Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK BONUMENG


Abecedné vyhľadávanie
0-9 A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

K

Kabína tlmočnícka

Tlmočnícka kabína - zvukovo izolovaná miestnosť alebo prenosná kabína určená pre tím minimálne dvoch tlmočníkov tlmočiacich do toho istého cieľového jazyka. Z hľadiska rozmerov, akustiky a vetrania musí tlmočnícka kabína spĺňať podmienky normy ISO 2603 (pevné kabíny), resp. ISO 4043 (prenosné kabíny).

Kachexia

Kachexia - zdrav. terminálny stav ťažkej podvýživy vedúci k extrémnej vychudnutosti. Vzniká v dôsledku spoločenských pomerov alebo pri závažných ochoreniach.

Kalkulácie

Kalkulácie - predbežné stanovenie nákladov pred začiatkom výroby alebo následné zistenie nákladov po skončení výroby na vymedzený výkon; odbor ekonomických informácií.

Kapacita

Kapacita - schopnosť obsiahnuť niečo (skladovacia kapacita, výrobná kapacita); maximálna schopnosť výroby určitej produkcie v rámci odboru, podniku ap.; maximálny stav výkonnosti (kapacita výroby).

Kapacita aerobná

Aerobná kapacita - zdrav. je to najvyššia dosiahnuteľná hodnota spotreby kyslíka.

Kapacita pohotovostná - produkčná

Pohotovostná produkčná kapacita - market. situácia, keď je k dispozícii dodávateľ služieb, ale chýba dopyt.

Karcinóm

Karcinóm - zdrav. ochorenie, ktoré spôsobuje zhubný nádor, pre ktorý je charakteristický nekontrolovateľný rast s ničením okolitého tkaniva, zakladanie metastáz a celkové pôsobenie na organizmus. Diagnóza rakoviny vyžaduje zvyčajne kombináciu vyšetrení. Dôležité sú hlavne vyšetrenia röntgenologické, endoskopické, histologické, cytologické. Liečba spočíva v kombinácii troch postupov: operácie, ožarovanie (rádioterapie) a chemoterapie cytostatikami. Príznaky rakoviny sú rôzne a čím skôr sa odhalia, tým je väčšia šanca na vyliečenie. Nemali by sa prehliadať tieto príznaky: niekoľko týždňov neustupujúci kašeľ a chrapot, zväčšenie lymfatických uzlín, prítomnosť krvi v stolici, náhle poruchy pri vyprázdňovaní, hrudky v prsiach, zmeny prsných bradaviek, meniace sa kožné znamienka, nehojace sa vriedky a iné. Všetky môžu mať i iné príčiny, ale mali by byť vyšetrené lekárom.

Kardiotokografia

Kardiotokografia - zdrav. metóda, pri ktorej sa kardiotokografom súbežne zaznamenáva srdečná frekvencia plodu a maternicové kontrakcie. Robí sa v druhej polovici tehotenstva a umožňuje zachytenie eventuálneho ohrozenia plodu.

Karies

Karies - zdrav. poškodenie zubu zapríčinené zmäknutím zubnej skloviny aj zuboviny. Prejavuje sa bielymi odvápnenými zónami, hnedastými fľakmi na sklovine, tmavými sfarbeniami alebo defektmi (dierami) v zube.

Kartel

Kartel - market. dohoda o vzájomnej spolupráci medzi hospodársky a právne samostatnými podnikmi s cieľom zvýšiť vplyv na trhu znížením vzájomnej konkurencie, koordináciou cenovej politiky alebo objemov produktov, realizovaných na trhoch spoločného záujmu.

Kanál distribučný

Distribučný kanál - market. súhrn všetkých osôb a jednotlivcov, ktorí sú vlastníkmi tovaru alebo sú nápomocní pri prevode vlastníctva.

Kanál komunikačný

Komunikačný kanál - market. nástroj na prenos informácie prijímateľovi (napr. predavač, reklama, video, webstránka, nástroje public relations a pod.)

Kanál marketingový

Marketingový kanál - market. súhrn všetkých jednotlivcov a firiem ktorí sú zainteresované v procese sprístupňovania produktu na použitie alebo spotrebu pre konečného zákazníka alebo priemyselného používateľa.

Kanál nepriamy

Nepriamy kanál - market. marketingový kanál, v ktorom sú medzi výrobcom a spotrebiteľmi sprostredkovatelia.

Kanál odbytový

Odbytový kanál - market. súhrn všetkých osôb a jednotlivcov, ktorí sú vlastníkmi tovaru alebo sú nápomocní pri prevode vlastníctva.

Kanál priamy

Priamy kanál (distribúcie) - market. marketingový kanál, v ktorom výrobca a konečný spotrebiteľ vzájomne priamo pôsobia jeden na druhého.

Kanály marketingové - internetové

Internetové marketingové kanály - market. kanály, ktoré využívajú internet na sprístupnenie spotreby alebo predaj tovarov a služieb pre spotrebiteľov alebo priemyselných nákupcov.

Kanály priameho marketingu

Kanály priameho marketingu - market. marketingové kanály, ktoré umožňujú spotrebiteľom kupovať produkty interaktívne pomocou rozličných reklamných a informačných médií bez osobného stretnutia s predajcom.

Kancerogén

Kancerogén - zdrav. slúži na označenie chemického, fyzikálneho alebo biologického faktora (resp. látky), ktorý vyvoláva alebo sa podieľa na vzniku nejakého typu nádorového ochorenia.

Kardia

Kardia - zdrav. miesto prechodu pažeráka do žalúdka.

Karyotyp

Karyotyp - zdrav. súbor chromozómov jednej bunky.

Kastrácia

Kastrácia - zdrav. odstránenie vajec u mužov a u žien vaječníkov. Nasleduje sterilita a nedostatočná tvorba pohlavných hormónov.

Katabolizmus

Katabolizmus - zdrav. časť metabolizmu, ktorá zahŕňa procesy deštrukcie a vylučovania.

Katarakta

Katarakta - zdrav. sivý zákal, degeneratívny proces šošovky, ktorá stráca svoju priehľadnosť, čo vyústi do slepoty.

Katetrizácia

Katetrizácia - zdrav. Cievkovanie. Katetrizácia srdca. Zavedenie špeciálnej sondy za sterilných podmienok cestou veľkých ciev až do dutín srdca.

Kaz zubný

Zubný kaz - zdrav. poškodenie zubu zapríčinené zmäknutím zubnej skloviny aj zuboviny. Prejavuje sa bielymi odvápnenými zónami, hnedastými fľakmi na sklovine, tmavými sfarbeniami alebo defektmi (dierami) v zube.

Keloid

Keloid - zdrav. veľká nepekná jazva, ktorá vzniká v dôsledku nadprodukcie väziva v procese hojenia. Existuje individuálna náchylnosť na vznik keloidov.

Keratín

Keratín - zdrav. bielkovina bohatá na síru, podieľajúca sa na tvorbe tuhých štruktúr kože, ako sú vlasy alebo nechty.

k.l.

k.l. - zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: kontrastná látka.

Klient

Klient - market. zákazník (organizácia alebo jednotlivec), využívajúci určité služby (najmä v bankovníctve, poisťovníctve).

Klimaktérium

Klimaktérium - zdrav. obdobie života ženy, v ktorom postupne prestáva aktivita ženských pohlavných orgánov a v ktorom dochádza k výrazným hormonálnym zmenám, ktoré sú sprevádzané poklesom tvorby pohlavných hormónov. Vo vaječníkoch postupne prestávajú dozrievať vajíčka, menštruačné krvácanie sa stáva nepravidelným, až úplne ustane (menopauza). Žena prestáva byť plodnou. Klimaktérium nastáva zhruba medzi 45. až 55. rokom, ale existujú značné odchýlky. K predčasnému klimaktériu dochádza po chirurgickom odstránením obidvoch vaječníkov.

Klimax

Klimax – zdrav. viď Klimaktérium.

Klin. dg.

Klin. dg. – zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: klinická diagnóza.

Klitoris

Klitoris – orgán, umiestnený v hornej časti ženských vonkajších rodidiel (vulva). Stimuláciou klitorisu dochádza k orgazmu. Pri dlhšom dráždení sa klitoris zväčšuje a žena sa cíti vzrušená. Tento orgán je veľmi citlivý a pri neopatrnej stimulácii sa stáva veľmi bolestivý.

Klystír

Klystír - zdrav. nálev tekutiny do konečníku a hrubého čreva. používa sa k vyčisteniu (napr. pred niektorými vyšetreniami - irigografia, koloskopia, endoskopia), pri dlhotrvajúcej zápche, pred pôrodom ale aj pri podaní niektorých liekov.

Klyzma

Klyzma (Klystír) - zdrav. nálev tekutiny do konečníku a hrubého čreva. používa sa k vyčisteniu (napr. pred niektorými vyšetreniami - irigografia, koloskopia, endoskopia), pri dlhotrvajúcej zápche, pred pôrodom ale aj pri podaní niektorých liekov.

Kniha biela

Biela kniha - market. dokument organizácie pripravený ako argument na jej podporu v danej veci.

Know-how

Know-how - [angl.] market. odborné znalosti, skúsenosti a technická zdatnosť získané ako výsledok prieskumu, analýzy, vývoja, skúšok a praxe, alebo určité progresívne výrobné postupy, ktoré nie sú chránené patentom.

KO

KO - lekárska skrátka pre odborný pojem: krvný obraz.

Koaguláza

Koaguláza - biochemický enzým zrážajúci krvnú plazmu.

Kód čiarový

Čiarový kód - číslo určené na identifikáciu každého produktu, zložené zo série čiar rozličnej šírky na snímanie optickými čítacími zariadeniami.

Kód produktu - univerzálny

Univerzálny kód produktu - market. číslo určené na identifikáciu každého produktu, zložené zo série čiar rozličnej šírky na snímanie optickými čítacími zariadeniami.

Kódex etický

Etický kódex - kódex správania sa.

Kódovanie

Kódovanie - market. proces premeny abstraktnej myšlienky na množinu symbolov na strane odosielateľa.

Koitus

Koitus (Coitus) - pohlavný styk (muža a ženy).

Kojenie

Kojenie - tvorba a vylučovanie mlieka žľazou v prsníku (mamma). Je predpokladom pre kojenie. už počas tehotenstva sa žľazy menia a začína sa vylučovať mlezivo (kolostrum), ktoré sa počas prvých dní po pôrode nahradí mliekom. Laktácia je riadená hormónmi, prolaktínom a oxytocínom. Menštruačný cyklus ustáva. Veľkým podnetom pre tvorbu a vylučovanie mlieka je cucanie bradaviek a ovplyvňuje ho i psychika matky. Materské mlieko má optimálne zloženie všetkých živín, minerálov, tekutín a obranných látok pre novorodenca ale aj pre kojenca.

Kolagén

Kolagén - komponent kostí, chrupavky, väzivového tkaniva - bielkovinového charakteru.

Kolonoskopia

Kolonoskopia - zdrav. endoskopické vyšetrenie tráviaceho traktu, pri ktorom sa cez análny otvor zavádza do čreva flexibilná hadica vybavená špeciálnou kamerou. Umožňuje priame pozorovanie lézií v črevnej stene a pomocou prídavného inštrumentária odobratie vzorky na histologické vyšetrenie.

Kolostómia

Kolostómia - zdrav. umelý vývod čreva na prednú brušnú stenu. Vytvára sa prostredníctvom chirurgického zákroku v situáciách, keď je normálna pasáž tráviacim traktom nemožná pre prekážku v dolnej časti hrubého čreva a v danej chvíli neexistuje iné riešenie. Môže byť definitívna alebo dočasná.

Kolposkopia

Kolposkopia - zdrav. gynekologická vyšetrovacia metóda, pri ktorej sa kolposkopom, čiže prístrojom so zväčšovacou optikou, pozoruje pošva a najmä povrch krčka maternice.

Kolonoskopia

Kolonoskopia - zdrav. optické vyšetrenie tenkého a hrubého čreva.

Kolostrum

Kolostrum – viď Mlezivo.

Kóma

Kóma - zdrav. závažná porucha stavu vedomia s vymiznutím citlivosti a reflexov.

Komedony

Komedony - zdrav. upcháte vyústenia mazových žliaz v podobe čiernych bodiek najčastejšie na tvári. Čierne zafarbenie je výsledkom chemických reakcií keratínu a mazu. Ich výskyt úzko súvisí so zvýšením mazotokom (mastná pleť) a sprevádza akné.

Komisia európska

Európska komisia (Komisia Európskych spoločenstiev) - inštitúcia Európskeho spoločenstva, ktorá zabezpečuje realizáciu ustanovení Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, rozvíja politiku spoločenstva, navrhuje legislatívu spoločenstva a vykonáva právomoci v určených oblastiach. V hospodársko-politickej oblasti komisia vydáva všeobecné odporúčania pre hospodárske politiky v spoločenstve a podáva Rade EÚ správy o vývoji hospodárstva a hospodárskej politike. V rámci multilaterálneho dohľadu sleduje dodržiavanie rozpočtovej disciplíny a predkladá Rade EÚ správy. Komisia má dvadsať členov, po dvoch z Nemecka, Španielska, Francúzska, Talianska a Spojeného kráľovstva, a po jednom z ostatných členských štátov EÚ.

Kompatibilita krvných skupín

Kompatibilita krvných skupín - zdrav. krížová skúška zameraná na zhodnosť krvných skupín darcu a príjemcu pred transfúziou.

Kondóm

Kondóm - mužská bariérová antikoncepcia. Je vyrobený z latexu a pred pohlavným stykom sa nasadzuje na stoporený penis. Ide o pomerne spoľahlivú metódu antikoncepcie, ktorá Zároveň chráni pred pohlavne prenosnými chorobami.

Komunikácia

Komunikácia - výmena informácií.

Komunikácia integrovaná

Integrovaná komunikácia - market. koncept navrhovania marketingových komunikačných programov, ktoré koordinujú všetky propagačné činnosti: reklamu, osobný predaj, podporu predaja a public relations tak, aby všetky publiká dostávali konzistentné posolstvo.

Komunikácia jazyková

Jazyková komunikácia - ústne alebo písomné sprostredkovanie informácií rečou.

Komunikácia masová

Masová komunikácia - komunikácia prostredníctvom masových komunikačných prostriedkov.

Komunikácia vnútorná

Vnútorná komunikácia - market. komunikácia s personálom alebo členmi firmy alebo organizácie.

Komuniké pre tlač

Komuniké pre tlač - správa pre tlač, tlačová informácia.

Komuniké tlačové

Tlačové komuniké - viď - Komuniké pre tlač.

Konanie prijímacie

Prijímacie konanie - škol. proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu na vybranej vysokej škole. Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium na vysokej škole alebo fakulte, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program. Vysoká škola môže umožniť doručiť namiesto písomnej prihlášky aj prihlášku v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu, použitím informačného systému, ktorý umožňuje uchádzačovi o štúdium overenie jej zaevidovania v informačnom systéme odo dňa jej podania do dňa skončenia prijímacieho konania.

Konanie reklamačné

Reklamačné konanie - písomné oznámenie druhej zmluvnej strane o tom, že záväzok nebol splnený v súlade so zmluvnými podmienkami.

Koncepcia

Koncepcia - market. idea, predstava koncept, námet.

Koncepcia marketingová

Marketingová koncepcia - market. idea, podľa ktorej sa organizácia má usilovať uspokojovať potreby zákazníkov a súčasne dosahovať svoje vlastné ciele; podstatu marketingovej koncepcie tvorí súbor na seba nadväzujúcich a spolu úzko súvisiacich kategórií, ktorými sú: 1) potreby, 2) želania, 3) dopyt, 4) produkt, 5) výmena, 6) transakcia, 7) trhy.

Koncepcia nového produktu

Koncepcia nového produktu - market. predbežný opis tovaru alebo služby, ktoré by podnik mohol by ponúknuť na predaj.

Koncepcia predajná

Predajná koncepcia - market. koncepcia založená na tom, že spotrebitelia nebudú nakupovať dostatočné množstvá produktov podniku bez jeho intenzívneho úsilia o predaj a jeho podporu (reklama, zľavy, akcie, záruka, kvalita, servis atď.); musí byť schopná pritiahnuť zákazníkov a predávať im užitočnosť produktu, je nacielená na stimuláciu záujmu spotrebiteľov.

Konferencia investorská

Investorská konferencia - market. stretnutie za účasti investorov s cieľom sledovať prezentácie firiem.

Konferencia tlačová

Tlačová konferencia - informatívne stretnutie predstaviteľov organizácie s predstaviteľmi médií, ktorí dostanú podrobnejšie informácie a materiály týkajúce sa predmetu stretnutia; príležitosť poskytnúť informáciu súčasne všetkým médiám (nástroj na získanie publicity).

Konflikt horizontálny

Horizontálny konflikt - market. nedorozumenie medzi sprostredkovateľmi na tej istej úrovni marketingového kanála.

Konflikt vertikálny

Vertikálny konflikt - market. nezhody medzi rozličnými úrovňami vertikálneho marketingového distribučného kanála.

Kongenitálny

Kongenitálny - zdrav. vrodený, prítomný od narodenia.

Konkurencia

Konkurencia - market. pojem označujúci tak celkový počet súťažiacich na trhu, ako aj trhovú situáciu v súťažení medzi ponúkajúcimi na odbytovom trhu a dopytujúcimi na obstarávacom trhu.

Konkurencia čistá

Čistá konkurencia - market. konkurenčná situácia, v ktorej veľký počet predajcov súťaží s podobnými produktmi.

Kontinuum služieb

Kontinuum služieb - market. súvislá množina služieb - rozpätie od tovarovo dominantných k službovo dominantným ponukám na trhu (rozpätie od hmatateľných ponúk po nehmatateľné).

Kontraktúra

Kontraktúra - zdrav. dlhodobý kŕčovitý sťah určitej svalovej skupiny vyvolávajúci bolesť a útlak nervových a cievnych štruktúr, ktoré danou svalovou skupinou prechádzajú.

Kontakty kľúčové

Kľúčové kontakty - market. ľudia, ktorí môžu buď ovplyvniť publiká, ktoré chce organizácia osloviť, alebo ktorí majú priamu moc pomôcť organizácii.

Kontrakt

Kontrakt - market. zmluva obsahujúca právnu ponuku dodávateľa (poskytovateľa), jej právne účinné prijatie odberateľom (objednávateľom) a výmenu aktov alebo prísľubov nazývaných motív uzavretia zmluvy.

Kontrakt požiadavkový

Požiadavkový kontrakt - market. zmluva na základe požiadaviek; zmluva, ktorá požaduje, aby produkt od jedného predajcu napĺňal všetky alebo časť potrieb kupujúceho počas daného obdobia.

Kontraktácia

Kontraktácia - market. stratégia využívaná v štádiu ústupu výrobku z trhu, keď firma kontrahuje výrobu a marketing výrobku inej firme.

Kontrola colná

Colná kontrola - súhrn úkonov colných orgánov, ktorými sa zabezpečuje dodržiavanie colného zákona.

Kontrola marketingová

Marketingová kontrola - market. proces zisťovania a hodnotenia výsledkov realizácie plánov, stratégie a uplatňovania opravných opatrení na zabezpečenie splnenia marketingových cieľov.

Konzervácia

Konzervácia - market. udržiavanie, jestvujúceho názoru publika a jeho ochrana pred zmenou.

Konzorcium

Konzorcium - market. príležitostné združenie niekoľkých spravidla kapitálovo silných podnikateľských subjektov, bánk na uskutočnenie rozsiahlejšej obchodnej činnosti alebo operácie, dohoda o spoločnom vykonaní: finančných, výrobných, obchodných alebo iných činností alebo operácií.

Konzultant

Konzultant - odborný poradca.

Koprofágia

Koprofágia - zdrav. extrémna forma análnej erotiky. Ide o jedenie výkalov.

Kopulácia

Kopulácia – viď Koitus.

Korektúra jazyková

Jazyková korektúra - oprava alebo úprava zdrojového alebo cieľového textu po jeho faktickej, gramatickej alebo štylistickej stránke.

Korektúra jazyková, odborná

Odborná jazyková korektúra - kontrola použitia špeciálnych výrazov pre daný odbor a jednotnosti použitých výrazov za použitia dodaného alebo vytvoreného terminologického slovníka, referenčných textov alebo iným spôsobom.

Korektúra jazyková, základná

Základná jazyková korektúra - kontrola celkovej kvality, gramatickej správnosti a úplnosti prekladu. Odstraňuje prípadné gramatické chyby alebo preklepy.

Korektúra predtlačová

Predtlačová korektúra - odstránenie typografických chýb (po spracovaní v DTP štúdiu, po prevode do HTML formátu a pod.), napr.: zlého rozdelenia slov na konci riadkov, posunutia obrázkov alebo textov, neúplnosti textov, chýbajúcich diakritických znamienok.

Korektúra štylistická

Štylistická korektúra - úprava štylistiky (napr. poradia slov vo vetách alebo celých viet, zrozumiteľnosti a čitateľnosť pre daný účel použitia, pre cieľového čitateľa v cieľovej krajine).

Koronarografia

Koronarografia - zdrav. diagnostická technika, ktorá slúži na získanie údajov o závažnosti uzáveru koronárnych (vencovitých) tepien prostredníctvom nastreknutia kontrastnej látky priamo do koronárneho riečiska, umožňujúca zobraziť rozsah a lokalizáciu zúžených ciev cievneho systému srdca.

Kortikosteroidy

Kortikosteroidy (steroidy) - zdrav. syntetické hormóny. Ich podskupinou sú glukokortikosteroidy. Sú to lieky s protizápalovými účinkami sprostredkovanými generalizovanou supresiou imunitného systému. používajú sa v liečbe mnohých alergických stavov, ako aj napríklad pri reumatoidnej artritíde. Môžu mať závažné vedľajšie účinky. Dostupné sú vo forme tabletiek, krémov, očných kvapiek a v inhalačnej forme.

Koxartróza

Koxartróza - zdrav. artróza postihujúca bedrový kĺb.

KP

KP - zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: kardio-pulmonálne.

Krámy

Krámy - mesačné krvácanie, ktoré sa objavuje u dievčat najmä v puberte, v priemere okolo 12. roku. Toto krvácanie sa periodicky opakuje každý mesiac až do menopauzy. Prvá menštruácia sa označuje ako menarché.

Krajiny Haagskeho Dohovoru o prístupe k Apostille

Krajiny Haagskeho Dohovoru o prístupe k Apostille: Albánsko, Andorra, Antiqua a Barbuda, Argentína, Arménsko, Aruba, Austrália, Azerbajdžan, Bahamy, Barbados, Belgicko, Belize, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brunej Darussalam, Bulharsko, Cookove Ostrovy, Cyprus, Česká Republika, Čierna Hora, ČĽR len Macao a Hong Kong, Dánsko, Dominika, Dominikánska Republika, Ekvádor, Estónsko, Fidži, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grenada, Gruzínsko, Holandsko a Hol. Antily, Honduras, Chorvátsko, India, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Juhoafrická Rep., Kazachstan Kolumbia, Kórejská Rep., Lesotho, Libéria, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malawi, Malta, Marshalove O., Maurícius, Mexiko, Moldavsko, Monako, Namíbia, Nemecko, Niue, Nórsko, Nový Zéland, Panama, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská Federácia, Salvador, Samoa, San Marino, Seychely, Slovensko, Slovinsko, Spojené Štáty Americké, Srbská Republika, Svätá Lucia, Sv. Vincent + Grenadíny, Sv. Kitts a Newis, Sv. Tomáš a Princov Ostrov, Svazijsko, Surinam, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tonga, Trinidad a Tobago, Turecko, Ukrajina, Vanuatu, Veľká Británia, Venezuela.

Kreatinín

Kreatinín - zdrav. látka vznikajúca v rámci svalového metabolizmu. Z tela sa vylučuje obličkami. Stanovenie hladiny kreatinínu v krvi slúži na posúdenie funkčného stavu obličiek.

Kredit

Kredit – číselný údaj, ktorý vyjadruje pomernú časť práce študenta potrebnú na jeho úspešné zvládnutie; za predmet môže študent v priebehu štúdia získať kredity iba raz (vyhláška č. 614/2002 o kreditovom systéme štúdia).

Kritériá konvergenčné

Konvergenčné kritériá - niekoľko ekonomických predpokladov, ktoré musia členské štáty EÚ splňovať pred pristúpením do menovej únie. Tieto kritériá, ktoré sa často nazývajú maastrichtské, predpokladajú nízku infláciu, zdravý stav verejných financií, stabilné výmenné kurzy a nízke a stabilné úrokové miery. Sú popísané v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva a v protokoloch k tejto zmluve.

Kritériá Maastrichtské

Maastrichtské kritériá - konvergenčné kritériá dané Maastrichtskou zmluvou, splnenie ktorých je podmienkou na vstup do eurozóny. Ide o štyri kritériá: kritérium verejných financií (výška deficitu a dlhu verejného sektora), inflačné kritérium, kritérium dlhodobých úrokových mier a kurzové kritérium.

Kritériá nákupné

Nákupné kritériá - market. meradlá, ktoré používa organizácia pri vyhodnocovaní možných dodávateľov, prípadne pri predaji.

Kritériá úspešnosti

Kritériá úspešnosti - market. meradlá alebo štandardy na vyhodnocovanie navrhovaných riešení problému.

Krivka dopytu

Krivka dopytu - market. sumácia bodov, reprezentujúca maximálne množstvo produktov, ktoré spotrebitelia kúpia pri rozličných cenových úrovniach.

Krivka výnosová

Výnosová krivka – market. grafické znázornenie vzťahu medzi úrokovou mierou/výnosom a lehotou splatnosti aktíva s rovnakým úverovým rizikom, ale s odlišnými splatnosťami v konkrétnom čase. Sklon výnosovej krivky možno vyjadriť vo forme rozdielu medzi úrokovými mierami dvoch vybraných splatností.

Kryptohomosexuál

Kryptohomosexuál - zdrav. homosexuál, ktorý svoju orientáciu dôsledne utajuje a niekedy si ju ani sám nepripúšťa.

Krytie poistné

Poistné krytie - súbor údajov, ktoré preukazujú, že uplatňovaný nárok je poistnou udalosťou, môže sa po jej vyčíslení zaslať poistenému ako poistná náhrada. Základné sú údaje o platnosti poistnej zmluvy a o zaplatení poistného za obdobie, kedy poistná udalosť vznikla. Ďalšími sú údaje, ktoré potvrdzujú, že udalosť zodpovedá dohodnutým poistným podmienkam.

KT

KT - zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: krvný tlak.

Kultúra

Kultúra - množina hodnôt, myšlienok a postojov homogénnej skupiny ľudí, ktorá sa prenáša z generácie na generáciu.

Kultúra firemná

Firemná kultúra - market. spoločné hodnoty, presvedčenie a zmysel existencie firmy vo vedomí zamestnancov, ktoré ovplyvňujú individuálne a skupinové správanie sa a odlišujú danú firmu od iných.

Kultúra obchodná

Obchodná kultúra - market. kultúra, ktorá zahrnuje určité férové pravidlá trhového súťaženia, hranice medzi zdravo konkurenčným a neetickým správaním a kódexy obchodovania.

Kúpa modifikovaná - opakovaná

Modifikovaná opakovaná kúpa - market. nákupná situácia, v ktorej používatelia, ovplyvňovatelia alebo rozhodujúci menia špecifikáciu produktu, cenu, termín dodávky alebo dodávateľa.

Kúpa priama - opakovaná

Priama opakovaná kúpa - market. znovu objednanie jestvujúceho produktu alebo služby na základe zoznamu prijateľných dodávateľov, vo všeobecnosti bez konzultácií s rozličnými používateľmi alebo ovplyvňovateľmi.

Kupón

Kupón - market. ústrižok, poukážka - forma podpory predaja, ktorá zvyčajne ponúka zákazníkom zľavu.

Kupujúci opätovný

Opätovný kupujúci - market. zákazník, človek, ktorý vyskúšal produkt, bol spokojný a kupuje zasa.

Kurzy výmenné - efektívne

Efektívne výmenné kurzy (nominálny: NEER, reálny: REER) – bank. vážené priemery bilaterálnych výmenných kurzov slovenskej koruny voči menám hlavných obchodných partnerov. Použité váhy vyjadrujú podiel jednotlivých partnerských krajín na zahraničnom obchode SR. Reálne efektívne výmenné kurzy sú nominálne efektívne výmenné kurzy deflované váženým priemerom pomerov zahraničných cien alebo nákladov k domácim. Sú mierou cenovej a nákladovej konkurencieschopnosti krajiny.

Kvalita

Kvalita - market. tie črty a charakteristiky produktu, ktoré ovplyvňujú jeho schopnosť uspokojovať potreby zákazníkov.

Kvasinky

Kvasinky - organizmy patriace k nižším hubám. Energiu získavajú fermentáciou. Rozmnožujú sa nepohlavne, čiže pučaním. Všadeprítomné v prírode aj v ľudskom organizme (na koži, slizniciach), pričom za normálnych okolností nespôsobuje žiadne ochorenia. Ochorenie obvykle vyvolajú pri lokálnom alebo celkovom oslabení organizmu. Kvasinky sa využívajú i experimentálne (v genetickom výskume, Saccharomyces) a mnohé majú aj priemyselné využitie (pekáreň, výroba piva a iné).

Kvestor

Kvestor - škol. vedúci zamestnanec univerzity. Zabezpečuje a zodpovedá za hospodársky a administratívny chod univerzity a koná v jej mene vo veciach hospodárskych, správnych, obchodných a občianskoprávnych v rozsahu určenom rektorom. Funkcia kvestora sa obsadzuje výberovým konaním. Kvestora vymenúva a odvoláva rektor. Kvestor je priamo podriadený rektorovi.

Kvóta

Kvóta - market. prídel, v medzinárodnom marketingu obmedzenie množstva tovarov, ktoré smú danú krajinu opustiť alebo do nej vstúpiť.

Kynofília

Kynofília - zdrav. sexuálna úchylka, pri ktorej človek túži po pohlavnom styku so psom.

Kyretáž

Kyretáž - zdrav. inštrumentálne vyprázdnenie dutiny maternice (zoškrabanie sliznice maternice) chirurgickou lyžicou (kyreta). Robí sa pri niektorých gynekologických porúchach, z diagnostických dôvodov pri krvácaní v postmenopauzálnom období, alebo ako umelé prerušenie tehotenstva, a v prípadne potratu.

Kyselina ribonukleová

Ribonukleová kyselina (RNA/ RNK) - zložitá organická zlúčenina, prenášajúca genetickú informáciu, uloženú v DNA. Podľa tejto informácie RNA určitým spôsobom zhromažďuje a usporadúva bielkoviny, a tým rozhoduje o všetkých vlastnostiach organizmu. Poznáme tri typy RNA: mediátorovú RNA (mRNA), transferovú RNA (tRNA) a ribozómovú RNA (rRNA). Mediátorová RNA prenáša prvotnú informáciu DNA, uloženú v bunkovom jadre, a nadväzuje na ribozómovú RNA v ribozómoch. Transferová RNA sa nachádza v základnej cytoplazme a usporadúva aminokyseliny Podľa istého poradia, čím vytvára konkrétnu bielkovinu.
Adresa centrály BONUMENG: SNP 46, Nové Zámky, Reg. Nitra, Slovensko

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1-2 dní
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR
O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™