Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK BONUMENG


Abecedné vyhľadávanie
0-9 A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

V

Vagína

Vagína - biol. súčasť pohlavného ústrojenstva ženy a slúži k pohlavnému styku (koitu). Je to trubicový svalový orgán vystlaný sliznicou. Pošvová stena je elastická, čo umožňuje prienik penisu a pri pôrode prechod novorodenca. Vchod do vagíny je pred prvým pohlavným stykom čiastočne chránený panenskou blanou (hymen). U dospelej ženy sa v pošve vyskytujú baktérie laktobacily vytvárajúce kyslé prostredie, čím sa chránia pohlavné orgány pred infekciou.

Vaginálny styk

Vaginálny styk - biol. pohlavný styk zavedením stoporeného údu do vagíny.

Vaginizmus

Vaginizmus - zdrav. náhle a bolestivé stiahnutie svalstva pošvy a panvového svalstva, ktorý zabraňuje uskutočneniu súlože. Väčšinou má psychický podklad. Kŕčovité stiahnutie svalstva pošvy pri prebiehajúcej súloži s nemožnosťou vysunutia pohlavného údu sa nazýva penis captivus (zachytený penis).

Vajce

Vajce - biol. pohlavná žľaza, ktorá obsahuje množstvo zárodočných buniek, produkujúcich pohlavné bunky (spermie). Zároveň sa tu tvorí mužský pohlavný hormón testosterón, ktorý ovplyvňuje celý sexuálny život, hlavne rast a vývoj pohlavných orgánov a vývoj sekundárnych pohlavných znakov.

Vajíčko

Vajíčko - biol. ženská pohlavná bunka, ktorá sa vyvíja vo vajíčku. Patrí k najväčším bunkám ľudského tela. Zrelé vajíčka sa uvoľňujú do vajcovodu, kde ich je možné cca 24 hodín oplodniť. Žena sa rodí s niekoľkými miliónmi vajíčok, ale dozreje a uvoľní sa ich pri ovulácii len niekoľko sto. Ostatné vajíčka zanikajú. Čím dlhšie sú vajíčka v tele ženy, tým je vyššia možnosť ich poškodenia. Vajíčko obsahuje polovicu dedičnej informácie (polovičný počet chromozómov). Nakoľko obsahuje len veľmi málo zásobných látok, je zárodok odkázaný na výživu z maternice a neskôr z placenty.

Vajíčkovody

Vajíčkovody - dva kanály s hrúbkou ceruzky a v priemere cca. 11-14 cm dlhé, ktoré sa rozkladajú od vajíčkovodu po maternicu.

Varikokéla

Varikokéla - zdrav. rozšírenie žilových spletí v semennom povrazci u muža.

Variola

Variola - zdrav. pravé kiahne. Až donedávna smrteľná vírusová infekcia, ktorá je v súčasnosti zlikvidovaná, hoci sa naďalej uchovávajú vzorky vírusu v niektorých referenčných laboratóriách pre prípad opätovného výskytu ochorenia.

Varixy

Varixy - zdrav. kŕčové žily.

Väzba spätná - biologická

Biologická spätná väzba - zdrav. metóda, ktorá využíva meranie zmien prebiehajúcich v organizme - napr. zmeny teploty kože a svalového napätia. Tieto poznatky sa využívajú v terapii (napr., ak má niekto migrénu a pomocou vlastnej predstavy, že má chladnú hlavu sa mu ju môže podariť zmierniť).

Vazektómia

Vazektómia - zdrav. chirurgické podviazanie semenovodu, ktorým sa za normálnych podmienok dostávajú spermie zo semenníkov do močovej rúry. Cieľom zákroku je sterilizácia.

Väčšina rýchla

Rýchla väčšina (ranná väčšina) - market. kategória spotrebiteľov, ktorí sú uvážliví pri nákupoch nových produktov a spoliehajú sa na osobné zdroje informácií o nových produktoch (cca 34 % populácie USA).

Väčšina neskorá

Neskorá väčšina - market. spotrebitelia, ktorí sú skeptickí, majú podpriemerný sociálny status, spoliehajú sa na reklamu a osobný predaj ako na informačné zdroje menej než novátori a skorí prijímatelia (cca 34 % populácie USA).

Vedúci distribučného kanála

Vedúci distribučného kanála - market. člen distribučného kanálu, ktorý riadi, koordinuje a podporuje ostatných členov kanálu; môže to byť výrobca, veľkoobchodník alebo maloobchodník.

Vegetácia adenoidná

Adenoidná vegetácia - zdrav. tkanivo zadnej časti nosa, ktoré sa nazýva aj nosná mandľa, spolu s krčnými mandľami bráni vstupu choroboplodných zárodkov do dýchacích ciest. Je súčasťou lymfatického systému. Infekciou sa zväčšuje, a ak spôsobuje dýchacie ťažkosti alebo fufňavú reč, niekedy je potrebné ho chirurgicky odstrániť.

Veľkoobchod - VO

Veľkoobchod (VO) - market. obchod, ktorý obsahuje všetky činnosti súvisiace s predajom výrobkov a služieb zákazníkom, ktoré nakupujú na ďalší predaj alebo pre podnikateľské účely.

Veľkoobchod - Cash and Carry

Veľkoobchod typu Cash and Carry - market. veľkoobchodník ponúkajúci tovar maloobchodníkom vo väčších množstvách na predaj za hotové bez dopravy tovaru.

Veľkoobchod všeobecný

Všeobecný veľkoobchod - market. veľkoobchod s komplexnými službami, ktorý ponúka široký výber tovarov a plní všetky funkcie marketingového kanála.

Veľkoobchodník od stola

Veľkoobchodník od stola - market. veľkoobchodník, ktorý vlastní tovar, ktorý predáva, ale ním fyzicky nenarába, neskladuje ho, ani ten tovar nedodáva.

Veľkoobchodník špecializovaný

Špecializovaný veľkoobchodník - market. veľkoobchodník obchodujúci s pomerne úzkou sortimentnou ponukou, avšak s veľkým rozsahom ponuky v rámci svojej produktovej špecializácie.

Veľkosklad klubový

Klubový veľkosklad - market. diskontný veľkosklad maloobchodného typu so samoobsluhou (cca 3,500 tovarových položiek) s minimálnymi službami zákazníkom, spravidla preferuje jednu obchodnú značku, kde sa vyžaduje pri nákupe zaplatiť ročný poplatok.

Veľtrh

Veľtrh - market. odborná výstava s medzinárodnou účasťou vystavovateľov (príklad: strojársky veľtrh, potravinársky veľtrh, nábytkársky veľtrh).

Ventrikulografia

Ventrikulografia - zdrav. RTG znázornenie mozgových komôr.

VEP

VEP – zdrav. modalitné vyšetrenie elektrickej aktivity mozgu pri zrakových podnetoch. Zrakové nervy pri evokovaných potenciáloch sa stimulujú tak, že pacient sedí v kresle a má na hlave umiestnené jemné elektródy, ktoré sa dotýkajú pokožky. Pozerá sa na obrazovku vo výške očí, na ktorej sa zobrazuje premenlivá šachovnica a meria sa rýchlosť reakcie mozgu. Predĺženie vlny P100 sa vyskytuje pri mnohých ochoreniach, napríklad pri skleróze multiplex.

Vernosť značke

Vernosť značke - market. priaznivý postoj a sústavné kupovanie jednej značky v dlhom časovom období.

Vierohodnosť

Vierohodnosť - market. vlastnosť výskumnej metódy, zaručujúca, že pri opakovanom skúmaní rovnakého javu sa dosiahnu rovnaké výsledky.

Vinkulácia colná

Colná vinkulácia – bank. uloženie peňažných prostriedkov na účte klienta v banke v prospech colných orgánov.

Virilizácia

Virilizácia - zdrav. rozvoj sekundárnych mužských pohlavných znakov u žien.

Virgo

Virgo - viď Panna.

Viróza

Viróza - zdrav. infekcia (choroba) vyvolaná vírusom.

Vírus

Vírus - [pôvod slova je z lat.] 1) biol. najjednoduchší predbunkový mikroorganizmus s vonkajším bielkovinovým obalom, ktorý uzatvára RNA. Môže sa rozmnožovať len v živej hostiteľskej bunke, kde preniká do jadra, rozvracia genetickú informáciu bunky a vnucuje jej svoju. Sú parazitmi živočíchov, rastlín a niektorých baktérií. U človeka spôsobujú chrípku, opar, detskú obrnu, besnotu, AIDS a iné. (viď tiež - Viróza);
2) I.T. program alebo časť kódu, ktorý je načítaný do počítača bez užívateľovho vedomia a spúšťa sa v ňom proti jeho vôli. Väčšina vírusov dokáže vytvárať svoje repliky. Všetky počítačové vírusy sú umelo vytvorené. Aj jednoduché vírusy dokážu byť nebezpečné, pretože obyčajne pohltia všetku voľnú pamäť počítača a tým spôsobia "zamrznutie" systému. Omnoho nebezpečnejšie sú typy vírusov, ktoré sa dokážu bez prekážok preniesť prostredníctvom siete a obísť bezpečnostné systémy. Od druhej polovice osemdesiatych rokov, keď bolo infikovaných mnoho dôležitých sietí a počitačov, sa hromadne začali vytvárať antivírové programy. Tieto programy periodicky kontrolujú počítačový systém pred najznámejšími vírusmi použitím reťazcov týchto vírusov.

VIP

VIP - [angl. skr. pre Very Important Person] veľmi dôležitá osoba, významná osobnosť, významný hosť.

Vitamín

Vitamín - zdrav. životne dôležitá látka na správne fungovanie metabolických procesov, ktorá sa netvorí v organizme, a musí byť teda privádzaná ako súčasť potravy.

Vitiligo

Vitiligo - zdrav. strata melanínu vo forme škvŕn, ktoré sa rozprestierajú na určitých častiach kože, niekedy následkom nadmerného vystavovania organizmu slnečnému žiareniu. Nepredstavuje ohrozenie zdravia, ale skôr estetický problém.

Vízia firemná

Firemná vízia - market. jasné slovné vyjadrenie budúcnosti firmy, často s inšpiratívnym obsahom.

Vizitka

Vizitka - navštívenka s kontaktnými údajmi.

Vlastnosti úžitkové

Úžitkové vlastnosti - market. vlastnosti, ktoré sú schopné uspokojovať ľudské potreby: úžitkovosť, spoľahlivosť, trvanlivosť, zdravotná nezávadnosť a estetická spôsobilosť. Súhrn úžitkových vlastností tovaru tvorí jeho úžitkovú hodnotu.

Vložka

Vložka - zdrav. balíček vaty, gázy alebo iného materiálu, ktorý je schopný absorbovať (nasať) tekutý materiál. používajú sa najmä ženami počas menštruácie.

Vnímanie

Vnímanie - vnem, chápanie, proces, v ktorom jednotlivec vyberá, organizuje a interpretuje informácie a vytvára zmysluplný obraz sveta; proces dávania zmyslu prichádzajúcim podnetom.

Vnímanie podprahové

Podprahové vnímanie - market. stav, pri ktorom osoba vidí alebo počuje posolstvá bez toho, aby si to uvedomovala.

Vnímanie selektívne

Selektívne vnímanie - market. tendencia jednotlivca filtrovať alebo vyberať informácie z okolitého prostredia tak, aby dali svetu zmysel.

Voda plodová

Plodová voda - biol. tekutina v amniovom vaku, dôležitá pre správny vývoj plodu. K odtečeniu plodovej vody dochádza v začiatočnej fáze pôrodu.

VoIP

VoIP (Voice over Internet Protocol) - [angl.] prenos hlasového signálu prostredníctvom medzinárodnej infraštruktúry internetu. Využíva sa najmä na medzinárodné telefónne hovory, pri ktorých sa dosahuje výrazná nákladová úspora. Celosvetovo najpopulárnejšia Internet aplikácia poskytujúca službu VoIP je Skype.

Voyer

Voyer - zdrav. človek, ktorý sleduje intímne počínanie nič netušiacich anonymných objektov.

Voyerizmus

Voyerizmus - zdrav. sexuálna úchylka, keď sa vzrušenie dosahuje sledovaním intímneho počínania nič netušiacich anonymných objektov. Úchylkou sa stáva, keď sa uprednostňuje pred partnerskými sexuálnymi aktivitami.

Vreckové

Vreckové - peniaze na drobné výdavky.

Vulva

Vulva - vonkajšie pohlavné orgány.

Vyhľadávanie perspektívnych zákazníkov

Vyhľadávanie perspektívnych zákazníkov - market. prospektorské štádium, štádium vyhľadávania a kvalifikácii potenciálnych zákazníkov v procese osobného predaja.

Vyhlásenie čestné o dĺžke štúdia

Čestné vyhlásenie o dĺžke štúdia - škol. žiadosť o odpustenie, zníženie školného, odloženie doby splatnosti školného.

Výhoda konkurenčná

Konkurenčná výhoda - market. jedinečná silná stránka podniku v porovnaní s konkurentmi, často spočívajúca v kvalite, cene alebo inovácii.

Výhoda konkurenčná - udržateľná

Udržateľná konkurenčná výhoda - market. trvalá a významná silná stránka podniku, v porovnaní s konkurenciou, na predmetných trhoch a v ponúkaných produktoch.

Výhody zamestnanecké

Zamestnanecké výhody - market. aspekty odmeňovania zamestnancov, často zahrnujúce zdravotné a životné poistenie, dovolenku a voľno v čase choroby, penzijné programy a ďalšie hodnotné plnenia.

Vyhodnocovanie otvoreného systému

Vyhodnocovanie otvoreného systému - market. sústavné hodnotenie účinnosti aktivít public relations, berúce do úvahy nekontrolované prvky.

Vyhodnotenie hypotézy

Vyhodnotenie hypotézy - market. prieskum testujúci myšlienky, ktoré sa objavili vo fáze tvorby hypotéz, ako pomoc pri odporúčaní pre marketingové akcie.

Vyhorenie

Vyhorenie (zovšednenie) - market. myšlienka, že posolstvo stráca prieraznosť, ak ho publikum počuje pričasto alebo veľmi skoro pred udalosťou.

Výchova vedecká

Vedecká výchova – súčasť doktorandského štúdia, ktoré je tretím stupňom vysokoškolského štúdia (podľa §54 zák. 131/2002 Z. z.).

Vyjednávanie kolektívne

Kolektívne vyjednávanie - kontinuálny inštitucionálny vzťah medzi zamestnávateľom a organizáciou pracujúcich, zameraný na vyjednávanie, administráciu, interpretáciu a presadzovanie zmlúv upravujúcich mzdy, pracovné podmienky a ďalšie dôležité otázky zamestnanosti.

Vymedzenie trhovej pozície

Vymedzenie trhovej pozície - market. určenie miesta, ktoré má produkt na trhu zastávať a tvorba príslušného marketingového mixu.

Výmena

Výmena - market. akt získania žiadaného produktu na základe poskytnutia protihodnoty.

Výmena dát - elektronická

Elektronická výmena dát - I.T. špeciálna počítačová a telekomunikačná technológia na výmenu elektronických dokumentov, napríklad objednávok, nákladných listov, faktúr a informácií medzi podnikmi - dodávateľmi, výrobcami a predajcami.

Výpis

Výpis - časť (úradného) textu vypísaná odniekiaľ, obyčajne doslovne. Napríklad: výpis z uznesenia, výpis z registra trestov, výpis z matriky, výpis z účtu, urobiť si výpis z pozemkovej knihy.

Výpis z registra trestov

Výpis z registra trestov (ďalej len "výpis") - uvádzajú sa v ňom všetky doteraz nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky alebo súdom členského štátu Európskej únie v trestnom konaní, ako aj súdom iného štátu, ktorého rozhodnutie bolo uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení, ak sa podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona nehľadí na páchateľa, akoby nebol odsúdený. To znamená všetky aktuálne tresty, ktoré platia, ktoré trvajú.

Výplata

Výplata - vyplácanie, vyplatenie peňazí.

Výstavka na mieste predaja

Výstavka na mieste predaja - market. výstavka na veľmi frekventovaných miestach predajní (spravidla vedľa pokladní).

Výnos

Výnos - zisk, výťažok.

Výnos prírastkový

Prírastkový výnos - market. zmena v celkovom výnose dosiahnutá predajom jednej jednotky navyše.

Vyradenie

Vyradenie - market. stratégia vypustenia produktu z produktovej línie, zvyčajne v poklesovom štádiu životného cyklu produktu.

Výrobky priemyselné

Priemyselné výrobky - market. produkty používané na výrobu finálnych produktov pre koncových spotrebiteľov.

Výskum trhu

Výskum trhu - market. systematické empirické skúmanie trhu s cieľom získať a spracúvať informácie z trhu ako stretu ponuky s dopytom o všetkých javoch a procesoch, ktoré na trhu prebiehajú, ako aj informácie o všetkých faktoroch, ktoré ovplyvňujú trh.

Výskum postojov

Výskum postojov - market. pozostáva z merania a interpretácie celého spektru názorov, pocitov, citov a presvedčenia, ktoré určité výseky verejnosti môžu mať vo vzťahu k daným ľuďom, produktom, organizáciám a/alebo otázkam; t.j. skúma čo ľudia hovoria (ich verbálne výrazy), čo vedia a myslia si (ich mentálne a poznávacie predispozície), čo cítia (ich pocity) a ako inklinujú ku konaniu (ich motivačné alebo pohnútkové tendencie).

Výskum publika

Výskum publika - market. cielený výskum verejnej mienky.

Výskum spotrebiteľského dopytu

Výskum spotrebiteľského dopytu - market. výskum predbežného dopytu potenciálnych konečných spotrebiteľov na produkt podniku.

Výskum spotrebiteľskej odozvy

Výskum spotrebiteľskej odozvy - market. výskum po nákupných referencií konečných spotrebiteľov na produkt podniku, analýza spokojnosti, postojov a hodnotenia konečnými spotrebiteľmi zakúpeného produktu.

Výskum správania sa spotrebiteľa

Výskum správania sa spotrebiteľa - market. výskum s cieľom určiť faktory motivujúce spotrebu a poznať správanie sa spotrebiteľa (súčasného alebo potenciálneho) pri kúpe.

Vysvedčenie

Vysvedčenie - úradné, písomné potvrdenie nejakého stavu, nejakej skutočnosti.

Vysvedčenie o štátnej skúške

Vysvedčenie o štátnej skúške - škol. doklad o vykonanej štátnej skúške, jej súčastiach a o jej výsledku. Vydáva ho vysoká škola.

Vyšetrenie cytologické

Cytologické vyšetrenie - zdrav. vyšetrenie odobratej vzorky, pri ktorom cytológ mikroskopicky skúma bunky získané zo steru alebo punkciou tkaniva na prítomnosť cudzorodých buniek a množstvo a koncentrácia látok, ktoré sa bežne nachádzajú v odobratej vzorke.

Vyšetrenie elektroencefalografické

Vyšetrenie elektroencefalografické (EEG) - zdrav. neurologická vyšetrovacia metóda zaznamenávajúca elektrickú aktivitu mozgu (snímanie spontánnej elektrickej aktivity mozgu (encefalon znamená mozog)). Táto aktivita je rôzna podľa veku pacienta, podľa toho, či spí alebo bdie, užíva nejaké lieky atď. U zdravého človeka prevláda alfarytmus (8 – 12 vĺn za sekundu = Hz). Rýchla aktivita (13 a viac Hz) sa označuje ako beta aktivita, môže byť prítomná v norme u zdravého človeka. Abnormálne je spomalenie aktivity, ktoré sa vyskytuje pri patologických stavoch - ložiskovo (nádory, ischémia) alebo difúzne (demencie). Podľa stupňa spomalenia sa rozlišuje thétarytmus (4 – 8 Hz) a deltarytmus (menej ako 4 Hz). Aj spôsob zakrivenia vĺn hovorí o istých ochoreniach, napríklad pri epilepsii majú vlny typické ostré hroty alebo prelínania ostrých hrotov a pomalých vĺn. V spánku sa vlny veľmi menia a podľa toho sa dá určiť hĺbka spánku. Vyšetrenie trvá asi 20 minút a spravidla sa robí po spánkovej deprivácii (keď pacient dlhšie nespal). Niekedy štandardná dĺžka vyšetrenia nestačí a používa sa dlhodobé monitorovanie (LTM) na 24, 48 alebo i viac hodín. Pacient má na hlave čiapku so 16 až 20 elektródami a počas dňa môže vykonávať bežné denné aktivity, ktoré si značí do denníka. Vtedy sa zvykne monitorovať aj srdce – EKG. EEG vyšetrenie indikuje najčastejšie neurológ.

Vyšetrenie elektromyografické

Elektromyografické vyšetrenie (EMG) - zdrav. vyšetrenie zaznamenávajúce elektrickú aktivitu svalov a vodivosť nervov, funkciu nervosvalového spojenia, nervovo-svalová dráždivosť (napríklad pri tetánii) alebo vodivosť periférnych nervov (napríklad pri syndróme karpálneho tunela, myopatii), a pri výhrezoch platničiek ako predoperačné vyšetrenie a pod. Na končatinu alebo inú časť tela sa pripevnia dve elektródy a skúma sa rýchlosť vedenia medzi týmito dvoma bodmi. Vyšetrenie trvá asi 15 – 30 minút.

Vyšetrenie elektronystagmografické

Vyšetrenie elektronystagmografické (ENG) – zdrav. vyšetrenie spontánnej elektrickej aktivity vznikajúcej pri pohybe očí (od gréc. slova nystagmus - neustálený pohľad), jemné elektródy sa upevnia okolo nich a sleduje sa mimovoľný pohyb očí. Vyšetrenie trvá asi 30 minút.

Vyšetrenie evokovaných potenciálov

Vyšetrenie evokovaných potenciálov (EP) - zdrav. multimodalitné vyšetrenie elektrickej aktivity mozgu pri sluchových (BAEP), zrakových (VEP) a somatosenzorických podnetoch (SEP). Pri ich vzájomnej kombinácii sa hovorí o multimodalitnom vyšetrení EP (multimodalitné evokované potenciály). Dá sa ním zistiť poškodenie periférnych aj centrálnych senzorických mozgových dráh. Vyšetrenie jednej modality trvá asi 30 minút. Na získanie krivky evokovanej odpovede je potrebné zosilniť, spriemerniť a počítačovo ďalej spracovať 200 – 1000 odpovedí. Hodnotí sa vzdialenosť zmeny potenciálu (vrcholu vlny) od podnetu – latencia, a amplitúda (veľkosť) evokovanej odpovede.

Vyšetrenie fyzikálne

Fyzikálne vyšetrenie – zdrav. základné vyšetrenie postoja, chôdze, pachu, pokožky, prehmatanie brucha (palpácia), počúvanie fonendoskopom (srdce aj pľúca), meranie pulzu, odbery vzoriek z nosa, hrdla, moču atď.

Vyšetrenie hematologické

Hematologické vyšetrenie - zdrav. kompletné vyšetrenie krvi a aj krvotvorných orgánov pri podozrení na choroby krvi.

Vyšetrenie hemokoagulačné

Hemokoagulačné vyšetrenie - zdrav. vyšetrenie krvnej zrážanlivosti. Štandardne sa vyšetruje protrombínový čas, aktivovaný tromboplastínový čas, trombínový čas a fibrinogén.

Vyšetrenie hemorheologické

Hemorheologické vyšetrenie - zdrav. vyšetrenie, pri ktorom sa hodnotí tendencia doštičiek k zhlukovaniu, flexibilita erytrocytrov a viskozita plazmy.

Vyšetrenie imunologické

Imunologické vyšetrenie - zdrav. vyšetrenie krvi u imunológa so zameraním sa na parametre imunitného systému a na kožné testy zamerané na alergény.

Vyšetrenie moču

Vyšetrenie moču - zdrav. vyšetruje sa chemicky a mikroskopicky, hlavne na prítomnosť krvných elementov a ich degradačných produktov. Niekedy sa robí aj vyšetrenie na prítomnosť baktérií v moči. Odoberá sa stredný prúd moču pri dodržiavaní hygienických podmienok. Často sa využívajú pásiky s citlivými pruhmi, ktoré po reakcii s močom menia farbu.

Vyšetrenie mykologické

Mykologické vyšetrenie - zdrav. vyšetrenie, pri ktorom sa skúmajú vzorky z postihnutých častí organizmu (napr. vlasy, nechty).

Vyšetrenie na parazity

Vyšetrenie na parazity - zdrav. vyšetrenie prinesenej stolice v špecializovanom laboratóriu.

Vyšetrenie konziliárne

Konziliárne vyšetrenie – zdrav. je porada viacerých odborníkov pri stanovovaní komplikovanej diagnózy. Radiť sa môžu medzi sebou špecialisti viacerých odborov alebo aj toho istého zamerania, ak je potrebný ďalší názor, napríklad pri vyhodnocovaní RTG snímky a pod.

Vyšetrenie krvi - biochemické

Biochemické vyšetrenie krvi – zdrav. biochemické vyšetrenie základných parametrov krvi.

Vyšetrenie krvného obrazu

Vyšetrenie krvného obrazu - zdrav. vyšetrenie počtu krviniek v krvi.

Vyšetrenie očného pozadia

Vyšetrenie očného pozadia - zdrav. vyšetrenie, pri ktorom sa kvapne roztok do očí, následkom ktorého sa rozšíria zrenice. Oftalmológ môže prezrieť očné pozadie - výstup očného nervu, cievy a pod. čo môže pomôcť potvrdiť niektoré diagnózy.

Vyšetrenie per rectum

Vyšetrenie per rectum - zdrav. vyšetrovanie orgánov brušnej dutiny prstom cez konečník.

Vyšetrenie perimetrom

Vyšetrenie perimetrom - zdrav. vyšetrenie, pri ktorom sa zistí rozsah periférneho videnia každého oka, k vyšetreniu je potrebná spolupráca pacienta.

Vyšetrenie pomocné

Pomocné vyšetrenie – zdrav. bežne neinvazívne vyšetrenia (nenarušujú telo, a teda nebolia) – CT, MR, ultrazvuk, gamagrafia a pod. Patrí k nim však aj „populárny“ odber krvi alebo náročnejšie výkony ako lumbálna punkcia, punkcia pečene, kostnej drene, angiografia, biopsie atď. Na tieto vyšetrenia treba súhlas pacienta, ktorý má byť oboznámený s priebehom vyšetrenia a s tým súvisiacimi rizikami.

Vyšetrenie röntgenografické

Röntgenografické vyšetrenie (RTG) - zdrav. metóda založená na rôznej schopnosti prepúšťať rtg lúče cez jednotlivé tkanivá.

Vyšetrenie sérologické

Sérologické vyšetrenie - zdrav. vyšetrenie protilátok proti antigénu mikroorganizmov.

Výškrab

Výškrab - zdrav. zoškrabanie sliznice maternice chirurgickou lyžicou (kyreta), u niektorých gynekologických porúch alebo ako prerušenie tehotenstva, prípadne potratu.

Výter

Výter - zdrav. odber vzorky na bakteriologické vyšetrenie.

Vývoj

Vývoj - market. fáza procesu vzniku nového produktu, v ktorej sa idea na papieri mení na prototyp; zahrnuje výrobu a laboratórne a spotrebiteľské testy.

Vývoj paralelný

Paralelný vývoj - market. taký prístup k vývoju nového produktu, pri ktorom sa využíva simultánny produktový vývoj a výrobný proces.

Vývoj zrýchlený

Zrýchlený vývoj - market. druhá fáza predajného cyklu, charakterizovaná rýchlym rastom trhového podielu a ziskovosti.

Význam marketingu

Význam marketingu - market. význam, založený na uplatňovaní podnikateľskej filozofie, ktorá sa orientuje v prvom rade na zákazníka (jeho potreby) a v konečnom dôsledku i na zvyšovanie podnikateľského zisku.

Vzorka

Vzorka - market. malé množstvo výrobku, materiálu, tovaru na ukážku; časť väčšieho celku; v prieskumoch (reprezentatívna) časť väčšieho celku, zahrnutá do skúmania; technika podpory predaja spočívajúca v ponuke produktu zadarmo (napríklad parfumu).

Vzorkovanie nepravdepodobnostné

Nepravdepodobnostné vzorkovanie - market. využívanie subjektívnych úsudkov na výber vzoriek, čo spôsobuje, že šanca na výber určitého prvku môže byť neznáma alebo nulová.

Vzťah príčinný

Príčinný vzťah - teoretický názor, že zmena jednej premennej vynucuje, produkuje alebo prináša zmenu inej premennej.

Vzťahy ku komunite

Vzťahy ku komunite - market. vzťahy s podstatnými publikami v okolí organizácie; je to funkcia public relations spočívajúca v plánovanej, aktívnej a sústavnej účasti organizácie na živote komunity s cieľom vytvárať, udržiavať a zdokonaľovať svoje okolie pre dobro organizácie aj komunity.

Vzťahy s verejnosťou

Vzťahy s verejnosťou - market. komunikácia s rozličnými cieľovými skupinami; forma manažmentu komunikácie, usilujúca sa ovplyvniť pocity, názory alebo presvedčenie zákazníkov, akcionárov, dodávateľov, zamestnancov a ďalších publík vo vzťahu k firme a jej produktom.
Adresa centrály BONUMENG: SNP 46, Nové Zámky, Reg. Nitra, Slovensko

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1-2 dní
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR
O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™