Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK BONUMENG


Abecedné vyhľadávanie
0-9 A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

B

BAEP

BAEP - zdrav. modalitné vyšetrenie elektrickej aktivity mozgu pri sluchových podnetoch. Stimulovanie sluchových nervov sa robí tak, že pacient má okrem elektród na hlave aj slúchadlá, v ktorých počuje klikanie. Mozog naň odpovedá krátkymi vlnami podľa toho, ako reaguje sluchový nerv v mozgovom kmeni. Nestimulované druhé ucho je prekryté šumom.

Baktérie

Baktérie (baktérie) - biol. mikroskopické, väčšinou jednobunkové organizmy, ktoré patria medzi najprimitívnejšie živočíchy; nemajú bunkové jadro, ktoré je typické pre zložitejšie bunky. Niektoré baktérie sú heterotrofné, čiže nie sú schopné vyrábať energeticky bohaté organické látky a parazitujú na iných, iné sú saprofytické, čo znamená, že výživu čerpajú z rozkladajúcich sa odumretých látok, pričom ich vracajú do pôdy. Ďalšou skupinou sú autotrofné baktérie, ktoré chemickú energiu získanú z oxidácie minerálnych látok využívajú na tvorbu organických látok.

Baktérie anaeróbne

Anaeróbne baktérie - biol. baktérie, ktoré žijú za neprítomnosti kyslíka. Mnohé z nich patria k bežnej flóre na slizniciach (ústa, črevá, ženský pohlavný systém). Ochorenie môžu vyvolať narušenie ich rovnováhy. Infekcia môže postihnúť rôzne časti tela, zvyčajne je charakterizovaná rozpadom tkaniva (gangrénou), či vznikom abscesov. Pri liečbe je okrem antibiotík využívané aj chirurgické ošetrenie.

Balanitída

Balanitída - zdrav. zápal vnútorného listu predkožky a žaluďa penisu.

Balenie aseptické

Aseptické balenie - market. balenie, chrániace výrobok pred baktériami, umožňujúce skladovať ho dlhšie v zapečatenom stave bez chladenia.

Balík tlačový

Tlačový balík - balík informácií pre novinárov - zvyčajne obsahuje tlačovú informáciu, fotografie a ďalšie informácie o produkte, organizácii, osobnosti; cieľom takého informačného balíka je pritiahnuť pozornosť médií.

Balneológ

Balneológ – zdrav. lekár špecializovaný na kúpeľnú liečbu.

Banka centrálna

Centrálna banka - inštitúcia, ktorej bola právnym aktom zverená úloha výkonu menovej politiky na určitom území.

Banka centrálna - európska

Európska centrálna banka (ECB) bola zriadená dňa 1. júna 1998 ako inštitúcia s vlastnou právnou subjektivitou a so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom. Zabezpečuje realizáciu úloh, ktoré boli zverené Eurosystému a Európskemu systému centrálnych bánk (ESCB), a to vlastnými činnosťami alebo prostredníctvom národných centrálnych bánk.

Barter

Barter - market. výmenný obchod, výmena tovarov a služieb za iné tovary a služby, nie za peniaze.

Benčmarking

Benčmarking - market. porovnávanie sa s (naj)lepšími - odhaľovanie lepšej praxe iných organizácií, firiem, podnikov, umožňujúce ich predstihnúť alebo napodobniť.

Benígny

Benígny - zdrav. nezhubný nádor, ktorý je presne ohraničený a nenapáda okolité tkanivá a nemá ďalšie ložiská (metastázy).

Besnota

Besnota – [lat. rabies] zdrav. akútne vírusové ochorenie teplokrvných živočíchov, a teda aj človeka. Patrí medzi zoonózy (ochorenia prenosné zo zvierat na človeka). Charakteristické pre túto nákazu sú zmeny chovania, zvýšená teplota a dráždivosť, agresivita, hydrofóbia, postupné stupňovanie kŕčovitých záchvatov. Ak chorý toto štádium prežije, nastupuje paralytická fáza – ochrnutie s finálnym zastavením dychu a pacient za plného vedomia zomiera. Pôvodcom ochorenia je vírus besnoty. Inkubačný čas je 15 dní až 6 mesiacov. Prameňom sú choré líšky, vlky, mačky. Ochorieť môžu všetky domáce zvieratá. Besnota je prenášaná kontaktom – uhryznutím, poškriabaním, ale aj inhaláciou kontaminovaného vzduchu.

BIC

BIC (Bank Identification Code) - [angl.] bank. kód banky stanovený medzinárodnou spoločnosťou SWIFT a slúži pre identifikáciu banky v medzinárodnom platobnom styku. Napríklad pre Dexia Banku Slovensko a.s. bol stanovený nasledovný BIC kód: KOMA SK 2X.

Bielkoviny

Bielkoviny (Bielkovina) - biol. skupina organických zlúčenín, ktoré sú prítomné vo všetkých organizmoch. Bielkoviny tvoria reťazce aminokyselín, ktoré sú prepojené podľa určitého vzorca, o ktorom rozhodujú gény v bunkovom jadre. Významnou skupinou bielkovín sú enzýmy, pretože určujú priebeh všetkých chemických reakcií v bunke. V tele živočícha alebo rastliny sa môže nachádzať až 10.000 rôznych bielkovín, pričom každá z nich má konkrétnu funkciu. Správne rozloženie bielkovín v potrave má veľký význam pre zdravie človeka.

Bigamia

Bigamia - uzatvorenie druhého manželstva, čo je v našej spoločnosti nezákonné a je trestným činom dvojitého manželstva, ktoré sa trestá vezením.

Bilancia obchodná

Obchodná bilancia - market. rozdiel medzi nominálnou hodnotou exportu a importu krajiny.

Billboard

Billboard - [angl.] veľký reklamný plagát.

Bioenergetika

Bioenergetika – zdrav. liečba, ktorá vychádza z predpokladu, že energia, ovládajúca náš duševný a telesný stav, vzniká interakciou tela a mysle. Pokým je tok a sila tejto energie nejako narušená, človek ochorie.

Biopsia

Biopsia - zdrav. mikroskopické vyšetrovanie vzoriek tkanív alebo častí niektorých orgánov vybratých zo živého tkaniva (obyčajne na diagnostické účely, napr: s cieľom potvrdiť diagnózu pomocou histologického vyšetrenia).

Biopsia CT

CT biopsia - zdrav. punkcia (odobratie vzorky) z orgánu pod kontrolou CT alebo ultrazvuku.

Biopsia USG

USG biopsia - zdrav. punkcia (odobratie vzorky) z orgánu pod kontrolou CT alebo ultrazvuku.

Bisexuál

Bisexuál – jedinec, ktorý je súčasne heterosexuál a homosexuál. Vyhľadáva sex s jedincom rovnakého, ale aj rozdielneho pohlavia (sexuálne ho uspokojujú oba druhy).

Bisexualita

Bisexualita - pohlavná orientácia na jedincov oboch pohlaví. Pojem označuje nevyhradenú pohlavnú orientáciu medzi homosexualitou a heterosexualitou.

Blastogenéza

Blastogenéza - 1) v embryológii - vývoj zárodku živočíchov od oplodnenia (vznik zygoty) do začiatku embryogenézy (cca 15. deň), resp. začiatku dokázateľnej činnosti srdca (cca 23. deň). Narušenie vývoja v tomto štádiu je zapríčinené blastopatiami; 2) v biológii - nepohlavný vznik nových jedincov pučaním z materského tela.

Blastoméra

Blastoméra (Blastula) - biol. útvar, ktorý vznikne asi 100-120 hodín po ovulácii ženy, a to delením zygoty (číže prvej bunky nového organizmu, ktorá vznikla spojením vajíčka a spermie).

Blastoméry

Blastoméry - biol. bunky, ktoré vznikajú ďalším delením - rýhovaním zygoty. U ľudského zárodku sú rovnako veľké až do počtu 16, všetky komunikujú s povrchom a majú rovnakú vývojovú potenciu. V neskoršom delení vznikajú nerovnaké dcérske bunky, ktoré majú výrazne odlišnú potenciu: menšou na povrchu (mikroméry) dávajú vznik trofoblastu, väčšie bez komunikácie s povrchom (makroméry) dávajú vznik embryoblastu.

Blastopatia

Blastopatia - zdrav. poškodenie zárodku v najrannejšej fáze jeho vývoja, čiže v samotnom začiatku delenia oplodneného vajíčka. Môže spôsobovať odumretie zárodku alebo byť príčinou ťažkých vývojových chýb.

Blefaritída

Blefaritída - zdrav. akútny alebo chronický zápal viečok.

Blokátory nidácie

Blokátory nidácie - zdrav. prostriedky, ktoré zabraňujú uhniezdeniu (nidácii) oplodneného vajíčka v maternici. Zahŕňajú hlavne hormonálne prípravky (morning-after pill) a vnútromaternicové telieska (IUD). Používajú sa v núdzových situáciách aj preventívne ako antikoncepcia.

Bluetooth

Bluetooth - [angl.] I.T. bezdrôtová technológia krátkeho dosahu umožňujúca posielať a prijímať dáta pomocou PC z iných PC a zariadení, ktoré sa nachádzajú nablízku. Patria medzi ne PC, telefóny, tlačiarne, headsety a dlhý zoznam ďalšieho príslušenstva.

Bolesť

Bolesť – zdrav. nepríjemný telesný pocit vyvolaný poranením, chorobou a pod.; psychický stav, vznikajúci v dôsledku mimoriadne silných alebo poškodzujúcich účinkov na organizmus, ohrozujúcich jeho existenciu alebo celostnosť. Bolesť má osobitne veľký klinický význam ako symptóm poruchy normálneho priebehu fyziologických procesov, keďže celý rad patologických procesov ľudského organizmu sa ohlasuje bolestivými pocitmi ešte pred vznikom vonkajších symptómov ochorenia. Pocity bolesti vznikajú v centrálnom nervovom systéme spojením procesov začínajúcich sa v receptoroch kože alebo vnútorných orgánov, od ktorých sa impulzy špeciálnymi dráhami dostávajú do podkorkových systémov mozgu, vstupujúcich do dynamickej interakcie s kôrovými procesmi vo veľkých mozgových hemisférach. Reakcia na bolesť predstavuje najsilnejšiu nepodmienenú reakciu.

Booklet

Booklet - [angl.] kríženec tabletu (viď - Tablet) a e-booku (viď - E-booku). Má dva displeje, ktoré môžu fungovať spolu, ale aj každý osobitne.

Bulletin informačný

Informačný bulletin - market. tlačové informačné médium nejakej inštitúcie (spravidla: vestník, časopis).

Bod Grafenbergov

Grafenbergov bod - zdrav. erotogénna zóna vo vagíne. Leží na prednej strane vagíny a je vzdialená asi 3-5 cm od vchodu do pošvy. Stimuláciou tohto bodu žena dosiahne orgazmu. Nie každá žena je však na tento bod citlivá a nie každý muž je schopný ho nájsť.

Bruxizmus

Bruxizmus – [lat.] zdrav. viď Škrípanie zubami.

Bod nulový

Nulový bod - market. hranica rentability, množstvo, pri ktorom sú rovné celkové výnosy a celkové náklady, a za ktorým nastáva zisk.

Body odlišnosti

Body odlišnosti - market. charakteristické odlišnosti produktu, ktoré ho robia lepším než konkurenčné.

Body podielové

Podielové body - market. percentuálne body podielu na trhu; často slúžia ako spoločný základ porovnávania na efektívne rozdelenie marketingových zdrojov.

Bots

Bots - [angl.] sú: 1) elektronické/digitálne indexovacie roboty (tiež: crawlers, spiders), ktoré vyhľadávajú a preskúmavajú webstránky s cieľom ich indexacie; 2) elektronické nákupné roboty, ktoré vyhľadávajú a preskúmavajú webstránky s cieľom porovnávať ceny a vlastnosti výrobkov a služieb.

Botulizmus

Botulizmus - zdrav. život ohrozujúca otrava jedlom obsahujúcim botulotoxín. Botulotoxín (takzvaný klobásový jed) je vytváraný baktériou Clostridium botulinum. Zabraňuje prenosu signálu medzi nervami a svalmi, navonok sa prejavuje ako ochrnutie svalov. Liečba zahŕňa odstránenie botulotoxínu, podanie protijedu a symptomatickú terapiu. Botulotoxín vzniká v potravinách obsahujúcich mäso. Jeho tvorba je spojená s uvoľňovaním plynov (preto sú pokazené mäsové konzervy nafúknuté). Botulotoxín možno zničiť varom.

bpn

bpn – zdrav. lekárska skrátka odborný pojem: bez patologického nálezu.

Bradavka prsná

Bradavka prsná - [lat. Mammilla, Papilla, Papila Mammaria] zdrav. bradavkovitý výbežok v strede prsníka a je obklopený pigmentovou škvrnou - dvorcom. Pri vzrušení dochádza k jej zväčšeniu a spevneniu.

Bradykardia

Bradykardia - zdrav. pomalá akcia srdca s frekvenciou zvyčajne nižšou ako 50 úderov za minútu.

Bradypsychia

Bradypsychia - zdrav. pomalé a namáhavé myslenie s neschopnosťou rýchlej duševnej reakcie.

Brand

Brand - [angl.] ("brend") značka; črty, odlišujúce produkt od produktov konkurencie.

Branding

Branding - [angl.] market. vštepovanie značky do povedomia verejnosti - aktivity využívajúce názov, slogan, dizajn, symbol alebo ich kombinácie na stotožnenie produktov s firmou, organizáciou a odlíšenie od konkurencie; značkovanie.

Branding multiproduct

Multiproduct branding - [angl.] market. - viď - Stratégia presadzovania jednej značky.

Branding multibranding

Multibranding - [angl.] market. - viď - Stratégia presadzovania viacerých značiek.

Branding mixed

Mixed branding - [angl.] market. - viď - Stratégia presadzovania zmiešanej značky.

Branding private

Private branding - [angl.] market. - viď - Stratégia presadzovania privátnej značky.

Branding generic

Generic branding - [angl.] market. - viď - Stratégia presadzovania produktového označenia.

Brainstorming

Brainstorming - [angl.] market. metóda tvorivého myslenia a generovania nápadov; technika skupinovej diskusie používaná na vytváranie veľkého množstva tvorivých alternatív alebo nových myšlienok.

BRIBOR

BRIBOR (Bratislava Interbank Offered Rates) – [angl.] bank. fixing úrokových sadzieb na medzibankovom trhu s depozitmi, ktorý sa vypočítava z kotácií cien referenčných bánk pri predaji depozitov s termínovou štruktúrou od jedného dňa po 12 mesiacov. Od 1. januára 2009 ho nahrádila EURIBOR.

Broker

Broker - [angl.] sprostredkovateľ v marketingovom kanáli, ktorí spravidla zastupuje výrobcu a profituje na províziách (odmenách) z úspešného vyjednávania kontraktov medzi predávajúcim a kupujúcim; nepodieľa sa na následnom obchode (obchodnej spolupráce) medzi predávajúcim a kupujúcim.

Bronchiektázie

Bronchiektázie - zdrav. chorobné trvalé rozšírenie priedušiek.

Bronchoskopia

Bronchoskopia - zdrav. optická vyšetrovacia metóda priedušiek pomocou bronchoskopu. Umožňuje zistenie patologických zmien, odstránenie cudzieho telesa alebo odber vzorky tkaniva na vyšetrenie.

Brucelóza

Brucelóza - zdrav. infekčná choroba zvierat, najmä hovädzieho dobytka, vyvolávaná baktériami rodu Brucella, prejavujúca sa potratom a prenosná aj na človeka. Brucelóza má podobný priebeh ako chrípka. Strieda sa obdobia s horúčkou a bez nej. Postihnutý pociťuje bolesti v kĺboch, potí sa a je malátny. Postihnutá býva aj pečeň, slezina, srdce, pľúca a pohlavné žľazy. Táto choroba má profesionálny charakter – v minulosti sa vyskytovala u dojičiek, chovateľov dobytka, mäsiarov a pod. Inkubačný čas je v rozmedzí od 7 do 30 dní. Zdrojom nákazy bývajú hlavne choré kravy, kozy, ovce, ošípané. Prenos z nich na človeka sa uskutočňuje prehltnutím neupravenej potravy (mlieko) alebo vdýchnutím kontaminovaného prachu.

Bubienok

Bubienok - zdrav. napnutá membrána oddeľujúca vonkajšie a stredné ucho. Vibruje v súlade so zvukovými podnetmi.

Bulímia

Bulímia - zdrav. nekontrolovaná túžba jesť. Psychiatrické ochorenie, ktoré často sprevádza anorexiu. Sú pre ňu charakteristické náhle záchvaty "žravosti”.

Bunka

Bunka - biol. základná stavebná a funkčná jednotka živých organizmov. Je síce najmenšou časticou organizmov, ale je schopná samostatne žiť. Niektoré jednoduché mikroorganizmy, napr. baktérie, sú tvorené len jednou bunkou. Naopak, systematicky vyššie zaradené rastliny a živočíchy tvorí veľké množstvo buniek, ktoré vytvárajú špecializované tkanivá a orgány. V ľudskom tele sa nachádza niekoľko miliónov buniek. Každá bunka je ohraničená tenkým obalom - cytoplazmatickou membránou, ktorá umožňuje styk bunky s prostredím. Okrem toho reguluje prísun vody a minerálnych látok do bunky a naopak, škodlivé látky z nej vylučuje. Pod membránou je protoplazma, ktorú takmer pri všetkých bunkách tvorí bunkové jadro a tekutá cytoplazma. V jadre, ktoré riadi všetok pohyb v bunke, je uložená genetická informácia bunky DNA, t.j. zakódované pokyny na rast a regeneráciu buniek. Produkčným centrom bunky je cytoplazma obsahujúca útvary nazývané organely. Medzi ne patria aj mitochondrie a ribozómy. V mitochondriách prebiehajú biochemické reakcie súvisiace s dýchaním, ktoré bunke zabezpečujú prísun energie. V ribozómoch sa na základe informácie DNA zhromažďujú enzýmy a ďalšie bielkoviny. Rastlinné bunky sa od živočíšnych odlišujú tým, že majú tvrdšiu vonkajšiu bunkovú stenu z celulózy a v cytoplazme vakuoly nielen so stavebnou a zásobnou, ale aj regulačnou a exkrečnou funkciou. Okrem toho sa v zelených rastlinách nachádzajú organely šošovkovitého tvaru nazývané chloroplasty, obsahujúce zelené farbivo chlorofyl, ktorý má spolu so slnečnou energiou dôležitú úlohu pri fotosyntéze.

Burza

Burza - market. trhová inštitúcia pôsobiaca trvale na jednom mieste. obchoduje so zastupiteľným, kvalitatívne jednoznačne opísateľným tovarom, ktorý nemusí byť fyzicky prítomný na mieste obchodovania, napr. cenné papiere, devízy, suroviny a pod. burzy sú devízové, tovarové, cenných papierov a služieb.
Adresa centrály BONUMENG: SNP 46, Nové Zámky, Reg. Nitra, Slovensko

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1-2 dní
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR
O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™