Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK BONUMENG


Abecedné vyhľadávanie
0-9 A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

A

A

A – škol. skrátka pre: 1) absolvoval (ukončenie štúdia v jednotlivom semestri); 2) akreditovaný odbor.

AA

AA - zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: alergická anamnéza.

AB

AB - zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: abúzy (viď Abúzus).

Abortus

Abortus – [angl. ] zdrav. viď Potrat.

Absces

Absces - zdrav. dutina vyplnená infekčným hnisavým materiálom umiestnená v podkoží alebo v niektorom orgáne.

Abstinencia sexuálna

Sexuálna abstinencia - zdrav. dobrovoľná pohlavná zdržanlivosť.

Abuzér

Abuzér - človek závislý na alkohole, cigaretách, liekoch, drogách alebo iných návykových látkach.

Abúzus

Abúzus - zdrav. zneužitie, zneužívanie, nadmerné užívanie.

Aciklovír (Acyklovír)

Aciklovír (Acyklovír) - zdrav. látka, ktorá pôsobí proti vírusu herpes simplex - opar.

Adaptácia

Adaptácia - 1) zdrav. pomalé prispôsobovanie sa organizmu podmienkam prostredia, ktoré zabezpečujú jeho prežitie. Adaptácia môže byť anatomická, fyziologická a etologická; 2) literárny/kreatívny preklad - preklad, najväčšej miere inklinujúci k cieľovému jazyku, je najvoľnejšou kreatívnou (zveľaďujúcou) formou prekladu a je využívaný hlavne pre divadelné hry / hrané filmy (napríklad - komédie) a poéziu, pričom: tematika, postavy, námet sú väčšinou zachované, kultúra jazyka zdrojového textu je konvertovaná do kultúry jazyka cieľového a samotný text sa prepisuje.

Adenohypofýza

Adenohypofýza - zdrav. predný lalok hypofýzy, ktorý tvorí hormóny s riadiacou funkciou na žľazy s vnútornou sekréciou (pohlavné žľazy, kôra nadľadvín, štítna žľaza), ovplyvňujú telesný rast a činnosť mliečnej žľazy.

Adenokarcinóm

Adenokarcinóm - zdrav. zhubný nádor zo žľazového epitelu. V rôznej miere si môže zachovávať štruktúru žľazy, či dokonca sekréciu, napr. hlienu.

Adenóm

Adenóm - zdrav. nádor zo žľazového tkaniva, podobný svojou štruktúrou pôvodnej žľaze. Na rozdiel od adenokarcinómu je nezhubný, ale niekedy môže dochádzať k jeho malignizácii.

Adnexektómia

Adnexektómia - zdrav. chirurgické odstránenie vaječníka a vajcovodu; môže byť jednostranná alebo obojstranná.

Adnexitída

Adnexitída - zdrav. súčasný zápal vaječníka a vajcovodu, ktoré sa označujú spoločným názvom ako adnexá.

Adolescencia

Adolescencia - zdrav. obdobie dospievania - od puberty do dospelosti, približne zodpovedajúce stredoškolákom.

Adolescent

Adolescent - zdrav. jedinec, ktorý je v období dospievania, čiže adolescencie.

Adrenalín

Adrenalín - zdrav. nadobličkový hormón, ktorý sa vytvára na základe podnetov z autonómneho nerstva. Reguluje rozvádzanie krvi v stresových situáciách a v reakciách na nebezpečie, ovplyvňuje činnosť srdca a krvného tlaku. Uvožňuje sa pri strese.

ADSL

ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) - [angl.] I.T. asymetrická digitálna účastnícka prípojka, digitálna technológia využívajúca bežnú telefónnu linku, zabezpečujúca hlasový a dátový prenos. Prenos dát je asymetrický, čo znamená, že rýchlosť prenosu dát smerom k užívateľovi je vyšší ako prenos dát smerom od užívateľa. ADSL vďaka odlišným frekvenčným pásmam prenosu dát a hlasu dokáže prenášať hlas spolu s permanentným pripojením na internet súčasne. ADSL podporuje rýchlosť prenosu dát od 1,5 do 9 Mbit/s pri prijímaní dát (označované ako rýchlosť po prúde) a od 16 do 640 Kbit/s pri odosielaní dát (označované ako rýchlosť proti prúdu). Systém ADSL vyžaduje špeciálny ADSL modem.

Adstringentný

Adstringentný - zdrav. zvieravý, sťahujúci.

Adult (Adultus, Adulta)

Adult (Adultus, Adulta) - zdrav. pohlavne zrelý a dospelý jedinec (Adulta – pohlavne zrelá žena).

Aerobný

Aerobný - zdrav. vyžadujúci prítomnosť kyslíka.

Afrodiziakum

Afrodiziakum - zdrav. látky, ktoré povzbudzujú pohlavnú túžbu a zvyšujúce vzrušenie a u mužov aj potenciu. Názov je odvodený od gréckej bohyne lásky - Aphrodite.

Afázia

Afázia - zdrav. strata, poruchy porozumenia a tvorby reči, vzniká druhotne pri poruchách centrálneho nervového systému.

Afta

Afta - zdrav. bolestivá, náhle vznikajúca lézia na sliznici ústnej dutiny. Príčina jej vzniku je väčšinou neznáma. Má formu belavého vriedku so začervenaním okolia.

Agenéza

Agenéza - zdrav. vrodené nevyvinutie orgánu alebo určitej časti tela.

Agens

Agens - zdrav. pôvodca, činiteľ.

Agent

Agent - splnomocnenec, reprezentant, mandatár, delegát, oprávnený zástupca, predstaviteľ (poverenec, niekoho iného, spravidla výrobcu).

Agent, obchodný

Obchodný agent - firma (resp. jednotlivec), zastupujúca výrobcu a zodpovedá za všetky jeho marketingové funkcie.

Agent, tlačový

Tlačový agent - propagačný referent, ktorý používa informáciu ako nástroj manipulácie, využívajúci všetky dostupné prostriedky na dosiahnutie žiaducej pre podnik verejnej mienky alebo aktivity.

Agent transferný

Transferný agent - peňažný ústav, spravidla banka, ktorá koná v mene podniku pri transfere kapitálu od jedného vlastníka k druhému.

Agent výrobcov

Agent výrobcov - viď - Zástupca výrobcov.

Agorafóbia

Agorafóbia - zdrav. úzkosť vznikajúca na rozsiahlych priestranstvách.

Agregát menový

Menový agregát - market. suma obeživa a nesplatených objemov určitých pasív finančných inštitúcií, ktoré sú v širokom poňatí likvidné (napr. M1, M2, M3).

AH

AH - zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: artériová hypertenzia.

Achalázia

Achalázia - zdrav. zriedkavé ochorenie nejasného pôvodu, pri ktorom dochádza k poruche hybnosti svalstva pažeráka (nedostatočnému uvoľneniu v mieste prechodu do žalúdka), čo sa prejavuje ťažkosťami pri prehĺtaní tak tuhej, ako aj tekutej stravy.

Achólia

Achólia - zdrav. chýbanie žlčových farbív v stolici druhotne pri pečeňovom ochorení alebo pri zablokovaní odtoku žlče do čreva, čo vedie k vzniku abnormálne svetlej stolice.

AIO

AIO - [angl. skr. pre: All In One] počítač integrovaný priamo do monitora.

Ajurvéda

Ajurvéda - zdrav. tradičná forma liečenia, ktorá pochádza z Indie. Slovo sa skladá z dvoch častí - ajur (život) a véda (poznanie). Predpokladom liečenia je úsilie o rovnováhu medzi piatimi základnými silami, ktoré sú známe ako došas, z ktorých každá riadi päť hlavných telesných systémov. Sú to: éter (sieť dráh prebiehajúcich telom), zem (pevné časti tela, napr. kosti), voda (jemné tkanivá a tekutiny), oheň (tráviaci systém) a vzduch (nervový systém a zmysly). veľmi dôležitá je aj energia (prana), ktorá ich všetky spája.

Akcionár

Akcionár - majiteľ cenných papierov (akcií); účastinár.

Akmé

Akmé - zdrav. maximum bolesti alebo vyvrcholenie symptomatológie fyziologického procesu alebo choroby.

Akné

Akné - zdrav. zápalové kožné ochorenie s typickými povrchovými kožnými erupciami, ktoré sú spôsobené upchatím kožných pórov, nazvaných aj vriedky alebo uhry. Najčastejšie sa vyskytuje v období dospievania, keď sú zvýšené hladiny pohlavných hormónov a podporujú nadmernú tvorbu mazu. Ten sa hromadí v póroch a vznikajú vyrážky, najmä na tvári, hrudníku a na chrbte. Upchaté póry môže napadnúť bakteriálna infekcia, čo vedie k vzniku červených hnisavých pľuzgierikov. Ich vytláčaním alebo škrabaním sa infekcia šíri ďalej a často zanecháva na koži nepekné jazvy. Priaznivo pôsobí opaľovanie na slnku a v ťažších prípadoch lekár môže predpísať užívanie antibiotík. Vekom sa stav zlepšuje a približne v 25. roku života celkom ustúpi. Toto ochorenie nie je spôsobené nedostatočnou hygienou a prehnané umývanie ho môže výrazne zhoršiť.

Akrá

Akrá – zdrav. koncové časti tela.

Akreditív

Akreditív - 1) bank. platobný a zaisťovací nástroj, slúži na zaistenie platobného a dodávateľského rizika, prípadne ďalších rizík vyplývajúcich zo zahraničných a tuzemských obchodných vzťahov, bežne predstavuje písomný záväzok banky kupujúceho (a/alebo predávajúceho) voči predávajúcemu a kupujúcemu zaplatiť určitú finančnú čiastku, pokiaľ budú v určenej lehote splnené podmienky stanovené kupujúcim pri zriadení akreditívu (napr.: predložené dokumenty, ktoré potvrdzujú splnenie záväzkov predávajúceho voči kupujúcemu). Do tohto záväzku banka vstupuje za odmenu a na základe žiadosti kupujúceho; 2) právo poverovacia listina diplomatického zástupcu štátu (v medzinárodnom práve).

Akreditív akceptačný

Akceptačný akreditív (remburzný akreditív) - market. vzniká pokiaľ sa exportér a importér dohodnú na poskytnutí odkladu splatnosti vo forme zmenkového vzťahu. Zmenkou sa rozumie cudzia zmenka vystavená exportérom, ktorú akceptuje remburzná banka. Akceptantom, ktorý má následne zmenku akceptovať, je samotná banka importéra. Beneficient môže akceptovanú zmenku od poverenej banky eskontovať u iných komerčných bánk, pričom bankové výdavky a diskontné úroky znášajú partneri (exportér, importér) podľa vopred uzatvorenej dohody. Remburzný akreditív sa prevažne využíva pri importe hromadných tovarov zo zámoria, ktoré sa exportujú na úver.

Akreditív Back-to-back

Back-to-back akreditív - market. akreditív, ktorý sa vystavuje na základe iného akreditívu. Back-to-back akreditív sa používa v rovnakých podmienkach ako prevoditeľný akreditív, v prípade ak: 1) kupujúci nie je ochotný vystaviť prevoditeľný akreditív; 2) subdodávateľ nie je ochotný akceptovať použitie prevoditeľného akreditívu; alebo slúži na zabezpečenie hlavného akreditívu.

Akreditív dokumentárny

Dokumentárny akreditív - market. písomný záväzok banky kupujúceho voči predávajúcemu zaplatiť určitú finančnú čiastku, pokiaľ budú v určenej lehote splnené podmienky stanovené kupujúcim. Do tohto záväzku banka vstupuje na základe žiadosti kupujúceho. Podmienkou pre splnenie akreditívneho záväzku je predloženie vopred dohodnutých dokumentov. Je jedným z najdôležitejších platobných nástrojov používaných pri financovaní dovozu a vývozu tovaru alebo poskytovania služieb. Dokumentárne akreditívy sú upravené medzinárodnou obchodnou komorou (ICC) v Paríži v dokumente ”Jednotné pravidlá a prax pre dokumentárne akreditívy” (UCP), revízia z roku 1993, kde sú tieto pravidlá začlenené do znenia akreditívu. Tento súbor pravidiel a definícií si získal celkové uznanie vo svete.

Akreditív exportný

Exportný akreditív - market. vystavuje zahraničná banka z príkazu svojho klienta v prospech príjemcu. V tomto prípade vystupuje banka ako avizujúca resp. potvrdzujúca banka. Zahraničná banka oznamuje otvorenie dokumentárneho akreditívu

Akreditív Green clause

Green clause akreditív - [angl.] market. akreditív so zelenou klauzulou, ktorý umožňuje platbu akontácie (predplatbu, zálohu) kupujúceho za tovar ešte pred jeho nalodením alebo naložením k odoslaniu, s tým, že akontácia bude poskytnutá iba pod príslušnú zábezpeku, tzn., že dodaný tovar búde sa nachádzať v zábezpeke v menovanej emitent-banke do vtedy, kým tovar nebude predaný alebo vymenený na doklady akreditívu.

Akreditív importný

Importný akreditív - market. akreditív, ktorý otvára banka na základe žiadosti klienta (importéra) o otvorenie akreditívu v prospech predávajúceho (exportéra) v tuzemsku i v zahraničí. V žiadosti o otvorenie dokumentárneho akreditívu klient stanoví presne jednotlivé podmienky, pri splnení ktorých je akreditív splatný. Tieto podmienky by mali byť súčasťou kontraktu medzi klientom a jeho obchodným partnerom, nakoľko s podmienkami akreditívu musia súhlasiť obe zúčastnené strany.

Akreditív negociačný

Negociačný akreditív - market. prevod zmenky z jednej osoby na ďalšiu osobu, pričom prvá osoba stráca práva majiteľa zmenky a ďalšia osoba tieto práva nadobúda. Negociáciou sa rozumie indosácia zmenky vyznačením na rube zmenkovej listiny a jej následné fyzické odovzdanie ďalšej osobe. V anglo-americkej právnej oblasti sa negociácia chápe ako akákoľvek zmena vlastníckych práv k zmenke. Uľahčuje exportérovi získať finančné prostriedky skôr, ako je banka otvárajúca akreditív povinná plniť.

Akreditív neodvolateľný

Neodvolateľný akreditív - market. taký druh akreditívu, ktorý je tak označený a pri ktorom vystavujúca banka sa neodvolateľne zaväzuje, že poskytne plnenie uvedené v akreditíve, ak beneficient splní všetky podmienky. Tieto záväzky sa nemôžu zmeniť ani zrušiť bez súhlasu vystavujúcej banky, beneficienta a prípadne aj potvrdzujúcej banky.

Akreditív nepotvrdený

Nepotvrdený akreditív - market. akreditív pri ktorom v záväzku za platbu voči beneficientovi je len vystavujúca banka. Avizujúcej banke nevzniká avizovaním žiadny vlastný platobný záväzok. Tento akreditív nekryje zahraničné politické a hospodárske riziko.

Akreditív odvolateľný

Odvolateľný akreditív - market.taký druh akreditívu, ktorý je tak označený a pri ktorom je vystavujúca banka má právo kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť akreditív bez predchádzajúceho súhlasu beneficienta. Vzhľadom na nízky stupeň bezpečnosti pre exportéra je uplatnenie tohto druhu akreditívu v praxi veľmi zriedkavé. Používa sa medzi afiliáciami a dcérskymi spoločnosťami alebo pri zvláštnych obchodoch alebo ako náhrada platobného prísľubu alebo platobného príkazu.

Akreditív potvrdený

Potvrdený akreditív - market. taký druh akreditívu, pri ktorom avizujúca banka preberá potvrdením akreditívu vlastný nezávislý platobný záväzok nezávisle od toho, či vystavujúca banka bude v stave poskytnúť potvrdzujúcej banke krytie za vykonanú platbu. Pre beneficienta je dôležité, že potvrdením akreditívu sú odstránené zahraničné politické a ekonomické riziká. V prípade sporu je príslušný súd v sídle potvrdzujúcej banky a použije sa právo platné v sídle tejto banky.

Akreditív prevoditeľný

Prevoditeľný akreditív - market. akreditív, na základe ktorého môže beneficient požiadať banku, ktorá je poverená k platbe alebo inému plneniu z akreditívu, aby bol akreditív použiteľný vcelku alebo sčasti jedným alebo viacerými druhými beneficientmi. Prevoditeľný akreditív je teda nástrojom zaistenia zmluvných povinností pri obchode prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorý nemusí použiť vlastné finančné prostriedky.

Akreditív Red clause

Red clause akreditív (s červenou klauzulou) - market. akreditív, ktorý umožňuje platbu akontácie (predplatbu, zálohu) kupujúceho za tovar ešte pred jeho nalodením alebo naložením k odoslaniu z časti sumy akreditívu (spravidla do 80% a zostatok proti predloženiu dokladov) proti záväzku predávajúceho dodať tovar v určitom mieste v určitý čas. Táto predplatba je beneficientom použitá na výrobu alebo nákup dodávaného tovaru alebo na úhradu výdavkov spojených s dodávkou (dopravné, poistné).

Akreditív revolvingový

Revolvingový akreditív - market. taký druh akreditívu, ktorý obsahuje podmienku, ustanovenie, na základe ktorej môže byť automaticky zvyšovaný na pôvodnú sumu akreditívu až po dosiahnutie určenej maximálnej hodnoty. Vzhľadom na to, že ostatné podmienky akreditívu sa nemenia (beneficient, popis tovaru a pod.), je vhodný pri obchodoch, ktoré sa opakujú počas určitého obdobia s rovnakým tovarom (službou) a tým istým dodávateľom.

Akreditív s odloženým platením

Akreditív s odloženým platením (Deffered payment) - market. spôsob zaistenia platby po predložení pohodnutých dokladov v dojednaný deň splatnosti. Pohľadávka exportéra je zaistená prísľubom vystavujúcej a prípadne potvrdzujúcej banky, že platba sa uhradí proti príslušným dokumentom ku dňu jej splatnosti.

Akreditív Standby

Standby akreditív (záložný akreditív) - market. taký druh akreditívu, pri ktorom jeho použiteľnosti predchádza "default" - nesplnenie dlžníkom platobných záväzkov alebo iných záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy (dodanie tovaru atp.) Je obvykle použiteľný proti prehláseniu beneficienta o vzniku defaultu - "Default statement", alebo prípadne kópiám dokladov, svedčiacim o splnení podmienok zo strany beneficienta tohto Standby akreditívu.

Akrum

Akrum - [lat.] okrajová časť tela (nos, ucho, pera, prst).

Aktuár

Aktuár - zodpovedný poistný matematik, ktorý zodpovedá za správnosť výpočtu poistných produktov a za výkazníctvo.

Akupunktúra

Akupunktúra - zdrav. jedna zo súčastí tradičnej čínskej medicíny. Jej cieľom je obnoviť v organizme stav zdravia rovnováhy regulovaním toku energie čchi prúdiacej kanálmi nazývanými meridiány, ktoré prebiehajú celým telom. Akupunktúra sa robí zavádzaním tenkých ihiel hlboko do kože v presne stanovených bodoch na meridiánoch. Každý z týchto bodov ovplyvňuje určitý orgán alebo telesnú funkciu.

Akútny

Akútny - zdrav. prudký, rýchly priebeh.

Albuminúria

Albuminúria - zdrav. strata sérovej bielkoviny označovanej ako albumín do moča v dôsledku obličkového ochorenia.

Alergén

Alergén - zdrav.látka, vyvolávajúca v organizme alergickú reakciu. Väčšina alergénov je bielkovinovej povahy. Spúšťajú imunitnú odpoveď alergických osôb, ktorá má nežiaduce klinické prejavy. Medzi alergény patria napríklad pele tráv, burín a stromov, domáce roztoče a potraviny, napríklad arašidy, pšenica a kravské mlieko.

Alergia

Alergia - zdrav. nadmerná, neadekvátna reakcia imunitného systému, charakterizovaná ako precitlivenosť na špecifické látky. Alergia postihuje rôzne časti tela, hlavne respiračný systém (napr. senná nádcha, astma), gastrointestinálny trakt (napr. alergia na arašidy) alebo kožu (napr. kontaktná dermatitída). Alergická reakcia sa prejavuje svrbením očí, vodnatým výtokom z nosa, vyrážkami alebo vracaním, príčinou je uvoľnenie histamínu v tele.

Alergológ

Alergológ - zdrav. lekár-špecialista, ktorý sa zaoberá liečbou alergických ochorení.

Algeziológ

Algeziológ - zdrav. lekár-špecialista na liečbu benígnej a malígnej bolesti.

Algopareunie

Algopareunie - zdrav. bolesti u ženy počas pohlavného styku, ktoré sú spôsobené zápalom v oblasti pohlavných orgánov.

Aliancia strategická

Strategická aliancia - market. dohoda medzi dvoma alebo viacerými nezávislými firmami s cieľom spolupracovať na dosahovaní spoločných cieľov.

Aliancia strategická - distribučná

Strategická distribučná aliancia - market. dohoda a prax, pri ktorej jedna firma využíva na predaj svojich produktov marketingový kanál inej firmy.

Alias

Alias - [angl.] I.T. druhé alebo náhradné meno, ktoré se používa ako alternatívny (zvyčajne kratší alebo prístupnejší) prostriedok na odkazovanie na iný objekt; je možné vytvoriť taký alias pre e-mailovú schránku a adresu web sídla (doménu); napríklad, ak sa vytvorí alias k doméne: podnik.sk , ktorý sa bude volať: vyroba.sk, tak potom, keď niekto pristúpi na www.vyroba.sk, dostane sa na skutočnú adresu www.podnik.sk.

Alkoholizmus

Alkoholizmus - zdrav. psychická alebo fyzická závislosť od alkoholu spôsobená dlhodobým nadmerným požívaním. Existujú dva druhy alkoholikov - pravidelní pijani a tí, ktorí pijú nárazovo. V ťažkých prípadoch sa môžu prejavovať poruchy pamäte a halucinácie. Náhle vysadenie alkoholu zvyčajne vyvoláva závažné abstinenčné príznaky s triaškou a kŕčmi, známe ako delírium tremens. Dlhodobý alkoholizmus vedie až k cirhóze pečene, zlyhaniu funkcie pečene a celkovému fyzickému i duševnému úpadku. Napriek tomu, že alkoholizmus môže byť sčasti geneticky podmienený, sociálne a psychologické faktory sa ešte vždy považujú za dôležitejšie. Dospelý muž by za týždeň nemal vypiť viac ako 21 jednotiek alkoholu a dospelá žena 14 jednotiek. Jednej jednotke zodpovedá štamperlík liehoviny, pohár vína alebo malé pivo. Najmä tehotné ženy by nemali vypiť viac ako štyri jednotky týždenne, aby predišli vzniku fetálneho alkoholového syndrómu, pri ktorom nastáva poškodenie mozgu ešte nenarodeného dieťaťa.

Alkohológ

Alkohológ - zdrav. lekár-špecialista, zaoberajúci sa liečbou závislosti na alkohole.

Alopécia

Alopécia - zdrav. neprimerané vypadávanie vlasov z rôznych príčin vedúce k plešivosti.

Amalgám

Amalgám - zdrav. zmes z kovového prášku a ortuti, ktorá sa používa stomatológom ako výplň do zubov.

Amauróza

Amauróza - zdrav. úplná strata zraku, pri ktorej sú väčšinou štruktúry oka nedotknuté a porucha vzniká na vyšších úrovniach nervového systému.

Amblyopia

Amblyopia - zdrav. tupozrakosť. Postihnuté oko má zníženú zrakovú ostrosť, ale bez zjavného organického nálezu na jeho štruktúrach. Príčinou je ignorovanie vnemu škúliaceho oka zo strany nervového systému. Ak sa škúlenie nelieči v detskom veku, výsledkom je nezvratná tupozrakosť inak zdravého oka.

Ambulancia

Ambulancia – zdrav. zdravotnícke zariadenie určené na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky.

Amenorea

Amenorea - zdrav. vynechanie menštruačného krvácania na viac ako 6 mesiacov u pohlavne zrelej a plodnej, ale nie tehotnej ženy. Pokiaľ sa prvá menštruácia nedostaví do 18. rokov života, hovoríme o primárnej amenorei. Sekundárna amenorea sa týka vymiznutia krvácania u predtým menštruujúcej ženy. Dôvody sú rôzne, napr. stres, mentálna anorexia, zápaly, nádory, poruchy funkčnosti hypotalamu alebo hypofýzy.

Aminokyselina

Aminokyselina (Aminokyseliny) - zdrav. stavebná jednotka bielkovín, prítomná vo všetkých organizmoch. Aminokyseliny tvoria rôzne kombinácie uhlíka, vodíka, dusíka a kyslíka; niektoré z nich obsahujú aj síru. Bielkoviny buduje 20 aminokyselín, z ktorých je maximálne desať nevyhnutných pre človeka: arginín, fenylalanín, histidín, izoleucín, leucín, Iyzín, metionín, treonín, tryptofan a valín. Rastliny a niektoré mikroorganizmy si všetky potrebné aminokyseliny zabezpečujú fotosyntézou. Naopak živočíchy sú pre svoju potrebu schopné vyprodukovať len časť aminokyselín, preto zvyšok prijímajú v potrave.

Amnézia

Amnézia - zdrav. strata pamäti, ktorá môže byť úplná alebo čiastočná. Často sa týka nejakej konkrétnej udalosti.

Amniocentéza

Amniocentéza - zdrav. technika získavania vzorky plodovej vody počas tehotenstva. Používa sa na analýzu buniek plodu s cieľom zistiť prítomnosť závažných genetických porúch.

Amniocentéza

Amniocentéza - zdrav. metóda, pri ktorej sa odoberie vzorka z plodovej vody počas tehotenstva. Používa sa na analýzu buniek plodu s cieľom zistiť pohlavie a riziko porodenia poškodeného dieťaťa (Downov syndróm) kvôli závažným genetickým porúcham. Plodová voda sa získava nabodnutím amniového obalu zárodku cez brušnú dutinu pod ultrazvukovou kontrolou.

Amnion

Amnion (Amnionový vak) - zdrav. plodový obal, ktorý pokrýva pupočník a plodovú stranu placenty. Podieľa sa na vzniku plodovej vody.

Amnioskopia

Amnioskopia - zdrav. endoskopická metóda, ktorá sa používa v pôrodníctve na kontrolu vnútra plodového obalu a plodu, ktorý je v ňom uložený. Prevádza sa zavedením prístroja (amnioskopu) cez brušnú stenu pod ultrazvukovou kontrolou. Umožňuje i odber krvi plodu z ciev na povrchu placenty.

Amputácia

Amputácia – zdrav. 1) odstránenie orgánu, údu; 2) odstránenie časti korunky a koreňa zubu.

Anabolický

Anabolický - zdrav. budujúci (svaly).

Anaboliká

Anaboliká (Steroidy) - zdrav. mužské pohlavné hormóny alebo im podobné látky, používané hlavne "športovcami" ako doping. Dlhodobé užívanie má za následok oslabenie imunity, poškodenie pečene, ciev a srdca, zastavenie rastu a u mužov aj neplodnosť, vypadávanie vlasov, problémy pri močení, zväčšenie prostaty a rast pŕs, u žien zase nadobudnutie mužských čŕt, poruchy v menštruačnom cykle, zmenšenie pŕs a zhrubnutie hlasu. Ďalej sa zvyšuje riziko mozgovej mŕtvice a môže sa objaviť aj podráždenosť, depresia a sklon k násiliu.

Anabolizmus

Anabolizmus - zdrav. časť látkovej premeny, ktorá zahŕňa syntetické procesy.

Anaeróbny

Anaeróbny - zdrav. nevyžadujúci prítomnosť kyslíka.

Anafylaxia

Anafylaxia (Anafylaktický šok) – zdrav. hyperakútna reakcia imunitného systému na alergén, sprevádzanú uvoľnením histamínu a iných biologicky účinných látok, ktoré spôsobujú dýchacie ťažkosti, pokles krvného tlaku, prípadne srdcové zlyhanie. Ide o systémovú reakciu, ktorá môže ohroziť život jedinca. Anafylaxia je často spojená s parenterálnym vstupom alergénu, ako je bodnutie včelou alebo osou, alebo injekcie penicilínu. Anafylaxia je závažná ale relatívne zriedkavá reakcia, ktorá rýchlo ustupuje pri liečbe adrenalínom.

Analgetikum

Analgetikum - zdrav. akýkoľvek liek alebo látka, ktoré sa používajú na zmiernenie telesnej bolesti.

Analgézia

Analgézia - zdrav. bezbolestnosť, tzv. zmiznutie vnímania bolesti, ktoré je súčasťou anestézie.

Analýza bivariantná

Bivariantná analýza - skúmanie vzťahov medzi dvoma premennými.

Analýza citlivosti

Analýza citlivosti - market. analýza vo forme kladenia otázok typu "Čo ak...?" s cieľom určiť, ako zmeny činiteľov, akými sú napríklad cena alebo reklama, ovplyvňujú výsledky marketingu, napríklad príjem z odbytu alebo zisk.

Analýza medzikultúrna

Medzikultúrna analýza - market. štúdia podobností a rozdielov medzi spotrebiteľmi vo dvoch alebo viacerých štátoch.

Analýza nulového bodu

Analýza nulového bodu - market. analýza rovnováhy nákladov a výnosov; analýza vzťahu medzi celkovými výnosmi a celkovými nákladmi, určujúca rentabilitu na rozličných úrovniach produkcie.

Analýza obchodná

Obchodná analýza - market. špecifikácia čŕt produktu, marketingová stratégia na jeho uvedenie na trh a nevyhnutné finančné predpoklady.

Analýza obsahová

Obsahová analýza - market. rozbor obsahu komunikácie; systematické kódovanie odpovedí z dotazníkov alebo iných písomných, zvukových alebo zvukovo-obrazových posolstiev do kategórií, ktoré môžu byť kvantitatívne spracúvané.

Analýza predaja

Analýza predaja - market. nástroj kontroly marketingového programu, ktorý využíva záznamy o predaji tak, že porovnáva skutočný predaj s plánovaným a zisťuje silné a slabé miesta.

Analýza prírastková

Prírastková analýza - market. princíp alokácie zdrojov, ktoré vyvažujú prírastkové výnosy akcie prírastkovými nákladmi.

Analýza situačná

Situačná analýza - market. rozbor daného stavu podniku, organizácie, produktu: predchádzajúca a súčasná pozícia organizácie alebo produktu, smerovanie z hľadiska plánov organizácie a vonkajšie faktory a trendy, ktoré situáciu ovplyvňujú.

Analýza zložiek predaja

Analýza zložiek predaja - market. nástroj kontroly marketingového programu, ktorý sleduje príjmy z predaja až k ich zdrojom, napr. konkrétnym produktom, odbytovým teritóriám alebo zákazníkom.

Anamnéza

Anamnéza - zdrav. súbor subjektívnych údajov o zdravotnom stave pacienta, ktoré lekár zisťuje na základe otázok, ktoré kladie pacientovi alebo jeho príbuzným. Slovo pochádza z gréčtiny (anamnesis znamená spomenúť si). Tieto lekárske údaje sa týkajú nielen súčasného stavu, ale aj minulosti – ochorení rodičov, súrodencov iných príbuzných a dlhodobých zvykov – fajčenie (koľko cigariet), stravovanie a podobne. Na spísanie anamnézy pomôže, ak pacient viet svoj stav opísať presne – akú bolesť pociťuje (tupú, trhavú, ostrú, pulzujúcu...), u žien ako prebieha menštruácia, odkedy a v akom poradí sa jednotlivé ťažkosti objavili atď.

Anastomóza

Anastomóza - zdrav. chirurgické spojenie koncov dvoch dutých štruktúr, napr. spojenie medzi orgánmi tráviaceho traktu.

Andrológ

Andrológ - zdrav. lekár-špecialista, ktorý sa zaoberá liečbou ochorení súvisiacich s mužskými pohlavnými hormónmi.

Andropauza

Andropauza - zdrav. zmeny v organizme muža podmienené starnutím a prirodzeným poklesom v tvorbe testosterónu. Odlišuje sa od ženskej menopauzy, keďže nedochádza k úplnému vyhasnutiu hormonálnej produkcie.

Anémia

Anémia – zdrav. chudokrvnosť.

Anencefália, Anancefalus

Anencefália (Anancefalus) - zdrav. ťažká, so životom nezlučiteľná vývojová anomália centrálneho nervového systému. Jej znakom je chýbanie lebečnej klenby a veľkej časti mozgu.

Anestézia

Anestézia - zdrav. znecitlivenie, strata vnímania dotyku, bolesti alebo tepelných zmien. Môže byť spôsobená dôsledkom niektorých ochorení a nervových porúch. V praxi ide najčastejšie o umelo navodené celkové alebo čiastočné znecitlivenie organizmu, ktoré umožňuje chirurgický či iný bolestivý zákrok.

Anesteziológ

Anesteziológ - zdrav. lekár-špecialista, ktorý pôsobí v odbore anesteziológie a resuscitácie na oddelení intenzívnej starostlivosti.

Aneuryzma

Aneuryzma - zdrav. abnormálne vakovité rozšírenie určitej oblasti v stene cievy. Toto vydutie môže prasknúť a spôsobiť závažné vnútorné krvácanie.

Angiografia

Angiografia - zdrav. podanie kontrastnej látky na zobrazenie ciev, napr. pri mozgovej angiografii.

Angiológ

Angiológ - lzdrav. ekár-špecialista, ktorý sa zaoberá ochoreniami ciev.

Angióm

Angióm - zdrav. väčšinou vrodený benígny nádor vznikajúci nahromadením krvných ciev.

Anomália

Anomália – 1) nepravidelnosť, odchýlka od normálneho stavu, podoby, tvaru, normy, prípadne; 2) zdrav. úchylka.

Anorexia

Anorexia - zdrav. neprimerané nechutenstvo (môže sa objavovať pri rôznych organických ochoreniach). Anorexia nervosa predstavuje psychiatrické ochorenie, charakterizované posadnutosťou chudnutím a chudosťou.

Anorgazmia

Anorgazmia - zdrav. absolútna neschopnosť dosiahnuť orgazmus (vrchol pohlavného vzrušenia) pri akomkoľvek pohlavnom styku.

Anorchizmus

Anorchizmus - zdrav. vrodená chyba, pri ktorej chýbajú obe vajcia.

Anovulace

Anovulace - zdrav. cyklus, pri ktorom nedochádza k uvoľneniu vajíčka do vajcovodu (ovulácia) teda nedochádza k oplodneniu. Je bežná v období dospievania a prechodu. Pokiaľ je príčinou neplodnosti, môže sa podariť vyvolať ovuláciu hormonálnymi prípravkami. Na blokovaní ovulácie je tiež založený princíp hormonálnej antikoncepcie.

Anoxia

Anoxia - zdrav. úplné chýbanie kyslíka v krvi a telesných orgánoch.

Antibiotiká

Antibiotiká - zdrav. látky, ktoré zastavujú rast baktérii či iných organizmov. Delia sa podľa účinkov na baktérie a zloženia. K najdôležitejším skupinám antibiotík patria penicilíny, tetracyklíny, cefalosporíny, makrolidové antibiotiká, aminoglykosidy a chinolony. Tieto lieky sa majú užívať len na lekársky predpis. Ich užívanie sa riadi určitými pravidlami. Musia sa užívať v určených časových intervaloch, je nutné ich užívať určitú dobu, minimálne týždeň, aby nedošlo k návratu ochorenia. Pri nedodržaní pravidiel hrozí riziko vzniku rezistencie, kedy dochádza k nepriamemu poškodzovaniu aj ďalších orgánov. Antibiotiká nepôsobia proti vírovým ochoreniam, ako je napríklad chrípka.

Antibiotikum

Antibiotikum - zdrav. liek používaný na ničenie baktérií a/alebo zastavenie ich množenia.

Antidotum

Antidotum - zdrav. protijed, látka používaná na zneškodnenie jedu alebo toxickej látky pri otrave.

Antiflogistikum

Antiflogistikum - zdrav. liek na zmiernenie zápalu.

Antigén

Antigén - zdrav. akákoľvek látka, bunka alebo mikroskopická štruktúra schopná stimulovať imunitný systém k tvorbe protilátok. Väčšina antigénov sú bielkoviny.

Antihistaminiká

Antihistaminiká - zdrav. skupina chemických látok, blokujúcich účinky histamínu. Histamín v tele uvoľňuje mastocyty ako odpoveď na stimuláciu alergénmi pri alergickej reakcii. Antihistaminiká sú dostupné v podobe tabliet, sirupov alebo očných kvapiek.

Antikoncepcia

Antikoncepcia - zdrav. ochrana pred tehotenstvom. Okrem liekov to môžu byť kondómy, tablety, vaginálne krémy, čípky (suppositoria) a peny.

Antikoncepcia hormonálna - gestagenná

Gestagenná hormonálna antikoncepcia - zdrav. antikoncepčná metóda, pri ktorej sa neustále užívajú progestíny, syntetické hormóny s účinkom na žlté telieska. Obvykle sa podáva vo forme tabliet - minipilulka (denne), injekciou (raz za tri mesiace a podkožným telieskom - implantátom (raz za päť rokov). Tieto prostriedky ovplyvňujú hlien v kanále hrdla maternice, ktorý sa tak zmení, akoby bola žena v neplodnej fáze menštruačného cyklu a tým bráni spermiám cestu do maternice. Prídavným účinkom je blokovanie ovulácie, uvoľnenia vajíčka.

Antioxidanty

Antioxidanty - zdrav. látky, ktoré zabraňujú oxidácii iných látok. Neutralizujú škodlivé voľné radikály, ktoré vznikajú v organizme ako vedľajší produkt premeny látok v bunkách. Najdôležitejšími antioxidantmi sú vitamín C, vitamín E, betakarotén a selén.

Antipyretikum

Antipyretikum - zdrav. liek na zníženie telesnej teploty pri horúčke.

Antrax

Antrax – zdrav. slezinová sneť alebo antrax alebo modré kiahne alebo toxémia dobytka je infekčné ochorenie teplokrvných zvierat prenosné na človeka. Pôvodcom je Bacillus anthracis. Na ochorenie sú vysokovnímavé bylinožravce, menej ošípané, mäsožravce a hydina. Infekcia má obvykle akútny priebeh a končí septikémiou. Vzácne sa vyskytuje chronická forma. Pre človeka je antraxová infekcia životu nebezpečná, vyžaduje okamžité liečenie antibiotikami. Antrax sa v krajinách západnej Európy a v Spojených štátoch objavuje len málokedy. Oveľa častejšie sa vyskytuje v Latinskej a Strednej Amerike, na juhu a východe Európy, v Ázii a Afrike. Najviac sú ohrození ľudia, ktorí pracujú s hospodárskymi zvieratami alebo v odvetviach spracúvajúcich mäso a vlnu. Antrax nie je nákazlivý. Jediný spôsob, ako ním možno človeka nainfikovať, je vystaviť ho veľkému množstvu spór (spiace formy) baktérie.

Antropozoonóza

Antropozoonóza - zdrav. infekčné ochorenie vyskytujúce sa najmä u zvierat, no môže sa prenášať aj na človeka. Prenos sa môže uskutočniť pokúsaním, priamym kontaktom, skonzumovaním nečistej stravy a samozrejme pri pohlavnom styku so zvieratami. Ide o choroby ako antrax, leptospiróza, toxoplazmóza a besnota.

Anúria

Anúria - zdrav. úplné zastavenie tvorby moču obličkami. Anurický pacient vymočí za deň aj pri normálnom príjme tekutín maximálne 100 ml, kým zdravý človek v priemere 1 liter.

Anxiolytiká

Anxiolytiká - zdrav. takto sa označujú lieky spôsobujúce upokojenie a odstraňujúce úzkosť.

Apnea

Apnea - zdrav. chvíľkové zastavenie dýchania rôznej dĺžky trvania.

Apnoe

Apnoe - viď - Apnea.

Apoplexia

Apoplexia - zdrav. krvácanie do tkanív vedúce k poškodeniu príslušného tkaniva, najčastejšie mozgu.

Apostila

Verejné listiny vydané slovenskými orgánmi vyžadujú na svoje použitie pred orgánmi cudzieho štátu alebo pred orgánmi v cudzine vyššie overenie (osvedčenie tzv. Apostilou alebo Superlegalizáciu). Apostila (medzinár. - Apostille) - je osvedčenie (vo forme dokladu), ktorým sa opatrí verejná listina za účelom osvedčenia hodnovernosti tejto verejnej listiny podľa (Haagskeho) Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (viď zákon č. 213/2002 Z.z.) a vo vzťahu k štátom, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, toto osvedčenie vydá orgán na to určený (viď zákon č. 313/2002 Z.z.). Verejnú listinu opatrenú apostilou možno použiť bez ďalšieho overenia v ktoromkoľvek zmluvnom štáte dohovoru a pred ktorýmkoľvek jeho orgánom.
Vyššie overenie verejných listín vo vzťahu k Českej republike sa spravidla nevyžaduje. Vo vzťahu k niektorým ďalším štátom sa nevyžaduje vyššie overenie slovenských justičných verejných listín, ak sa predkladajú súdom cudzieho štátu. Orgány, ktoré vykonávajú vyššie overenie justičných verejných listín sú:
A. Krajské súdy:
a) listiny vydané alebo osvedčené okresnými súdmi, notármi, exekútormi alebo justičnými pracovníkmi v pôsobnosti Krajského súdu;
b) úradné preklady vyhotovené úradnými (súdnymi) prekladateľmi pri Krajských súdoch;
B. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (listiny vydané Krajskými súdmi, Najvyšším súdom).
Verejné listiny vydané inými orgánmi overujú spravidla príslušné orgány rezortu, do ktorého pôsobnosti patrí orgán, ktorý verejnú listinu vydal (potvrdil).

Arachnoidea

Arachnoidea - zdrav. pavúčnica, prostredná z troch mozgových blán, ktoré obaľujú centrálny nervový systém.

ARPANET

ARPANET - [angl.] I.T. počítačová sieť, predchodca internetu, bola vytvorená Agentúrou ministerstva obrany USA - ARPA (Advanced Research Project Agency). Slúžila pre testovanie sieťových technológií spájajúcich viaceré univerzity a výskumné centrá.

Artériografia

Artériografia - zdrav. röntgenové vyšetrenie tepien po predchádzajúcom vstreknutí kontrastnej látky.

Arterioskleróza

Arterioskleróza (Kôrnatenie tepien) - zdrav. ochorenie, pri ktorom sa v stenách tepien ukladajú tukové látky a druhotne aj vápnik. Nastáva zúženie tepny (až uzavretiu) s nedokrvenosťou (ischémiou) časti organizmu. Je príčinou sklerózy, infarktu myokardu a mozgových mŕtvic. Prevencia je veľmi dôležitá, liečba je veľmi problematická. Rizikovými faktormi sú vysoké hladiny cholesterolu, vysoký krvný tlak , nedostatok pohybu, stres, fajčenie, obezita, cukrovka a zvýšená hladina homocysteínu v krvi.

Arteterapia

Arteterapia - zdrav. liečenie pomocou sebavyjadrenia v určitej práci. Ľuďom s citovými problémami pomáha táto liečba vyjadriť svoje pocity a predstavy. Emócie bývajú príliš hlboké na to, aby sa dali vyjadriť slovami, preto môžu kresba, maľovanie, práca s hlinou, tanec a rôzne iné činnosti pomôcť prekonať nepríjemné pocity a priniesť uvoľnenie. Tanec má navyše priaznivý účinok ako pohybová liečba.

Artralgia

Artralgia - zdrav. bolesť jedného alebo viacerých kĺbov.

Artritída

Artritída - zdrav. akútny alebo chronický zápal kĺbov.

Artrografia

Artrografia – podanie kontrastnej látky na zobrazenie kĺbovej štrbiny.

Artróza

Artróza - zdrav. degeneratívny proces chrupiek chrániacich povrch kĺbovej plôšky kosti.

Arytmia

Arytmia - zdrav. súhrnné označenie pre rôzne poruchy elektrickej činnosti srdca.

Ascites

Ascites - zdrav. nahromadenie tekutiny v brušnej dutine, väčšinou druhotne pri pečeňových ochoreniach alebo pri srdcovom zlyhaní.

Asepsa

Asepsa - zdrav. súbor opatrení zameraný na zachovanie neprítomnosti mikroorganizmov v prostredí.

ASP

ASP (Active Server Pages) - [angl.] skriptový jazyk prevádzkovaný na serveroch s operačným systémom Windows. Umožňuje vytvárať napr. stránky zamerané na elektronické obchodovanie, databázové systémy, vyhľadávače, atď. Je to alternatíva k PHP, ktoré je väčšinou prevádzkované na serveroch s operačným systémom Linux.

Aspirácia

Aspirácia - zdrav. odobratie vzorky z kostnej drene, ktorá sa ďalej histologicky analyzuje.

Asténia

Asténia - zdrav. únava alebo telesná slabosť bez zjavného dôvodu.

Astigmatizmus

Astigmatizmus - zdrav. vrodené nerovnomerné zakrivenie prednej plochy rohovky, čo vedie k skresleniu zrakového vnemu. Predpokladá sa účasť dedičnosti na jeho vzniku.

Astma

Astma - zdrav. chronické zápalové ochorenie pľúc, sprevádzané dýchacími ťažkosťami. Akútne epizódy astmy (astmatické záchvaty) sú prejavované ťažkými poruchami dýchania, zapríčinenými závažným zúžením dýchacích ciest (bronchov). Záchvaty môže spúšťať množstvo činiteľov, ako infekcia, námaha a studený vzduch. V súčasnosti sa za hlavný faktor vzniku astmy považujú alergény.

Astrocyt

Astrocyt - zdrav. hviezdicovitá rozvetvená bunka tvoriaca súčasť neuroglie, čiže podporného tkaniva nervového systému. Neuroglia má význam aj vo výžive nervových buniek.

Atavizmus

Atavizmus - zdrav. útvary alebo javy, ktoré sa počas embryonálneho vývoja objavujú u dospelých jedincov nižších stavcov, no u ľudského zárodku do pôrodu zmiznú.

Ataxia

Ataxia - zdrav. porucha na úrovni mozočka spôsobujúca nestabilitu postoja a neschopnosť koordinácie telesných pohybov.

Ateróm

Ateróm - zdrav. 1) plát s obsahom tukov, ktorý vzniká v stene tepien v procese aterosklerózy, čiže kôrnatenia tepien; 2) kožná cysta vznikajúca upchatím vývodu mazovej žľazy s následným hromadením tuku.

Atetóza

Atetóza - zdrav. neschopnosť jedinca zotrvať v pokoji v dôsledku neurologickej poruchy, ktorá ho núti vykonávať neustále mimovôľové pohyby.

Atlas

Atlas - zdrav. prvý krčný stavec, nosič. Priamo podopiera lebku. Svoj názov dostal podľa mytologického boha nesúceho na svojich pleciach nebeskú klenbu.

Atmosféra v organizácii

Atmosféra v organizácii - market. kolektívne subjektívne vnímanie zásad, štruktúry, vedenia, noriem, hodnôt a pravidiel zo strany zamestnancov organizácie.

Atopia

Atopia - zdrav. vrodený predpoklad k vzniku alergického ochorenia.

Atrézia

Atrézia - zdrav. zánik folikulov vo vaječníkoch. Prirodzený proces, pri ktorom unikne len niekoľko Graafových folikulov, ktoré dozrejú až do ovulácie.

Atrofia

Atrofia - zdrav. úbytok hmoty tkaniva alebo orgánu alebo svalu v dôsledku jeho nedostatočného využívania alebo následkom podvýživy.

Audiometria

Audiometria - zdrav. diagnostická metóda na vyšetrenie (zistenie) sluchovej ostrosti jedinca pomocou prístroja (audiometer).

Audit

Audit - 1) overenie správnosti účtovej uzávierky, preskúmanie záverečných účtov, kontrola vykazovaných aktív a pasív organizácie povolanou osobou, inštitúciou: audit účtu; 2) preverovanie, preverenie stavu niečoho, kontrola, revízia: ekologický audit.

Audit komunikačný

Komunikačný audit - market. komplexná analýza vonkajšieho a vnútorného imidžu organizácie a jej komunikačných kanálov.

Audit kontaktov so zákazníkmi

Audit kontaktov so zákazníkmi - market. opis a zhodnotenie množstva a kvality vzájomných kontaktov zákazníka a dodávateľa služby.

Audit marketingový

Marketingový audit - market. proces nepredpojatého zisťovania, previerky a hodnotenia výsledku realizácie plánov, stratégie a uplatňovania opravných opatrení na zabezpečenie cieľov.

Audit sociálny

Sociálny audit - systematické hodnotenie podnikových cieľov a výkonu v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Aura

Aura - zdrav. zrakové, kožné alebo iné vnemy, ktoré predchádzajú epileptickému alebo migrenóznemu záchvatu.

Autofetišizmus

Autofetišizmus - zdrav. sexuálna úchylka, ktorá spočíva v zbožňovaní vlastného tela, prejavuje sa napríklad masturbáciou pred zrkadlom.

Automat predajný

Predajný automat - market. automatizovaná obchodná operácia, pri ktorej sa produkty skladujú v stroji a predávajú z neho.

Automatizácia predaja

Automatizácia predaja - market. technické vybavenie predajcov, znamená využívanie technológie určenej na zefektívnenie a zlacnenie funkcie predaja.

Autoprotilátky

Autoprotilátky - zdrav. vyšetrenie protilátok, tvoriacich sa proti antigénom vlastného tela.

Autopsia

Autopsia - zdrav. pitva, detailné vyšetrenie mŕtvoly s cieľom zistiť príčinu úmrtia. Nekropsia.

Axis

Axis - zdrav. druhý krčný stavec, čapovec. Z gréckeho axis, čo znamená os, keďže hlava sa otáča práve okolo čapovca.

Amendment

Amendment - a proposed change to a letter of credit.
Adresa centrály BONUMENG: SNP 46, Nové Zámky, Reg. Nitra, Slovensko

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1-2 dní
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR
O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™