájom zodpovední a majú spoločné výkonové ciele.

Tinitus

Tinitus - zdrav. ušný šelest. Zvuky, väčšinou vo forme pískania, ktoré vníma jedinec v uchu bez prítomnosti adekvátneho podnetu z okolia. Najčastejšou príčinou jeho vzniku sú choroby ucha alebo centrálneho nervového systému.

Tinnitus

Tinnitus - zdrav. ušný šelest. Zvuky, väčšinou vo forme pískania, ktoré vníma jedinec v uchu bez prítomnosti adekvátneho podnetu z okolia. Najčastejšou príčinou jeho vzniku sú choroby ucha alebo centrálneho nervového systému.

Tkanivo

Tkanivo - biol. skupina podobných buniek s určitou funkciou v organizme.

Tkanivo svalové

Svalové tkanivo - biol. tkanivo tvorené svalovými bunkami - myocytami. Cytoplazma svalových buniek má jemné bielkovinové vlákna myofibrily, ktoré svalovému tkanivu dodávajú schopnosť kontrakcie. Podľa stavby a funkcie rozoznávame 3 typy svalového tkaniva: hladké, priečne pruhované, kombinované srdcové.

Tkanivo svalové - hladké

Hladké svalové tkanivo - tkanivo tvorené z jednojadrových buniek. U bezstavovcov tvorí pohybový aparát, u stavovcov steny vnútorných orgánov (žalúdok, močový mechúr atď.).

Tkanivo svalové - pruhované priečne

Priečne pruhované svalové tkanivo - biol. tkanivo tvorené z mnohojadrových, často veľmi dlhých vláken.

Tlač obchodná

Obchodná tlač - tlač venujúca sa záujmom určitej profesie, odvetvia, združenia.

Tlak krvný

Krvný tlak - zdrav. tlak krvi vypudzovaný srdcom, meria sa najčastejšie manžetou na lakti alebo v zápästí. Systolický tlak je maximálny tlak pri zmrštení srdca, diastolický tlak je minimálny tlak krvi pri ochabovaní srdcového svalu. Priemerná hodnota je 120/80.

Tlmočenie

Tlmočenie - 1) vysoko odborná tvorivá duševná činnosť spočívajúca vo verbálnom prevedení informácie zo zdrojového jazyka do cieľového jazyka; 2) vyjadrovanie v mene niekoho.

Tlmočenie konzekutívne

Konzekutívne tlmočenie - tlmočenie následné, keď si tlmočník počas prejavu rečníka robí tlmočnícky zápis a začne tlmočiť až keď sa rečník odmlčí, pričom takýto prejav môže trvať aj niekoľko minút (vysoká konzekutíva), prípadne tlmočí rečníkov prejav po vetách alebo kratších úsekoch, ktoré si nevyžadujú robenie tlmočníckeho zápisu (bežná konzekutíva). Používa sa pri najrôznejších príležitostiach, napr.: príhovoroch, rokovaniach, pri návštevách firiem, pracovných obedoch, tlačových konferenciách, diskusiách, besedách a pod.

Tlmočenie simultánne

Simultánne tlmočenie - tlmočenie súbežné, keď tlmočník nečaká na koniec prejavu rečníka, ale tlmočí jeho prejav do cieľového jazyka s minimálnym časovým posunom s použitím tlmočníckej techniky (tiež označované ako kabínové tlmočenie). Tlmočník začína hovoriť s niekoľkosekundovým posunom po rečníkovi, pričom počúva a zároveň rozpráva v cieľovom jazyku. Pri jednom rečníkovi sa vzhľadom na náročnosť v krátkych intervaloch musia striedať dvaja tlmočníci a vyžaduje sa tlmočnícka technika. Tento druh tlmočenia sa väčšinou využíva na konferenciách.

Tlmočenie šepkané

Šepkané tlmočenie - tlmočenie súbežné, keď tlmočník nečaká na koniec prejavu rečníka, ale tlmočí jeho prejav do cieľového jazyka s minimálnym časovým posunom bez použitia tlmočníckej techniky (tiež označované ako šušotáž). Tlmočník tichým hlasom tlmočí rečníka jednému príp. dvom poslucháčom.

Tlmočník

Tlmočník - 1) osoba prekladajúca ústny jazykový prejav z jedného jazyka do druhého, človek sprostredkujúci dorozumenie medzi osobami hovoriacimi rozličnými jazykmi (tlmočník je aj: a) tlmočník posunkovej reči nepočujúcich, b) artikulačný tlmočník, c) tlmočník pre hluchoslepé osoby); 2) osoba tlmočiaca niečo niekomu, prostredník; 3) osoba tlmočiaca jazykový prejav.

TO

TO - zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: terajšie ochorenie.

Tok informácií - dvojstupňový

Dvojstupňový tok informácií - market. teória vývoja mienky, podľa ktorej médiá ovplyvnia najprv silné osobnosti a tí potom svoje okolie.

Tonzily

Tonzily - zdrav. krčné mandle. Štruktúry vznikajúce nahromadením lymfatického tkaniva na mieste vstupu vzduchu a potravín do organizmu. Tvoria súčasť imunitného systému.

Tomografia počítačová

Počítačová tomografia (CT) - zdrav. metóda, ktorá umožňuje vyšetrovať telesné orgány v ich priereze pomocou počítačového spracovania RTG lúčov a ich grafického znázornenia. Vyšetrenie trvá približne 30 minút. Niekedy sa používajú kontrastné látky a preto je potrebné aspoň 3 hodiny pred vyšetrením nič nekonzumovať. Špirálové CT je kľúčovým vyšetrením pri diagnostike a stagingu karcinómu pankreasu. Vďaka počítačovej tomografii výrazne poklesol počet exploratívnych laparotómií a inoperabilní pacienti môžu skôr dostať nechirurgickú onkologickú liečbu.

Tomografia emisná pozitrónová

Pozitrónová emisná tomografia (PET) - zdrav. najmodernejšia zobrazovacia metóda nukleárnej medicíny. Princípom fluorodeoxyglukózovej pozitrónovej emisnej tomografie (18FDG-PET) je intravenózne podanie rádionuklidom značkovanej glukózy a následné meranie pozitrónovej transmisie v presne určených intervaloch. Zvýšené hromadenie 18FDG svedčí o prítomnosti malígneho procesu, neumožňuje však jednoznačne rozhodnúť, či ide o primárne ložisko alebo o metastázu. 18FDG-PET dokáže spoľahlivo odhaliť tumory pankreasu menšie ako 2 cm. Pri identifikácii primárneho pankreatického tumoru je PET citlivejšia ako špirálové CT, so senzitivitou až 87%. Pri odhaľovaní pečeňových metastáz dosahuje 18FDG-PET 70% senzitivitu a 95% špecificitu. Väčšinu metastáz menších ako 1 cm však neodhalí ani PET. Podobne ostáva nediagnostikovaný aj drobný peritoneálny rozsev malígneho pôvodu. Dôležitou indikáciou 18FDG-PET je aj podozrenie na pooperačnú recidívu zhubného ochorenia, avšak pri dodržaní správneho časového odstupu od chirurgickej intervencie. Možnosti CT sú v týchto prípadoch v dôsledku pooperačných zmien obmedzené. Senzitivita PET je pri detekcii malígneho ochorenia vysoká, ale chýba jej anatomická presnosť počítačovej tomografie. Metóda spájajúca obe vyšetrenia, tzv. PET-CT, poskytuje nové diagnostické možnosti.

Torakotómia

Torakotómia - zdrav. chirurgické otvorenie hrudníka.

Tovar

Tovar - market. každý produkt ľudskej práce, ktorý uspokojuje istú potrebu človeka a do spotreby sa dostáva výmenou.

Tovar bežného dopytu

Tovar bežného dopytu - market. tovar dennej potreby, ktorý sa kupuje často a bez rozmýšľania, s minimálnym porovnávaním a nákupným úsilím (tovar nakupovaný impulzívne).

Tovar bežný - spotrebiteľský

Bežný spotrebiteľský tovar - market. výrobky, ktoré spotrebiteľ kupuje často a s minimálnym nákupným úsilím.

Tovar krátkodobej spotreby

Tovar krátkodobej spotreby - market. tovar, ktorý sa spotrebúva pri jednom alebo niekoľkých použitiach.

Tovar na spracovateľské účely

Tovar na spracovateľské účely - market. tovar, ktorý vstupuje do výrobného procesu, a ktorý kupujú jednotlivci alebo organizácie na ďalšie spracovanie alebo na použitie pri podnikaní.

Tovar nehľadaný

Nehľadaný tovar - market. produkt, ktorý spotrebiteľ nepozná alebo o ňom nevie a ktorý pôvodne nechcel.

Tovar neuvažovaný

Neuvažovaný tovar - market. tovar, o ktorom spotrebiteľ buď nie je informovaný, alebo o nákupe ktorého za bežných okolností neuvažuje (vyžaduje veľkú reklamu, osobný predaj a pod.)

Tovar obchodný

Obchodný tovar - market. produkt, pri kúpe ktorého spotrebiteľ porovnáva niekoľko možností na základe rozličných kritérií.

Tovar príležitostného dopytu

Tovar príležitostného dopytu - market. tovar porovnávaný s inými na základe vhodnosti, kvality, ceny a štýlu.

Tovar spotrebný

Spotrebný tovar - market. produkty, ktoré kupuje konečný spotrebiteľ.

Tovar základného dopytu

Tovar základného dopytu - market. tovar dennej potreby, ktorý sa kupuje často a bez rozmýšľania, s minimálnym porovnávaním a nákupným úsilím (tovar nakupovaný impulzívne).

Tovar zvláštneho dopytu

Tovar zvláštneho dopytu - market. tovar s jedinečnými charakteristikami alebo značkou; ktorý spravidla sa neporovnáva (unikátne, značkové, luxusné a prestížne výrobky).

Tovary špeciálne

Špeciálne tovary - market. produkty, kvôli ktorým spotrebiteľ vyvinie úsilie, aby ich našiel a kúpil.

Tovary výrobné

Výrobné tovary - market. tovary používané pri výrobe iných položiek, ktoré sa stávajú súčasťou finálneho produktu; tovary na výrobnú spotrebu.

Továreň

Továreň - priemyselný podnik, v ktorom sa zhotovujú výrobky pomocou strojov účelnou deľbou práce.

Toxikománia

Toxikománia - zdrav. závislosť od pravidelného prívodu toxických látok do organizmu s cieľom získať príjemné pocity alebo vyhnúť sa realite.

Toxín

Toxín - zdrav. jedovatá látka tvorená živými tvormi ako súčasť ich obranných mechanizmov. Pri kontakte s ľudským organizmom má nežiaduce účinky.

TPHA

TPHA - zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: treponema pallidum hemoglutinačný test.

Trable

Trable - [angl.] ťažkosti, problémy.

Trademark (™)

Trademark - [angl.] market. ochranná známka, právna identifikácia výlučných práv spoločnosti, podniku, firmy, súkromného vlastníka.

Tradícia

Tradícia - súhrn zvykov, názorov prechádzajúcich z pokolenia na pokolenie.

Tradičný

Tradičný - založený na tradícií; vžitý, zaužívaný.

Tracheotómia

Tracheotómia - zdrav. narezanie priedušnice s cieľom umožniť dýchanie.

Trajler

Trajler - prívesné vozidlo na prepravu ťažkých nákladov.

Transakcia

Transakcia - market. miera výmeny a vyjadruje kto čo dal a za akú cenu, a kto čo a za akú cenu dostal; môže mať dve podoby: barter a peňažná transakcia.

Transaminázy

Transaminázy - zdrav. enzýmy tvorené pečeňou. Vzostup ich hladiny v krvi je odrazom pečeňového poškodenia.

Transexuál

Transexuál - zdrav. jedinec, u ktorého sa rozchádza jeho identita s telesnou pohlavnou príslušnosťou.

Transexualita

Transexualita - zdrav. porucha sexuálnej identifikácie, keď sa biologicky normálny muž cíti byť ženou a žena mužom. Má pocit, že jeho duša je uväznená v nesprávnom tele. Lieči sa chirurgicky.

Transvestita

Transvestita - zdrav. muž, ktorý sa prezlieka za ženu.

Transvestizmus

Transvestizmus - zdrav. obliekanie oblečenia druhého pohlavia.

Tranzit

Tranzit - prechod tovaru cez územie určitého štátu.

Tráviacia sústava

Tráviacia sústava - sústava organizmu, ktorá je tvorená orgánmi tráviacej rúry a pomocnými žľazami. Tráviacu rúru tvorí: ústna dutina (cavum oris), hltan (pharynx), pažerák (oesophagus), žalúdok (gaster), tenké črevo (intestinum tenue) a hrubé črevo (intestinum crassum). Najväčšie žľazy tráviacej sústavy sú pečeň (hepar) a podžalúdková žľaza (pankreas). V ústnej dutine sú pomocné slinné žľazy.

Trend

Trend - celkový smer, tendencia vývoja niečoho.

Tréning autogénny

Autogénny tréning - zdrav. spôsob relaxácie, ktorý pomáha predchádzať rozličným ochoreniam ,ktoré sú spojené so stresom. Priaznivo ovplyvňuje liečenie rôznych typov závislostí a návykov. Základom je viacero jednoduchých mentálnych cvičení, ktoré navodzujú rôzne pocity - pocit tiaže, pocit tepla, sústredenie sa na pulz srdca, pokojné dýchanie alebo pocit chladného čela.

Trh

Trh - market. zoskupenie existujúcich, alebo i potenciálnych kupujúcich.

Trh elektronický - informačno-komunikačný

Informačno-komunikačný elektronický trh - market. elektronické výmenné prostredie založené na informácii a komunikácii, využívajúce pokrokové počítačové a telekomunikačné technológie a digitalizované ponuky.

Trh finančný

Finančný trh – tvoria ho štyri sektory – 1- bankový sektor (hlavnými reprezentantmi sú predovšetkým banky a pobočky zahraničných bánk), 2- kapitálový trh (hlavnými reprezentantmi sú predovšetkým obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti, burza cenných papierov, centrálny depozitár cenných papierov, emitenti cenných papierov a sprostredkovatelia investičných služieb), 3- sektor poisťovní (hlavnými reprezentantmi sú predovšetkým poisťovne a pobočky zahraničných poisťovní) a 4- trh dôchodkového sporenia (hlavnými reprezentantmi sú predovšetkým dôchodkové správcovské spoločnosti a doplnkové dôchodkové spoločnosti).

Trh mini distribučný - kontrolný

Kontrolný distribučný mini trh - market. overovací trh v menších overovacích oblastiach, ktoré elektronicky monitorujú predaj výrobkov pri pokladniciach na starostlivejšie testovanie s menšími nákladmi.

Trh peňažný

Peňažný trh - market. v centrálnobankovom kontexte sa dá definovať ako trh s depozitmi uloženými v centrálnej banke. Tento trh je tvorený finančnými inštitúciami a finančnými sprostredkovateľmi ako aj konvenciami a zaužívanými postupmi, ktoré uľahčujú krátkodobé požičiavanie a prijímanie peňazí medzi bankami, t.j. obchody so splatnosťou od jedného dňa do jedného roka. Tým sa peňažný trh líši od kapitálového, na ktorom sa obchoduje so strednodobými a dlhodobými prostriedkami.

Trh šedý

Šedý trh - market. stav, keď sa produkty predávajú prostredníctvom neautorizovaných distribučných kanálov.

Trhy kontrolované - vybrané

Vybrané kontrolované trhy - market. trhy, na ktorých trhový test nového produktu robí externá agentúra a maloobchodníci dostanú za vystavenie produktu zaplatené.

Trhy štandardné

Štandardné trhy - market. miesta, kde firmy testujú trh a produkt pomocou bežných distribučných kanálov a monitorujú výsledky.

Trieda produktová

Produktová trieda - market. celá kategória produktov alebo odvetvie (napríklad: zariadenia pre video hry a software).

Trieda spoločenská

Spoločenská trieda - market. pomerne stála a rovnorodá časť spoločnosti so spoločnými hodnotami, životným štýlom, záujmami a správaním.

Trofoblast

Trofoblast - biol. tkanivo ľudského zárodku, ktoré sa podieľa na tvorbe placenty.

Trombocyt

Trombocyt - zdrav. krvná doštička. Podieľa sa na procese krvného zrážania. Má schopnosť priľnúť k okrajom rany a vytvárať spolu s ďalšími trombocytmi primárnu zátku s cieľom zastaviť krvácanie.

Trombocytopénia

Trombocytopénia - zdrav. pokles počtu krvných doštičiek čiže trombocytov. Vzniká z rôznych príčin.

Tromboflebitída

Tromboflebitída - zdrav. zápal povrchových žíl s následným vznikom trombu.

Trombopénia

Trombopénia - zdrav. pokles trombocytov v krvi.

Trombóza

Trombóza - zdrav. cievny uzáver v dôsledku vzniku krvnej zrazeniny (trombu). Trombóza môže viesť k rôzne rozsiahlym následkom v závislosti od trvania uzáveru a od postihnutého orgánu. Akútne nebezpečenstvo predstavuje, keď sa dostane do pľúcnej tepny (embólia), niekedy končí smrteľne.

Trombus

Trombus - zdrav. krvná zrazenina vo vnútri cievy, ktorá môže uzatvárať cievny priesvit. Ak sa odtrhne z miesta svojho vzniku, označuje sa ako embolus.

Tržba

Tržba - príjem, výnos z predaja.

TU

TU - zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: tumorozný.

Tumor

Tumor - zdrav. 1) nádor, nezhubné alebo zhubné bujnenie buniek; 2) zväčšenie alebo zdurenie určitej časti tela zápalového pôvodu.

Tvorca verejnej mienky

Tvorca verejnej mienky - market. jednotlivec, ktorý má priamy alebo nepriamy sociálny vplyv na iných, ktorý ovplyvňuje ich postoje a činy.

Tvorba hypotéz

Tvorba hypotéz - market. hľadanie myšlienok, ktoré sa môžu vyhodnotiť neskoršou marketingovou analýzou.

Tvorba trhovej pozície

Tvorba trhovej pozície - market. určenie miesta, ktoré má produkt na trhu zastávať a tvorba príslušného marketingového mixu.

Týfus brušný

Brušný týfus – [lat. typhus abdominalis] zdrav. ťažké septické ochorenie postihujúce len človeka, ktorého pôvodcom je gramnegatívna baktéria Salmonella typhi abdominalis. Prejavuje sa zákerne pomalým začiatkom. Pacient má pocity slabosti, potí sa a má prudké bolesti hlavy. Postupne sa spomaľuje srdečná činnosť, dochádza k zväčšeniu sleziny a pečene. Na hrudi sa objavuje bledoružová výražka, na jazyku bledý povlak v tvare písmena W. Inkubačný čas je 7 až 24 dní. Prameňom pôvodcu nákazy je buď chorý človek alebo samotný nosič. Prenáša sa prehltnutím.

Týmus

Týmus - zdrav. brzlík. Žľazová štruktúra umiestnená za hornou časťou hrudnej kosti tvoriaca súčasť imunitného systému.

Tyroxín

Tyroxín - zdrav. hormón tvorený štítnou žľazou.

Týždenník

Týždenník - časopis s týždennou periodicitou.
Adresa centrály BONUMENG: SNP 46, Nové Zámky, Reg. Nitra, Slovensko

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1-2 dní
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR
O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™